Grup de Recerca Territori, Població i Ciutadania - UB

Noticies

Seminari Internacional 
Nuevas movilidades, consecuencias demográficas, socioeconómicas y territoriales en las áreas urbanas. De la postcrisis a la postpandemia.

19 i 20 de maig de 2022

Format: Híbrid

Lloc de celebració: Facultat d'Economia i Empresa & Facultat de Geografia

Programa

Inscripcions

veure més noticies 

Contactar

Universitat de Barcelona

Facultat de Geografia i Història (Departament de Geografia Humana)

C/Montealegre, 6

08001, Barcelona, Espanya

934037846

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Facultat d’Economia i Empresa (Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials).

Diagonal 690

08034, Barcelona, Espanya
934021803 
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Isabel Pujadas Rúbies

Catedràtica d’Universitat
Departament de Geografia Humana. Universitat de Barcelona
Facultat de Geografia i Història
C/Montalegre 6-8. 08001 Barcelona
Despatx 3038
Telf.: 93.403.78.46 - FAX: 93.403.78.50
email: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. 

Línies de recerca:

 • Mobilitat residencial 

 • Migracions interiors a Espanya 

 • Transformacions de les llars i de les famílies

 • Canvis socio-demogràfics a les societats urbanes 

 • Immigració estrangera a Catalunya i Espanya

Projectes en curs:

 • Nuevas movilidades y reconfiguración sociorresidencial en la poscrisis: consecuencias socioeconómicas y demográficas en las áreas urbanas españolas (2019-2021)

Projectes finalitzats:

 • Desigualdad social, polarización territorial y formación de espacios vulnerables en las grandes áreas metropolitanas españolas DEPOURBES - (CSO2015-65219-C2-1-R)
 • Estrategias residenciales y modelos urbanos en la RMB (CSO2010-22117-C02-02), Ministerio de Ciencia e Innovación Proyecto I+D+i, 2010-2013. Investigadora Principal: Anna Alabart 
 • Las nuevas ciudades españolas. El impacto espacial de las dinámicas demográficas recientes en las grandes áreas urbanas españolas en un contexto de crisis (CSO2011-24680) Ministerio de Ciencia e Innovación Proyecto I+D+i. Investigadora principal: Isabel Pujadas
 • La sostenibilidad social según las formas urbanas. Movilidad residencial, espacio de vida y uso del tiempo. (SEJ2007-67948) Ministerio de Ciencia e Innovación, Proyecto I+D+i, 2007-2010
 • Ciudad Difusa y Movilidad residencial SEC2003-09565-C02-02. Ministerio de Educación y Ciencia, Proyecto I+D+i, 2003-2006

Publicacions en revistes científiques: 

 • THIERS QUINTANA, Jenniffer, PUJADAS, Isabel, y BAYONA-I-CARRASCO, Jordi (2019). Movilidad residencial, concentración territorial y características sociodemográficas de los latinaomericanos en las metrópolis de Madrid y Barcelona. Biblio 3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universitat de Barcelona, vol. 24, núm. 1274.
 • THIERS QUINTANA, Jenniffer; BAYONA-I-CARRASCO, Jordi; PUJADAS RÚBIES, Isabel (2018) Espacios de concentración de latinoamericanos en el Área Metropolitana de Barcelona: un análisis de sus dinámicas recientesCuadernos Geográficos, Vol. 56 (3), pp. 228-246. 
 • BAYONA-I-CARRASCO, Jordi; GIL-ALONSO, Fernando; PUJADAS RÚBIES, IsabelRUBIALES, Miguel (2017) New Spatial Mobility Patterns in Large Spanish Cities: from the Economic Boom to the Great Recession. Applied Spatial Analysis And Policy. pp. 1 - 26. (Holanda): Springer Science + Business Media. ISSN 1874-463X DOI: https://doi.org/10.1007/s12061-017-9222-x Handle: http://hdl.handle.net/2445/119777

