logo curs 2 lleida

Informació detallada del Curs expert universitari en Competències Emocionals a les Organitzacions.

Aquest curs té l’0bjectiu de desenvolupar competències socioemocionals per percebre, comprendre, expressar i regular les emocions pròpies i relacionar-se millor amb el altres per tal de millorar el benestar subjectiu i integrar-lo a l’entorn professional, social i personal.

Adquirir les estratègies necessàries per a la implementació de la intel·ligència emocional en àmbits professionals concrets.

Per a més informació:

http://www.ice.udl.cat/fc/curso/496

Tel. 973 703 382

formaciocontinua@ice.udl.cat