[:ca]Podeu llegir el que es publica a la web de la Universitat de Barcelona sobre les XIV Jornades d’Educació Emocional, en el següent enllaç:

https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2018/03/056.html

 [:es]Podéis leer lo que se publica en la web de la Universidad de Barcelona sobre las XIV Jornadas de Educación Emocional, en el siguiente enlace:

https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2018/03/056.html

[:en]You can read what is published on the website of the University of Barcelona about the XIV Conference on Emotional Education, in the following link:

https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2018/03/056.html

[:]

[:ca]L’educació emocional en la innovació pedagògica, eix de les XIV Jornades d’Educació Emocional[:es]La educación emocional en la innovación pedagógica, eje de las XIV Jornadas de Educación Emocional[:en] Emotional education in pedagogical innovation, axis of the XIV Conference on Emotional Education[:]