 • GIL-ALONSO, Fernando; BAYONA-I-CARRASCO, Jordi; PUJADAS RÚBIES, Isabel; LÓPEZ VILLANUEVA, Cristina (2017) Diferencias geográficas de la fecundidad en España: una perspectiva provincialPapeles de Geografía. Universidad de Murcia, núm.  63. ISSN 1989-4627

 • PUJADAS RÚBIES, Isabel; BAYONA-I-CARRASCO, Jordi (2016)  L'evolució demogràfica recent dels municipis petits a Catalunya: diversitat de trajectòries. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. Núm, 81, pp. 25 - 43. (Espanya): Institut d'Estudis Catalans, ISSN 1133-2190 DOI: https://doi.org/10.2436/20.3002.01.98

 • PUJADAS RÚBIES, Isabel; BAYONA-I-CARRASCO, Jordi; RUBIALES, Miguel (2016) Movilidad residencial en edades avanzadas en España: una perspectiva metropolitana. Finisterra Revista Portuguesa de Geografía. 51 - 102, pp. 121 - 142. ISSN 0430-5027 DOI: https://doi.org/10.18055/Finis4250 Handle: http://hdl.handle.net/2445/119775

 • PUJADAS RÚBIES, Isabel; LÓPEZ, Cristina; BAYONA-I-CARRASCO, Jordi (2016) Residential mobility in the Barcelona Metropolitan Region during the present economic crisis. Portuguese Journal of Social Sciences. Vol. 15 - 1, pp. 91 - 110. Intellect. ISSN 1476-413X DOI: https://doi.org/10.1386/pjss.15.1.91_1

 • BAYONA-I-CARRASCO, Jordi; RUBIALES, Miguel; GIL-ALONSO, Fernando; PUJADAS RÚBIES, Isabel (2016) Causas de las desigualdades territoriales de la fecundidad: un estudio a escala metropolitana en el área barcelonesa. Revista de Geografia Norte Grande. Núm. 65, pp. 39 - 63. (Xile). ISSN 0718-3402

 • GARCÍA-COLL, Arlinda; LÓPEZ VILLANUEVA, Cristina; PUJADAS RÚBIES, Isabel (2016) Movilidad residencial en tiempos de crisis. El caso de la Región Metropolitana de Barcelona. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Vol. XX, - núm. 5, pp. 1 - 36. (Espanya): Universitat de Barcelona. ISSN 1138-9788 Handle: http://hdl.handle.net/2445/113095

 • GIL-ALONSO, Fernando; BAYONA-I-CARRASCO, Jordi; PUJADAS RÚBIES, Isabel (2016) From boom to crash: Spanish urban areas in a decade of changes (2001-2011). European Urban and Regional Studies. 23 - 2, pp. 198 - 216. (Estats Units d’Amèrica): SAGE Publications. ISSN 0969-7764 DOI: https://doi.org/10.1177/0969776413498762

 • GIL-ALONSO, Fernando; BAYONA-I-CARRASCO, Jordi; PUJADAS RÚBIES, Isabel (2015) Las migraciones internas de los extranjeros en España: dinámicas espaciales recientes bajo el impacto de la crisisBoletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. Núm. 69 - 3r Cuatrimestre, pp. 233 - 262. (Espanya): Asociación de Geógrafos Españoles. ISSN 0212-9426

 • THIERS, J.; BAYONA, J. i PUJADAS, I. “Inmigración extranjera, concentración territorial y movilidad residencial: un análisis de las dinámicas recientes en la ciudad de Barcelona en base al Censo de 2011”. A GARCÍA CASTAÑO, F. J.; MEGÍAS, A. i ORTEGA, J.  (Eds.) Actas del VIII Congreso sobre Migraciones Internacionales en España (Granada, 16-18 de septiembre de 2015) (pp. S31/53–S31/66). Granada: Instituto de Migraciones.

 • BAYONA, J.; GIL-ALONSO, F.; LÓPEZ, C.; PUJADAS, I.; RUBIALES, M. (2014): “La fecundidad en las grandes metrópolis españolas. Diferencias internas y tendencias recientes en Madrid y Barcelona (2000-2010)”. A A. VIEIRA y R.P. JULIAO (Coord.) ‘A Jangada de pedra’ – Geografias Ibero-Afro-Americanas. Atas do Colóquio Ibérico de Geografia, Associação Portuguesa de Geógrafos e Departamento de Geografia da Universidade do Minho, Guimaraes, págs. 654-659 (ISBN: 978-972-99436-8-3 / 978-989-97394-6-8).

