Antoni Giner (membre del GROP) i Roser Lladó han presentat aquest mes el llibre “Coaching en educación. Coaching para persones implicades en la educación pròpia o ajena.”

cfp-28-el-coaching-en-educacion-coaching-para-personas-implicadas-en-la-educacion-propia-o-ajena

L’objectiu del llibre és adaptar el coaching a l’univers de l’educació en totes les seves facetes, des de la comunitària a la més personal, englobant el treball amb tots els “actors” que intervenen en qualsevol tipus de procés educatiu formal o informal, reglat o no reglat. El llibre és un manual de conceptes concrets i de múltiples tècniques que contribuiran a que el docent perfeccioni i optimitzi les seves habilitats a l’aula, aconseguint un alt rendiment en la seva tasca educativa.

 

Novetat: publicació del llibre “Coaching en educación. Coaching para persones implicades en la educación pròpia o ajena.”