logo curs 1 lleida

Informació detallada del Curs expert universitari en Educació Emocional.

Aquest curs pretén dotar de formació especialitzada (teòrica, tècnica i pràctica) per tal de desenvolupar les habilitats emocionals necessàries per fer front de forma efectiva als reptes personals i professionals que planteja la vida.

Per a més informació:

http://www.ice.udl.cat/fc/curso/496

Tel. 973 703 382

formaciocontinua@ice.udl.cat