 • GIL-ALONSO, F.; LÓPEZ, C.; BAYONA, J.; PUJADAS, I. (2014): “Diferenciación espacial de la fecundidad en España: la creciente diversidad en el interior de las provincias”. En: H. Cairo y L. Finkel (Coord.) Crisis y cambio: propuestas desde la Sociología. Actas del XI Congreso Español de Sociología (Volumen III), Universidad Complutense de Madrid, Madrid, págs. 73-85 (ISBN: 978-84-697-0169-0).

 • GIL-ALONSO, F.; BAYONA, J.; PUJADAS, I. i LÓPEZ, C. (2014). “Diferenciación espacial de la fecundidad en España: la creciente diversidad en el interior de las provincias” a CAIRO, H. i FINKEL, L. (Coord.) Actas del XI Congreso Español de Sociología “Crisis y cambio: propuestas desde la Sociología”, Volumen III, Madrid, págs. 73-85. ISBN: 978-84-697-0169-0.

 • GIL-ALONSO, F.; BAYONA, J.; PUJADAS, I.; THIERS, J. (2014): “Cambio y continuidad en las migraciones intra-metropolitanas de los extranjeros en Barcelona y Madrid, 1988-2012: un estudio comparativo”. En: A. VIEIRA y R. P. JULIAO (Coord.) ‘A Jangada de pedra’ – Geografias Ibero-Afro-Americanas. Atas do Colóquio Ibérico de Geografia, Associação Portuguesa de Geógrafos e Departamento de Geografia da Universidade do Minho, Guimaraes, págs. 339-345 (ISBN: 978-972-99436-8-3 / 978-989-97394-6-8).

 • PUJADAS, I.; BAYONA, J.  i GIL-ALONSO, F. (2014) “Pautas territoriales recientes de la movilidad residencial en las mayores regiones metropolitanas españolas: ¿Cambios coyunturales o estructurales?” a LÓPEZ GAY, A.; ROJO, F.; SOLSONA, M.; ANDÚJAR, A.; CRUZ, J.; IGLESIAS, R.; FERIA, J.M. i VAHÍ, A. (Eds.)  Cambio demográfico y socio territorial en un contexto de crisis, págs. 557-570. ISBN: 978-84-697-0997-9

 • PUJADAS, I.; BAYONA, J.  i RUBIALES, M. (2014). “El incremento de las migraciones internas en las edades avanzadas: pautas territoriales y características sociodemográficas”, a LÓPEZ GAY, A.; ROJO, F.; SOLSONA, M.; ANDÚJAR, A.; CRUZ, J.; IGLESIAS, R.; FERIA, J.M. i VAHÍ, A. (Eds.) Cambio demográfico y socio territorial en un contexto de crisis, págs. 150-163. ISBN: 978-84-697-0997-9

 • PUJADAS RÚBIES, Isabel; BAYONA-I-CARRASCO, JordiGIL-ALONSO, Fernando i López, Cristina (2013) “Pautas territoriales de la fecundidad en la Región Metropolitana de Barcelona (1986-2010)” Estudios Geográficos, vol. LXXIV (275), p. 585-609.

 • BAYONA-I-CARRASCO, JordiGIL-ALONSO, FernandoPUJADAS RÚBIES, Isabel (2013) “Migraciones intrametropolitanas de los extranjeros: diferencias y semejanzas en las metrópolis de Barcelona y Madrid” Cuadernos de Geografia, 93, p. 27-52.

 • López, Cristina; PUJADAS RÚBIES, Isabel BAYONA-I-CARRASCO, Jordi (2013) “Households Within The Residential Mobility Process: The Case Of The Barcelona Metropolitan Region” Archivio di Studi Urbani e Regionali, n. 108, p. 57-84.

