[:ca]

2017

“Escola Can Parera”. Intervenció de Rafel Bisquerra a Vallès Visió Notícies (minut 6:20), el 27 d’abril de 2017.

2015

Les discrepàncies entre la parella. Intervenció de Meritxell Obiols al programa “Famílies i escola”, el 11 de febrer de 2015.

Els nens tímids i introvertits. Participació de Meritxell Obiols al programa “Famílies i escola”, el 18 de febrer de 2015.

2014

”Los maestros de escuela”. Intervenció de Toni Giner al programa de Televisió Española “Para todos la 2″, el 24 d’abril de 2014.

2013

Intervenció de Rafael Bisquerra al Jornal EPTV, de la TV Globo a Brasil, el 3 de setembre de 2013.

Ser diferent. Intervenció de Rafael Bisquerra al programa Summa positiva, de TV3, el 20 d’octubre de 2013.

2012

L’educació emocional s’obre camí a les escoles vallesanes. Entrevista a Rafael Bisquerra i intervenció d’Èlia López, a la TV del Vallès, el 24 d’abril 2012.

L’educació emocional, necessària per fer front als reptes i problemes. Entrevista a Rafael Bisquerra i intervenció d’Èlia López, al programa Els matins, de TV3, el 15 de maig de 2012.

Debate: Educar las emociones. Entrevista a Rafael Bisquerra, al programa “Para todos la 2”, de TV2, l’ 1 de juny de 2012.

L’educació emocional a l’escola pot reduir els conflictes i millorar la convivència a les aules. Intervenció de Rafel Bisquerra a BTV Noticies. 6 de març de 2012.

2011

Reportatge sobre educació emocional i intel·ligència emocional, amb la intervenció de Rafael Bisquerra i el Postgrau en Educació Emocional i Benestar. Al Telediario TV1, el 6 de maig de 2011.

Educación Emocional. Intervenció de Rafael Bisquerra al programa Redes, de TV2, al juliol de 2011.

2010

Congreso Niños del Tercer Milenio.  Intervenció de Rafael Bisquerra al programa Tierra de sueños, de Canal 25, el 5 d’abril de 2010.

[:es]

2017

“Escola Can Parera”. Intervención de Rafel Bisquerra a Vallès Visió Notícies (minuto 6:20), el 27 de abril de 2017.

2015

Les discrepàncies entre la parella. Intervención de Meritxell Obiols en el programa “Famílies i escola”, el 11 de febrero de 2015.

Els nens tímids i introvertits. Participación de Meritxell Obiols en el programa “Famílies i escola”, el 18 de febrero de 2015.

2014

”Los maestros de escuela”. Intervención de Toni Giner en el programa de Televisión Española “Para todos la 2″, el 24 de abril de 2014.

2013

Intervención de Rafael Bisquerra en el Jornal EPTV, de la TV Globo a Brasil, el 3 de septiembre de 2013.

Ser diferent. Intervención de Rafael Bisquerra en el programa Summa positiva, de TV3, el 20 de octubre de 2013.

2012

L’educació emocional s’obre camí a les escoles vallesanes. Entrevista a Rafael Bisquerra e intervención de Èlia López, en la TV del Vallès, el 24 de abril de 2012.

L’educació emocional, necessària per fer front als reptes i problemes. Entrevista a Rafael Bisquerra e intervención de Èlia López, en el programa Els matins, de TV3, el 15 de mayo de 2012.

Debate: Educar las emociones. Entrevista a Rafael Bisquerra, en el programa Para todos la 2, de TV2, el 1 de junio de 2012.

L’educació emocional a l’escola pot reduir els conflictes i millorar la convivència a les aules. Intervención de Rafel Bisquerra en BTV Noticies. 6 de marzo de 2012.

2011

Reportatge sobre educació emocional i intel·ligència emocional, amb la intervenció de Rafael Bisquerra i el Postgrau en Educació Emocional i Benestar. En el Telediario TV1, el 6 de mayo de 2011.

Educación Emocional. Intervención de Rafael Bisquerra en el programa Redes, de TV2, en julio de 2011.

2010

Congreso Niños del Tercer Milenio.  Intervención de Rafael Bisquerra en el programa Tierra de sueños, de Canal 25, el 5 de abril de 2010.

[:en]

2017

“Escola Can Parera”Rafel Bisquerra intervention at Vallès Visió Notícies (6:20 minute), 27th April 2017.

2015

Les discrepàncies entre la parellaMeritxell Obiols intervention at “Famílies i escola”programme, 11th February 2015.

Els nens tímids i introvertits.  Meritxell Obiols participation at “Famílies i escola” programme, 18th February 2015.

2014

”Los maestros de escuela”. Toni Giner intervention programme Television Española “Para todos la 2″ on 24th April 2014.

2013

Rafael Bisquerra intervention Jornal EPTV, TV Globo to Brasil, on 3th September 2013.

Ser diferent. Rafael Bisquerra intervention programme Summa positiva,  TV3, 20th October 2013.

2012

L’educació emocional s’obre camí a les escoles vallesanes. Rafael Bisquerra and Èlia López interview TV del Vallès, 24th Abril 2012.

L’educació emocional, necessària per fer front als reptes i problemes. Rafael Bisquerra and Èlia López interview program Els matins, TV3, 15th May 2012.

Debate: Educar las emociones. Rafael Bisquerra interview, programme “Para todos la 2″, TV2, 1th June 2012.

L’educació emocional a l’escola pot reduir els conflictes i millorar la convivència a les aules. Rafael Bisquerra intervention BTV Noticies. 6th March 2012.

2011

Emotional education and emotional intelligence report with Rafael Bisquerra and Postgrade in Emotional Education and Well-being, Telediario TV1, 6th May 2011.

Educación Emocional. Rafael Bisquerra intervention at Redes programme, TV2, July 2011.

2010

Congreso Niños del Tercer Milenio. Rafael Bisquerra intervention at Tierra de sueños programme, Canal 25, 5th April 2010.

[:]