cuestiones sobre bienestar

Bisquerra, R. (2013). Cuestiones sobre bienestar. Madrid: Síntesis.

En aquest llibre es dedica un capítol a cadascuna de les principals categories de benestar:

  • Benestar físic (salut)
  • Benestar material (diners)
  • Benestar social (amor?)
  • benestar professional
  • benestar emocional

Totes les categories de benestar són importants, mentre no es confonguin els mitjans amb els fins. Alguns tipus de benestar són mitjans, mentre que altres són fins. Confondre les coses essencials pot significar perdre de vista la finalitat de la vida. Aquesta obra es proposa posar a l’abast de les persones interessades les aportacions de les ciències al benestar, o potser de les ciències del benestar. Aquests coneixements i les seves aplicacions pràctiques poden contribuir a la construcció d’un major benestar personal i social. La qual cosa afecta a l’educació, la política, les organitzacions i la societat en general.