 • RUBIALES, Miguel; BAYONA-I-CARRASCO, JordiPUJADAS RÚBIES, Isabel (2013) “Distribución espacial de las clases altas en la región metropolitana de Madrid, 2001-2011” Anales de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid, vol. 33 núm. 2, p. 107-136.

 • Gil-Alonso, F.; Bayona, J. i PUJADAS RÚBIES, Isabel (2013) “From boom to crash: Spanish urban areas in a decade of changes (2001-2011)” European Urban and Regional Studies, DOI: 10.1177/0969776413498762

 • PUJADAS RÚBIES, IsabelBAYONA-I-CARRASCO, Jordi i Gil, F. (2012) “Las grandes metrópolis españolas en la encrucijada. Crecimiento, migración y suburbanización en la última década” Contexto, Revista de la Facultad de Arquitectura Universidad Autónoma de Nuevo León. vol. 6, p. 11-32.

 • Rubiales, M.; BAYONA-I-CARRASCO, Jordi i PUJADAS RÚBIES, Isabel (2012) “Patrones espaciales de la segregación residencial en la Región Metropolitana de Barcelona: Pautas de segregación de los grupos altos” Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Vol. XVI, núm. 423 http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-423.htm

 • Bayona, J.; Gil, F.; PUJADAS RÚBIES, Isabel (2011): Dinàmica residencial de la població estrangera a les principals regions metropolitanes d'Espanya, Revista Catalana de Sociologia, n. 27, p. 15-32.

 • López Villanueva, C.; Pujadas Rúbies, Isabel (2011): “Transformaciones sociodemográficas y territoriales de los hogares unipersonales en España”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles , nº 55, pp. 153-182. Resumén en inglés pp. 411-416. icon PDF (2.74 MB)

 • PUJADAS RÚBIES, Isabel et al. (Coord.) (2011): Población y espacios urbanos. Publicación electrónica, Departament de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona y Grupo de Población de la AGE. 845 p. http://www.ub.edu/congreso_poblacion/docs/actas.pdf

 • Pujadas, I.; Prats, P.(2011): Migraciones interiores y dispersión residencial de las ciudades medias en Cataluña (1992-2008). A I. Pujadas et al. (Coords.) Población y espacios urbanos Publicación electrónica, Departament de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona y Grupo de Población de la AGE. http://www.ub.edu/congreso_poblacion/docs/actas.pdf

 • BAYONA-I-CARRASCO, Jordi; Pujadas, I. (2010): Movilidad residencial inframunicipal y estructura urbana en la ciudad de Barcelona, Investigaciones Geográficas, nº 52, pp. 09-36, Instituto de Geografía, Universidad de Alicante.

 • Pujadas, I. (2009): Movilidad residencial y expansión urbana en la Región Metropolitana de Barcelona, 1982-2005. Scripta Nova-Revista Electronica de Geografia y Ciencias Sociales Volumen: XIII Número: 290http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-290.htm 

 • Pujadas, I.; Prats, P. (2008): Dinàmiques migratòries i expanció residencial a Catalunya, 1992-2005, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Institut d'Estudis Catalans ,Volumen: 65. icon PDF (703.97 kB)

 • Pujadas, I. (2008): Cambios residenciales y transformaciones territoriales en la Región Metropolitana de Barcelona en C. Bellet, J. Ganau, J.M. Llop (eds.) Vivienda y Sociedad. Nuevas demandas, nuevos instrumentos. Editorial: Editorial Milenio. Páginas, 211- 224.

