Grup de Recerca Territori, Població i Ciutadania - UB

Noticies

Seminari Internacional 
Nuevas movilidades, consecuencias demográficas, socioeconómicas y territoriales en las áreas urbanas. De la postcrisis a la postpandemia.

19 i 20 de maig de 2022

Format: Híbrid

Lloc de celebració: Facultat d'Economia i Empresa & Facultat de Geografia

Programa

Inscripcions

veure més noticies 

Contactar

Universitat de Barcelona

Facultat de Geografia i Història (Departament de Geografia Humana)

C/Montealegre, 6

08001, Barcelona, Espanya

934037846

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Facultat d’Economia i Empresa (Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials).

Diagonal 690

08034, Barcelona, Espanya
934021803 
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Cristina López Villanueva

Cristina López Villanueva

Llicenciada en Geografia i Història (UB, 1985)
Postgrau Aspectes Demogràfics de la Previsió de la Demanda (CED-UAB, 1991)
Doctora en Sociologia (UB, 2002)
Despatx: 2410 Departament Teoria Sociològica, Filosofia del Dret, Metodologia de les CCSS. Facultat d’Economia i Empresa
Universitat de Barcelona
Telf. +34934021803 Fax: +34934021894
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

 

Línies de recerca:

 • Transformacions de les llars i les famílies
 • Estructura, dinàmica i composició de les llars
 • Canvis sociodemogràfics als espais urbans
 • Mobilitat residencial

Projectes en curs:

 • Nuevas movilidades y reconfiguración sociorresidencial en la poscrisis: consecuencias socioeconómicas y demográficas en las áreas urbanas españolas (2019-2021)

Projectes finalizats:

 • Cambio social y procesos de transformación urbana en un contexto de crisis en las periferias urbanas de las grandes áreas metropolitanes de España: El caso de la RMB.  (Ref. CSO2013-48075-C2-1-R). Investigadora Principal. Cristina López Villanueva. (2013-2017).
 • Estrategias residenciales y modelos urbanos en la RMB (Ref. CSO2010-22117-C02-02) Investigadora Principal: Anna Alabart / Cristina López Villanueva.(2010-2013).
 • Las nuevas ciudades españolas. El impacto espacial de las dinámicas demográficas recientes en las grandes áreas urbanas españoles en un contexto crisis.  (Ref. CSO2011-24680). Investigadora Principal. Isabel Pujadas.(2011-2014).
 • La sostenibilidad social según las formas urbanas. Movilidad residencial, espacios de vida y uso del tiempo en las regiones metropolitanas. (Ref. SEJ2007-67948/SOCI). Investigadora Principal. Anna Alabart.(2007-2010).
 • Movilidad, solidaridad familiar y ciudadanía en la Regiones Metropolitanas.  (Ref.SEC2003-09565-C02). Investigadora Principal. Anna Alabart. (2003-2016).
 • Solidaridad familiar y ciudadanía en el marco de la ciudad difusa. Movilidad, solidaridad familiar y ciudadanía en la Regiones Metropolitanas.  (Ref.SEC2003-09565-C02 1). Investigadora Principal. Anna Alabart. (2003-2006).
 • Welfare innovations at the local level in favour of cohesion. Seventh Framework Programme European Comission. (Ref. SSH-CT-2010-266929). (2010-2013).

Altres projectes:

 • Explotació i anàlisi de les dades de l'Enquesta a la joventut de Catalunya de 2012. Perfil sociodemogràfic de la joventut. Agència Catalana de Joventut. (Ref. FBG 307115). Investigadora Principal. Cristina López Villanueva. (2012).
 • Llars i famílies a Catalunya. Una anàlisi a partir de les dades del PaD. (Ref. FBG 213010). Fundació Jaume Bofill. Investigadora Principal. Cristina López Villanueva. (2008)
 • Les llars, les famílies i les persones a la ciutat de Barcelona i als seus districtes. (Ref. FBG304201). Investigadora Principal. Cristina López Villanueva. (2008)
 • Les tendències de les llars, les famílies i les persones a la ciutat de Barcelona. (Ref. FBG 303593). Investigadora Principal. Cristina López Villanueva. (2008)

Publicacions:

