2019

 • Alegre A., Pérez-Escoda N. i López-Cassá E. (2019) The Relationship Between Trait Emotional Intelligence and Personality. Is Trait EI Really Anchored Within the Big Five, Big Two and Big One Frameworks?Frontiers in Psychology, 10, 866. Recuperat de: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00866

2018

2017

2016

 • Filella, G., Ros-Morente, A., Oriol, X, Adina, A. i Clipa, O. (2016). Appraisal and emotion regulation in anger situations: Differences between Spanish and Romanian women. Journal of Educational Sciences & Psychology, 6 (1).

2015

 • Bisquerra, R., i Álvarez-González. (2015). Educación emocional. Propuestas para una escuela afectiva, 1, 1-2.
 • López-González, L., Amutio, A., Oriol, X. i Bisquerra, R. (2015). Hábitos relacionados con la relajación y la atención plena (mindfulness) en estudiantes de secundaria: influencia en el clima de aula y el rendimiento académico. Revista de Psicodidáctica / Journal of Psychodidactics, 21 (1), 121-138.

2014

 • Bisquerra, R. (2014). Actualidad sobre educación, formación y trabajo. Educaweb, Monográfico 295.
 • Giner-Tarrida, A. i Lladó, R. (2014). Coaching educatiu per a famílies. Guix , 403.
 • Lladó, R. i Giner-Tarrida, A. (2014). Coaching educatiu. Guix , 403.
 • Lladó, R., Giner-Tarrida, A., Castellà, T., Brufau, R. i Pérez-Clemente, G. (2014). Coaching educatiu amb els docents. Guix, 403.
 • Pérez-Clemente, G. i Giner-Tarrida, A. (2014). Coaching educatiu i alumnat. Guix , 403.

2013

 • Alegre, A., Benson, M. J. i Pérez-Escoda, N. (2013) Maternal warmth and early adolescents’ internalizing symptoms and externalizing behavior: Mediation via emotional security. The Journal of Early Adolescence, (27), 712-735.
 • Giner-Tarrida, A. (2013). Com gestiono el context actual?. Revista Fòrum, 30.
 • Lavega, P., Filella, G., Lagardera, F., Mateu, M. i Ochoa, J. (2013). Juegos motores y emociones. Cultura y Educación, 3, 347-360.
 • Oriol, X., Filella, G. i Calucho, N. (2013) La influencia de las relaciones interpersonales en la evaluación cognitiva y regulación de la ira en diferentes grupos de edad. Revista de Psicologia Social, 28 (1), 73-84.
 • Pérez-Escoda, N i Bisquerra, R. (2013) Hem LLegit: Aprendre i Ensenyar amb benestar i empatia: La formació emocional del professora. Guix. Elements d’Acció Educativa, pp.76.

2012

 • Bisquerra, R. i Bisquerra, A. (2012). Música i educació emocional. Guix: Elements d’acció educativa, 385, 12-16.
 • Filella, G., Giné, F., Badía, F., Soldevila, A., Moltó, M. i Del-Arco, I. (2012). The Welfare E-Portfolio: Methodology to Supervise the Final Year Engineering Project. International Journal Of Engineering Education, 28, 72-82.
 • Giner-Tarrida, A. (2012). Construcción de la identidad docente: ser tutor. Revista Aula, 212.
 • Giner-Tarrida, A. (2012). Projecte Escolta’m, recuperant l’essència de l’educació. Guix, 386.
 • Mateo, J. (2012). La formación de formadores en la Educación Superior. Revista de docencia Universitaria (REDU), 10 (2), 211-225.

2011

 • Alegre, A. i Benson, M. (2011). Parental acceptance and late adolescents’ adjustment: The role of emotional security. In Kourkoutas E. E. and Fatos E. (Ed.) Interpersonal Acceptance and Rejection: Social, Emotional, and Educational Contexts. Brown Walker Press. Boca Raton, Florida.
 • Giner, A. (2011). La tutoria i el tutor avui. IN. Revista Electrònica d’Investigació i Innovació Educativa i Socioeducativa, 2 (2) 95-102.
 • Mateo, J. (2011). ¿Competir o compartir? Reflexionant sobre els efectes deols rànquings en els sistemes educatius. Escola Catalana, 469, 12-16.