 • Pujadas, I.; Prats, P.; Coll, M. (2007): Elección residencial y nuevas formas urbanas: el caso de la región metropolitana de Barcelona En Los procesos urbanos postfordistas. VIII Coloquio de Geografía Urbana, AGE, Servei de Publicacions de la Universitat de les Illes Balears, pp. 215-234. icon PDF (386.1 kB)

 • Coll, M.; Pujadas, I. 2007) “Migració i segregació residencial a la regió metropolitana de Barcelona: Sant Cugat del Vallès com a elecció residencial per les categories professionals altes” Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Institut d'Estudis Catalans Número: 64 pp. 35-50.  icon PDF (345.56 kB)

 • López, C., Pujadas, I. (2005) "Hogares y cambios residenciales: la diferenciación territorial de los hogares en la Región Metropolitana de Barcelona" Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada, vol. 36, pp.409-436. icon PDF (126.95 kB)

Capitols de llibres i llibres d'actes:

 • PUJADAS, I.; BAYONA, J.; GIL-ALONSO, F. “Movilidad residencial y crisis: tendencias recientes en las regiones metropolitanas españolas”. En: L. Fregolent y R. Torri (Coord.) Povera casa. La questione abitativa di fronte alla crisi, Venècia: Università IUAV di Venezia. Pp. 51 - 74.Venecia  (Itàlia). ISBN 978-88-93211-48-2

 • LÓPEZ VILLANUEVA, C.; PUJADAS, I. “Transformaciones espaciales y demográficas en las regiones metropolitanas de Madrid y Barcelona” A DOMíNGUEZ, M; LÓPEZ, C. (Coord.). Barcelona y Madrid.Procesos urbanos y dinámicas sociales. Madrid: Ed. Sintesis: 71-106.

 • PUJADAS, I. i BAYONA, J. “Las migraciones residenciales en las regiones metropolitanas de Barcelona y Madrid” A DOMÍNGUEZ, M. i LÓPEZ, C. (Coords.) Barcelona yMadrid: Procesos urbanos y dinámicas sociales. Editorial Síntesis. pp. 43-70. ISBN: 978-84-907722-5-6.

 • BAYONA-I-CARRASCO, Jordi; Gil-Alonso, F. i PUJADAS RÚBIES, Isabel (2013) “Movilidad interna de la población extranjera en las regiones metropolitanas de Barcelona y Madrid: diferencias y semejanzas en un contexto de cambio” a VVAA (eds.) Actas del VII Congreso migraciones internacionales en España, Movilidad humana y diversidad social. Universidad del País Vasco. Bilbao, p. 56-88. ISBN:978-84-695-3086-3

 • Garcia, A.; López, C. i PUJADAS RÚBIES, Isabel (2012) ”El impacto de la crisis económica en el proceso de metropolización. El nuevo rol del urbanismo disperso en la región metropolitana de Barcelona”. A Reques, P. i De Cos, O. (Eds.) La población en clave territorial. Procesos, estructuras y perspectivas de anàlisis. Pàg. 88-99. ISBN: 978-84-695-4480-8icon AGE_Sananter_Garcia_et_al (749.8 kB)

 • BAYONA-I-CARRASCO, Jordi; Gil, F. i PUJADAS RÚBIES, Isabel  (2012) “La evolución demográfica de las áreas metropolitanas españolas: entre el boom migratorio y la crisis económica e inmobiliaria” en COMITÉ ESPAÑOL DE LA UNIÓN GEOGRÁFICA INTERNACIONAL Aportación española al XXXII Congreso de la UGI; també com a “Demographic changes in Spanish metropolitan areas. From migratory boom to economic and real estate crisis”icon Pdf(castellà) (1.15 MB)icon Pdf_(anglès) (1.2 MB)

 • PUJADAS RÚBIES, Isabel; BAYONA-I-CARRASCO, Jordi; Gil, F. i López, C. (2012) “Diferenciación espacial en los comportamientos demográficos: el caso de la fecundidad en la Región Metropolitana de Barcelona (1986-2010)” A Reques, P. i De Cos, O. (ed.) La población en clave territorial. Procesos, estructuras y perspectivas de anàlisis. Pàg. 145-154. ISBN: 978-84-695-4480-8icon Pdf (1013.02 kB)

 • Gil-Alonso, F.; BAYONA-I-CARRASCO, Jordi; PUJADAS RÚBIES, Isabel (2011): ¿Es la crisis un freno a la suburbanización?: su impacto sobre la movilidad residencial de las principales áreas metropolitanas de España. En Gozálvez Pérez, V.; Marco Molina, J.A. (Ed.) Urbanismo expansivo: de la utopía a la realidad. XXII, Congreso de Geógrafos Españoles, Universidad de Alicante, AGE, pp. 293- 305.