 • GARCIA COLL, Arlinda.; LÓPEZ VILLANUEVA; Cristina.; PUJADAS Isabel (forthcoming 2016).: “Movilidad Residencial en Tiempos de Crisis: El caso de la Región Metropolitana de Barcelona”, Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales.
 • PUJADAS, Isabel.; LÓPEZ VILLANUEVA, Cristina.; BAYONA I CARRASCO, Jordi. (2016)  “Residential mobility in the Barcelona Metropolitan Region during the present economic crisis” a Portuguese Journal of Social Sciences. Vol. 15, nº 1: 91-110. http://pjss.iscte-iul.pt/index.php/pjss/article/view/214
 • DOMÍNGUEZ, Marta; LÓPEZ VILLANUEVA, Cristina (coord).  (2015). Procesos urbanos y dinámicas sociales. Madrid. Ed. Síntesis
 • LÓPEZ VILLANUEVA, Cristina; PUJADAS, I. (2015). Transformaciones espaciales y demográficas en las regiones metropolitanas de Madrid y Barcelona a DOMÍNGUEZ, Marta; LÓPEZ VILLANUEVA, Cristina (coord).   Procesos urbanos y dinámicas sociales. Madrid. Ed. Síntesis pp. 71-106
 • LÓPEZ VILLANUEVA, Cristina.; PUJADAS Isabel.; BAYONA I CARRASCO Jordi. (2014). “Households within the residential mobility process: the case of the Barcelona metropolitan región”. Archivio di Studio Urbani e Regionali, nº108;P:57-84. Ed. Franco Angeli.Journals and Series.  DOI 10.3280/ASUR2013-108004http://pjss.iscte-iul.pt/index.php/pjss/article/view/214
 • LÓPEZ-VILLANUEVA, Cristina; GIL-ALONSO, Fernando; BAYONA, Jordi i THIERS, Jenniffer (2014) “Efectes de la suburbanització i la immigració internacional en l'evolució recent de la fecunditat a Catalunya: Un estudi territorial a escala local” Documents d’Anàlisi Geogràfica, 60(3), p. 599-626 http://dag.revista.uab.es/article/view/v60-n3-lopez-gil-alonso-bayona-etal
 • LÓPEZ VILLANUEVA, C.; GIL, F.; BAYONA, J. i THIERS, J. “Efectes de la suburbanització i la immigració internacional en l'evolució recent de la fecunditat a Catalunya: Un estudi territorial a escala local” Documents d’Anàlisi Geogràfica
 • LÓPEZ VILLANUEVA, C.; PUJADAS, I. i BAYONA, J. (2013). “Households Within The Residential Mobility Process: The Case Of The Barcelona Metropolitan Region” Archivio di Studi Urbani e Regionali, núm. 108, p. 57-84.
 • PUJADAS, I.; BAYONA, J.; GIL, F. i LÓPEZ VILLANUEVA, C. (2013). “Pautas territoriales de la fecundidad en la Región Metropolitana de Barcelona (1986-2010)” Estudios Geográficos, vol. LXXIV (275), p. 585-609.
 • LÓPEZ VILLANUEVA, C. (2012). Nous Comportaments residencials a les llars catalanes. Col Informes Breus.nº 36. Fundació Jaume Bofill
