El GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica) és un grup de recerca consolidat i reconegut com a grup de qualitat per la Generalitat de Catalunya. Es va crear al 1997 a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.

Va ser dirigit en una primera etapa pel seu fundador el Dr. Rafael Bisquerra Alzina. A partir de 2008 el dirigeix Dra. Núria Pérez Escoda.

És un grup interuniversitari, integrat per professorat de la Universitat de Barcelona i professorat de la Universitat de Lleida. El GROP-Lleida està coordinat per la Dra. Gemma Filella Guiu des de 2001.

La línia principal de recerca és l’educació emocional. Però també fa recerca en altres línies relacionades amb l’orientació psicopedagògica (educativa, personal, escolar i professional).

Entre les seves realitzacions cal destacar la creació el 2002 del Postgrau en Educació Emocional, el Postgrau en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions al 2009, les Jornades d’Educació Emocional que se celebren anualment a la UB des de 2005, així com nombroses investigacions i publicacions sobre el tema.