Congressos:

2015

 • PUJADAS, I. i BAYONA, J.  “Mobilitat de la població, canvi demogràfic i petits municipis” a Jornada sobre els petits municipis i l’organització territorial. Societat Catalana de Geografia i Diputació de Barcelona, 2 de desembre, Consell comarcal d’Osona, Vic.

 • THIERS, J., BAYONA, J. i PUJADAS, I. “Dinámicas migratorias en espacios de concentración: el caso de los latinoamericanos en Barcelona” Comunicació al XXXVI Congreso Nacional y XXI Internacional de Geografía, Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas i Escuela de Geografía de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 19-24 de octubre, Santiago de Chile, Xile.

 • THIERS, J., BAYONA, J.; PUJADAS, I.: “Inmigración extranjera, concentración territorial y movilidad residencial: un análisis de las dinámicas recientes en la ciudad de Barcelona en base al Censo de 2011” Comunicación al VIII Congreso Migraciones Internacionales en España, Granada, 16-18 de setembre. 

 • SOTO ALVARADO, S.; GIL-ALONSO, F.; PUJADAS, I.: "Migración y desarrollo en Chile. Respuestas migratorias a las fases de crecimiento y crisis, 1992–2012”. Comunicación presentada en el VIII Congreso sobre Migraciones Internacionales en España (Simposio: Migraciones y desarrollo: contextos y enfoques), Granada, 16-18 de setembre.

 • RUBIALES, M.l; BAYONA, J. i PUJADAS, I.: “Upper classes, inequality and territory: an application to the case of Barcelona and Madrid” Comunicació al Seminari “Is inequality increasing again? What population science can tell us” Paris, 2-3 de juliol, iPOPs laboratory.

 • BAYONA, J.; GIL-ALONSO, F.; RUBIALES, M.; PUJADAS, I.: "New spatial mobility patterns in Spanish large cities: Are they a consequence of the impact of the economic crisis on housing?". Póster presentado en el Simposio Internacional: International Migration and Commuting in International Perspective, Wiesbaden, Alemania, 4-6 de febrer.

 • GIL-ALONSO, F.; BAYONA, J.; PUJADAS, I.; THIERS, J.: "Has the Great Recession modified foreigners’ spatial mobility patterns? The Spanish case". Comunicación presentada en el Simposio Internacional: International Migration and Commuting in International Perspective (Sesión: Spatial mobility, employment, and social relationships), Wiesbaden, Alemania, 4-6 de febrer.

2014

 • BAYONA, J.; GIL-ALONSO, F.; LÓPEZ, C.; PUJADAS, I.; RUBIALES, M.: "La fecundidad en las grandes metrópolis españolas. Diferencias internas y tendencias recientes en Madrid y Barcelona (2000-2010)". Comunicación presentada en el XIV Coloquio Ibérico de Geografía “La Balsa de Piedra. Geografías Ibero-Afro-Americanas” (Eix temàtic: Dinámicas sociodemográficas, salud y calidad de vida), Guimaraes, 11-14 de novembre.

 • GIL-ALONSO, F.; BAYONA, J.; PUJADAS, I.; THIERS, J.: "Cambio y continuidad en las migraciones intra-metropolitanas de los extranjeros en Barcelona y Madrid, 1988-2012: un estudio comparativo. Comunicación presentada en el XIV Coloquio Ibérico de Geografía “La Balsa de Piedra. Geografías Ibero-Afro-Americanas” (Eix temàtic: Movilidad poblacional y cooperación), Guimaraes, 11-14 de novembre.

 • GIL-ALONSO, F.; RUBIALES, M.; PUJADAS, I.; BAYONA, J.: "Why are fertility differences within urban areas increasing? Recent trends and spatial analysis in Spain’s largest metropolitan areas". Comunicación presentada en el congreso Chaire Quetelet 2014 “Fertility, childlessness and the family: A pluri-disciplinary approach” (Plenary Session "Fertility in the North I"), organitzat per el Centre de recherche en démographie et sociétés, Institut d’analyse du changement dans l’histoire et les sociétés contemporaines, Université Catholique de Louvain, en colaboración con CIRFASE, IRES i la Chaire Hoover, Louvain-la-Neuve, 5-7 de novembre.