2010

 • Giner Tarrida, A. (2010). Per saber-ne més. Guix, 361.
 • Mateo, J. i Vlachopoulos, D. (2010). La nueva naturaleza del aprendizaje y de la evaluación en el contexto del desarrollo competencial, retos europeos en la educación del siglo XXI. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 3 (3) 44-61.
 • Pérez-Escoda, N.; Alegre, A.; Ribot, A. (2010) – Relacions entre disponibilitat dels pares i ajust emocional dels fills. (Relations between parental availability and children’s emotional adjustment) VI Jornades Educació Emocional : Emocions positives i benestar (VI Emotional Education Conference: Positive Emotions). ISBN: 978-84-693-1618-4

2009

 • Bisquerra, R. (2009). ¿Cómo pensar y sentir en positivo?. Educadores: Revista de renovación pedagógica, 231, 36-48.
 • Mateo, J.; Escofet, A.; Martínez, F.; Ventura, J. (2009). Naturaleza del cambio en la concepción pedagógica del proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de la EEES. Un aexperiencia para el análisis en Revista Fuentes, 9, 53-77.

2008

 • Bisquerra, R. (2008) Sentir antes que pensar. Cuadernos de pedagogía (382) 98.
 • Giner, A. (2008) El tutor y la comunicación. Revista MOTU.
 • Giner, A. (2008) La resiliencia como estrategia para mejorar la salud mental. Revista MOTU.
 • Giner, A. (2008) Los talleres del congreso: diferentes miradas, diferentes realidades. Aula de Innovación Educativa (171), 47-57.

2007

 • Alegre, A. i Benson, M. (2007). Parental acceptance and late adolescents’ adjustment: The role of emotional intelligence. In Fatos, E. (Ed.) Acceptance: The Essence of Peace. Selected Papers from the First International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection. (pp. 33 – 49). Turkish Psychology Association. Incekara Press. Istanbul, Turkey.
 • Bisquerra, R. (2007) Inteligencia emocional, competencias emocionales y educación emocional. Revista Carhus+, 7.
 • Bisquerra, R. (2007) Ser persona per a conviure amb altres persone. Revista Carhus+ (52) 12-14.
 • Soldevila A. (2007) Memoria activa. Revista Iberoamericana de Educación, 44 (1).
 • Valls, M.J.; Ribes, R.; Marsellés, M.A.; Jové, G.; Coiduras, J.; Agulló, M.J. (2007) El desarrollo de capacidades en la formación de maestros: ¿Realidad o Deseo? Revista de educación de la Universidad de Granada, 20 (1) 31-51.

2006

 • Álvarez González, M.; Bisquerra, R. (2006) Wie auf neue schulische Herausforderungen mit Beratung (Orientación) reagiert werden kann – ein Beispies aus Spanien. Verhaltenstherapie Psychosoziale Praxis, 38 (4) 789-796.
 • Mateo, J. (2006). La evaluación deol sistema educativo y la inspección en el marco de la LOE. Aula de innovación educativa, 155, 37-40.
 • Muñoz de Morales, M. i Bisquerra, R. (2006). Evaluación de un programa de educación emocional para la prevención del estrés psicosocial en el contexto del aula. Ansiedad y estrés, 12 (2-3) 401-412.

2005

 • Mateo, J. (2005). Los nuevos retos de la Educación Superior. Los estudios de postgrado. Educación Siglo XXI, 23, 69-88.

2004

2003

2002

 • Bisquerra, R. (2002). La educación emocional: estrategias para el desarrollo de competencias emocionales. Letras de Deusto, 32 (95) 45-74.
 • López-Cassá, E i Vila, C. (2002) L’educació emocional a l’escola. Revista Palau Obert de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

2001

 • Bisquerra, R. (2001) L’educació emocional en la resolució de conflictes i en la prevenció de la violència. Entorn, (25) 10-15.

2000

 • Bisquerra, R. (2000). Entre dos mundos. Cuadernos de Pedagogía, (291) pp.106.
 • Bisquerra, R. (2000). La educación emocional: elementos para la reflexión. Escuela Española, (3451) pp.748
 • Martínez-Olmo, F. (2000) L’assessorament a l’educació infantil. Guix. Elements d’Acció Educativa, (264) 9-12.