 • LÓPEZ VILLANUEVA, C., ALABART, A, (2011). “Dinámicas urbanísticas y socioeconómicas en Ciutat Vella”. Revista ACE, n. 6(12), p. 157-186.
 • LÓPEZ VILLANUEVA, C., PUJADAS, I. (2011). “Barcelona y su metrópoli: Nuevos comportamientos demográficos y procesos de transformación de los hogares”. a Barcelona Metròpolis. nº 84. Secció Quadern Central. http://www.barcelonametropolis.cat/es 
 • LÓPEZ VILLANUEVA, C. (2011).“Morfología y contenido de los hogares en los distritos de la ciudad de Barcelona. Distribución territorial heterogénea y composición diversa. Una aproximación a través del Padrón” a PUJADAS et alt. (eds). Población y Espacios Urbanos. AGE. Universitat de Barcelona. (395-412) http://www.ub.edu/congreso_poblacion/docs/actas.pdf
 • PUJADAS, I., LÓPEZ VILLANUEVA, C. (2011). “Transformaciones sociodemográficas y territoriales de los hogares unipersonales en España” AGE, nº 55 (153-182)
 • PUJADAS, I., LÓPEZ VILLANUEVA, (2009). "Los hogares unipersonales en España. Composición y pautas territoriales” a LOPEZ TRIGAL, et alt. (Eds): Envejecimiento. Población y Territorio.Universidad de León
 • PUJADAS, I., LÓPEZ VILLANUEVA, (2009) “Hogares, viviendas y personas en los procesos de movilidad residencial. El caso de la Región Metropolitana de Barcelona a VVAA Migraciones, movilidad y Territorio. Pamplona. Ed. EUNSA.
 • LÓPEZ VILLANUEVA, C. (2008). “Famílies a Barcelona: diversitat, dinàmiques i estructures” a Barcelona Societat. nº 15: 5-24
 • LÓPEZ VILLANUEVA, C. (2008).Los hogares, las familias y las personas en la ciudad de Barcelona y en sus distritos. Ed. Ajuntament de Barcelona. http://w3.bcn.es/fitxers/acciosocial/lesllarslesfamiliesilespersonesalaciuta.755.pdf
 • ALABART, A., LÓPEZ VILLANUEVA, C. (2007). “Familias, hogares y viviendas en las regiones metropolitanas. El caso de Barcelona”. Cadernos Metropole. nº 17. Observatorio das Metropoles. Sao Paulo. Brasil.
 • LÓPEZ VILLANUEVA, C.(2007). “La població de Catalunya. Dinàmiques adaptatives” a La Societat Catalana 2007. Barcelona. Institut d’Estudis Catalans.
 • LÓPEZ VILLANUEVA, C. (2006). Les llars, les famílies i les persones a la ciutat de Barcelona. Barcelona. Ed. Ajuntament de Barcelona.
 • PUJADAS, I., LÓPEZ VILLANUEVA (2005) Hogares y cambios residenciales. La diferenciación espacial de los hogares en la Región Metropolitana de Barcelona. Cuadernos Geográficos nº 36. Universidad de Granada.