 • BAYONA, J.; GIL-ALONSO, F.; PUJADAS, I.: "Cambios residenciales en las regiones metropolitanas de Madrid y Barcelona”. Ponencia presentada en el Seminario Barcelona y Madrid: Procesos urbanos y dinámicas sociales (Sessió 1. Procesos de transformación urbana y dinámicas sociodemográficas), organizado por el Grup de recerca en Territori, Població i Ciutadania de la Universidad de Barcelona y el Grupo de investigación de Sociedad, Medio Ambiente y Territorio de la Universidad Complutense de Madrid, Barcelona, 29 i 30 de setembre.

 • GIL-ALONSO, F.; BAYONA, J.; LÓPEZ, C.; PUJADAS, I.; RUBIALES, M.: "Diferenciación interna de las pautas metropolitanas de la fecundidad en Barcelona y Madrid (2000-2010)”. Ponencia presentada en el Seminario Barcelona y Madrid: Procesos urbanos y dinámicas sociales (Sessió 1. Procesos de transformación urbana y dinámicas sociodemográficas), organitzat per el Grup de recerca Territori, Població i Ciutadania de la Universitat de Barcelona i el Grupo de investigació de Sociedad, Medio Ambiente y Territorio de la Universidad Complutense de Madrid, Barcelona, 29 i 30 de setembre.

 • LÓPEZ VILLANUEVA, C., C.; PUJADAS ,I.. “Los hogares unipersonales en las grandes ciudades españolas. El caso de Madrid y Barcelona” Comunicació oral presentada al XIV Congreso Nacional de la Población. “Cambio demográfico y socio territorial en un contexto de crisis” , organitzat per el Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) i la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 10-12 de setembre.

 • PUJADAS, I.; BAYONA, J.; GIL-ALONSO, F.: "Pautas territoriales recientes de la movilidad residencial en las mayores regiones metropolitanas españolas: ¿cambios estructurales o coyunturales?”. Comunicació oral presentada al XIV Congreso Nacional de la Población. “Cambio demográfico y socio territorial en un contexto de crisis” (Línea temàtica 2: Migraciones y movilidad residencial en una sociedad en crisis: nuevas y viejas realidades), organitzat per el Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) i la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 10-12 de setembre.

 • PUJADAS, I.; BAYONA, J.  i RUBIALES, M.: El incremento de las migraciones internas en las edades avanzadas: pautas territoriales y características sociodemográficas”, XIV Congreso de la Población Española, Sevilla, 10-12 setembre.

 • BAYONA, J.; PUJADAS, I.; GIL-ALONSO, F.: "Have foreigners changes their internal migration flows in Spain due to economic recession?”. Comunicación oral presentada en la IMISCOE 11th Annual Conference. “Immigration, Social Cohesion & Social Innovation” (Sessió 48: Effects of economic crisis), organizada por IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion) network, Madrid, 27-29 de agost.

 • GIL-ALONSO, F.; RUBIALES, M.; PUJADAS, I.: "Foreigners’ fertility in metropolitan areas. Spatial patterns, internal differences and recent changes in Barcelona and Madrid”. Comunicación oral presentada en la IMISCOE 11th Annual Conference. “Immigration, Social Cohesion & Social Innovation” (Sessió 2: Social mobility and networks of immigrants), organitzada por IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion network), Madrid, 27-29 de agost.

 • BAYONA, J.; GIL-ALONSO, F.; PUJADAS, I.: "Foreigners’ internal migration patterns in Spain: recent spatial changes under the economic crisis”. Comunicación oral presentada en la EAPS European Population Conference 2014 (Sessió 30: Internal migration of immigrants), organizada por la European Association for Population Studies, Budapest, 25-28 de juny.