1999

 • Bisquerra, R. (1999) Áreas de la orientación y educación emocional. Educación y futuro. Revista de investigación aplicada y experiencias educativas, (1) 5-29.
 • Bisquerra, R. (1999) Educació emocional: un repte per al nou mil.leni. BIEC (Butlletí Informatiu de l’Ensenyament a Catalunya), (27) pp-3.
 • Bisquerra, R. (1999) Estrategias y modelos de intervención en orientación psicopedagógica. Arbela, 23, 28-3.
 • Bisquerra, R. (1999) L’educació per a la carrera. Escola Catalana, (361) 20-26.
 • Bisquerra, R. (1999) Tutoria i educació emocional a secundaria. Butlletí del Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres, (110) 19-22.
 • Bisquerra, R.; Casas, E.; González, A.; Hill, J.; Santacana, M.; Sendra, E. (1999) Conclusions de les Primeres Jornades de Reflexió i Formació del Professoratde psicologia i pedagogia. Butlletí del Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres, (105) 84-86.
 • Martínez, F. (1999) Què podem fer amb l’avaluació? Guix. Elements d’Acció Educativa, (260) 5-8.
 • Mateo, J. (1999). Factors d’èxit i fracàs en el pas de primària a secundària. Perspectiva Escolar, 236, Juny, 2-8.

1998

 • Mateo, J. (1998), Avaluació del professorat. Temes universitaris bàsics. Barcelona: EDIVOC.

1997

 • Agulló, M.J.; Ampudia, M.; Molina, J.; Tomás, J. (1997) Estudio epidemiológico de síntomas clínicos en una población psiquiatríca de niños y niñas de 0 a 18 años. Revista de psiquitría infantojuvenil (3) 74-81.
 • Bisquerra, R. (1997) Alfabetització psicopedagògica. Butlletí del Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres, (101) 11-14.
 • Bisquerra, R. (1997) La resposta educativa a la diversitat. Butlletí del Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres, (101) 17-20.
 • Bisquerra, R. (1997) Para saber más. Cuadernos de Pedagogía, (259) 68-72.
 • Bisquerra, R. (1997) Viktor Frankl, in memoriam. Revista de Orientación y Psicopedagogía, (8,14) 337-340.

1996

 • Mateo, J.; Escudero, J.; Miguel, M.; Mora, G.; Rodriguez, S. (1996). La evaluación del profesorado. Un tema a debate. Revista de Investigación Educativa, 14 (2) 73-94.

1995

 • Bisquerra, R. (1995). Els indicadors d’Ensenyament a l’Europa de les Regions. Butlletí ACOEP, VII (14) 49-50.
 • Bisquerra, R. (1995). Els orígens de la Psicopedagogía a Catalunya. Butlletí del Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres, (95) 44-45.
 • Bisquerra, R. (1995). Los cambios de denominación en las asociaciones de orientación. Revista de Orientación Educativa y Vocacional, 6 (10) 37-45.
 • Bisquerra, R. (1995). Maria Teresa Codina i Mir. Premi Ramon Fuster 1995. Butlletí del Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres, (95) 3-6.
 • Bisquerra, R. (1995). Oposicions de Psicologia i Pedagogia. Butlletí ACOEP, VII (14) 53-54.

1994

 • Bisquerra, R. (1994). Orientació Psicopedagògica. Butlletí del Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres, (89) 29-32.
 • Bisquerra, R. (1994). Prevención de la miopía. Campaña de Protección Ocular, (14) pp.10.
 • Rotger, J.M. i Martínez, F. (1994) La Red Europea para el Desarrollo del Personal de Enseñanza Superior en España. Boletín Informativo del Consejo de Universidades, 55-57.

1993

 • Gil, X. i Mateo, J. (1993). Modelos borrosos en la medición escolar. Revista de Investigación Educativa, 21 (1) 107-125.

1992

 • Mateo, J. (1992). Nuevos horizontes de la investigación pedagógica desde la educación intercultural. Bordón, 44 (1) 75-89.

1991

 • Mateo, J. (1991). L’avaluació de la formació a l’empresa. Temps d’Educació. 1 (5) 23-39.

1990

 • Mateo, J. (1990). La toma de decisiones en el contexto de la evaluación educativa. Revista de Investigación Educativa, 8, (16) 95-105

1985

1984

 • Bisquerra, R. i Pelegrí, I. (1984) Procediments d’avaluació previstos. Revista Carhus+, 4, 58-59.

←tornar a publicacions