 • BAYONA, J.; PUJADAS, I.; LÓPEZ, C. “Residential Mobility and Economic Crisis. New Origins and Destinations within the Barcelona Metropolitan Region” Comunicació a la European Population Conference, 25-28 Juny, Budapest, Hongria.

 • GIL-ALONSO, F.; BAYONA, J.; LÓPEZ, C.; RUBIALES, M.; PUJADAS, I.: "Analysing the causes of increasing fertility differences within metropolitan areas. The cases of Barcelona and Madrid”. Comunicació oral presentada a la EAPS European Population Conference 2014 (Sessió 96: Fertility of immigrants), organitzada per la European Association for Population Studies, Budapest, 25-28 de juny.

 • PUJADAS, I.; BAYONA, J.; GIL-ALONSO, F.: "Pautas territoriales recientes de la movilidad residencial en las mayores regiones metropolitanas españolas: ¿Cambios estructurales o efectos de la crisis económica?”. Ponencia presentada en el seminario Povera casa. La questione abitativa di fronte alla crisi (Sesió: “La questione abitativa di fronte a la crisi: un confronto internazionale”) organitzat per la Università IUAV di Venezia, Venecia, 12 de juny.

 • BAYONA, J.; GIL-ALONSO, F.; PUJADAS, I.: "Migraciones intra-metropolitanas de extranjeros en España: los casos de Barcelona y Madrid”. Comunicación presentada en el seminario: Vivienda y migraciones en España: una mirada en tiempos de crisis (Sessió S1: Migraciones internas), organitzat per l’Centre d’Estudis Demogràfics, Bellaterra, Barcelona, 26-27 de març.

Anteriors

 • PUJADAS, I.; BAYONA, J.; GIL-ALONSO, F.,  LÓPEZ, C. i LÓPEZ-GAY, A. (2013) “Looking for the causes of the increasing gap in intra-metropolitan fertility: the Spanish case” Póster, XXVII IUSSP International Population Conference IUSSP, Busan, Corea del Sud

 • GIL-ALONSO, F.; BAYONA, J.;  RUBIALES, M.; PUJADAS, I. i LÓPEZ-GAY, A. (2013) “Spain’s urban area growth phases: spatial patterns and causal analysis” Comunicació, XXVII IUSSP International Population Conference (IUSSP), Busan, 26-31 d’Agost, Corea del Sud

 • LÓPEZ, C.; PUJADAS, I. i BAYONA, J. (2013) “Transformaciones territoriales y segregación demográfica en las regiones metropolitanas de Madrid y Barcelona: la creciente dicotomía entre centros y periferias“ XI Congreso Español de Sociología

 • PUJADAS, I.; BAYONA, J. i GARCIA-COLL, A. (2013) “¿Una nova Catalunya?: canvis recents en la dinàmica demogràfica dels municipis catalans (1996-2012)” VI Congrés català/internacional de Sociologia, 25-27 d’abril, Perpinyà.

 • PUJADAS, I.; BAYONA, J.; Gil, F. i LÓPEZ, C. (2012) “Diferenciación espacial en los comportamientos demográficos: el caso de la fecundidad en la Región Metropolitana de Barcelona (1986-2010)” Comunicació al XIII Congreso de la población española. La población en clave territorial. Procesos, estructuras y perspectivas de anàlisis, AGE, Santander, 12-14 setembre

 • RUBIALES, M.; BAYONA, J. i PUJADAS, I. (2012) “Élites y desigualdad urbana: Segregación residencial de las clases altas en las grandes regiones metropolitanas españolas 1991–2010” Comunicació, The Second ISA Forum of Sociology (Agost 1-4, 2012), Buenos Aires.

 • LÓPEZ, C.; PUJADAS, I. i BAYONA, J. (2012) “Recent Demographic and Territorial transformations in the Madrid and Barcelona Metropolitan Regions: the dichotomy between Centres and Peripheries” Pòster, EAPS, European Population Conference, 2012, juny, Estocolm, Suècia.

 

Grup de Recerca Territori, Població i Ciutadania - UB
Universitat de Barcelona