 

Congressos:

Internacionals

 • 2016: Garcia Coll, Arlinda; López Villanueva, Cristina (2016). “Suburbanitation and re-urbanization processes in the Barcelona Metropolitan Region: An Analysis of Residential Mobility”. European Population Conference. Mainz 31 agost-3 setembre.
 • 2016: Garcia Coll, Arlinda; López Villanueva, Cristina (2016). “El fenómeno del Sprawl residencial en la Región Metropolitana de Barcelona: espacios, actores y tendencias” Seminario Internacional sobre movilidad residencial en áreas metropolitanas. Situación actual y retos de futuro. Granada, 4-5 de febrero.
 • 2014: Casola, Sílvia; López Villanueva, Cristina (2014). “Residential emancipation and household formation of young adult: the case of Barcelona Metropolitan Area”. European Population Conference, 25-28 June, Budapest, Hongria
 • 2014: Bayona i Carrasco, J.; Gil Alonso, F.; López Villanueva, C.; Pujadas, I.; Rubiales, M.: "La fecundidad en las grandes metrópolis españolas. Diferencias internas y tendencias recientes en Madrid y Barcelona (2000-2010)". Comunicación presentada en el XIV Coloquio Ibérico de Geografía “La Balsa de Piedra. Geografías Ibero-Afro-Americanas” (Eix temàtic: Dinámicas sociodemográficas, salud y calidad de vida), Guimaraes, 11-14 de novembre.
 • 2014: Bayona, Jordi; Pujadas, Isabel; López Villanueva, Cristina (2014) “Residential Mobility and Economic Crisis. New Origins and Destinations within the Barcelona Metropolitan Region” Comunicació a la European Population Conference, 25-28 June, Budapest, Hongria
 • 2014: Gil Alonso, Fernando; Bayona, Jordi; López Villanueva, Cristina; Rubiales, Miguel; Pujadas, Isabel (2014). “Analysing increasing fertility differences within metropolitan areas. The cases of Barcelona and Madrid”, Comunicació a la European Population Conference, 25-28 June, Budapest, Hongria.
 • 2013: Garcia, Arlinda; López Villanueva, Cristina; Pujadas, Isabel (2013) “Residential Mobility in crisis times. A new relationship between compact-sprawl areas? The case of Barcelona Metropolitan Region”. 25 International Conference. European Network Housing Research (ENHR). Tarragona, 19-22 juny
 • 2012. López Villanueva, C.; Pujadas, I.; Bayona, J: “Recent Demographic and Territorial transformations in the Madrid and Barcelona Metropolitan Regions: the Centre and Periphery dichotomy”. European Population Conference 13-16 June 2012. Sockholm
 • 2011. López Villanueva, C.; Pujadas, I.;  Bayona, J. “Recent internal migration and demographic dynamics in the urban transformation processes of the metropolitan Area of Barcelona”. Chaire Quetelet. Louvaine 16-18 Novembre 2011. Lovaina
 • 2011: López Villanueva, Pujadas, I., Bayona, J. “Households in the residential mobility process: Family structure and housing characteristics in the Barcelona Metropolitan Region”. 23d European Network Housing Research (ENHR) a Toulouse, França. 5-8/07/2011.
 • 2011: López Villanueva, Pujadas, I. “Family Structure and Residential Mobility in the Metropolitan Region of Barcelona”. 6th International Conference on Population Geographies. Umeå, Suècia. 4-7/06/2011.
 • 2010: : López Villanueva, Pujadas, I. “Living alone in Spain. From old Bachelor to Single. Transformations and territorial patterns”. XVII ISA World Congress of Sociology (ISA). Group. Housing and Built Environment. Gothemburg. 11-17/07/2010.
 • 2010: Pujadas, I., López Villanueva, C. “Single person househols in Spain. Tranformations and territorial distribution patterns/Les ménages d’une personne en Espagne: transformations et règles de distribution territoriales”. Sessió: New methodological approaches to study the contemporary family. XXVI International Population Conference. (IUSSP). Marrakech, Marroc. 27/09-2-/10/2010.
 • 2008: López Villanueva, C. “Households in sprawl area. Residencial localisation strategies and characteristics. The case of the Metropolitan Region of Barcelona”. European Population Conference. European Association for Population Studies. Barcelona. 09/07/2008.
 • 2006: Alabart. A., López Villanueva, C. “Family, homes and housing in metropolitan regions. The case of Barcelona”. XVI World Congress of Sociology. Group: Housing and built environment. International Association of Sociology (ISA). Durban Sudàfrica 23/07/2006.
 • 2006: López Villaneuva, C. “Homes and families. Strategies of residencial location. Barcelona as an example” Group: Family Research. International Association of Sociology (ISA). Durban Sudàfrica 23/07/2006.

Nacionals

 • 2016: Garcia Coll, Arlinda; López Villanueva, Cristina. “ Proceso de suburbanización y cambio demográfico pre y post crisis. Elementos para la gestión municipal en los municipios de baja densidad en la Región Metropolitana de Barcelona.” Congreso de Población Española. XV AGE. Fuerteventura 8-10 junio. 
 • 2016: López Villanueva, Cristina; Pujadas Isabel (2016)"Hogares unipersonales en Madrid y Barcelona. Características de la población que vive sola y su distribución territorial" Congreso ADEH, Cádiz 21-24 junio.
 • 2016: López Villanueva, Cristina; Garcia CollL, Arlinda; Bretones, Trinidad; Crespi, Montserrat (2016). El proceso de dispersión urbana en la Región Metropolitana de Barcelona. Los efectos de la crisis económica.XII Congreso Español de Sociología. FES. Gijón. 30 de julio, 1 y 2 de julio.
 • 2014: Casola, Sílvia; López Villanueva, Cristina (2014). “La formación de hogares de jóvenes en el ámbito metropolitano de Barcelona. Una mirada a partir de la Encuesta de Jóvenes de 2012”. XIV Congreso de la Población Española. AGE. Sevilla. 10-12 septiembre 2014.
 • 2014: López Villanueva, Cristina; Pujadas Isabel (2014). “Los hogares unipersonales en las grandes ciudades españolas. El caso de Madrid y Barcelona”. AGE. Sevilla. 10-12 septiembre 2014.
 • 2013: López Villanueva, C.; Pujadas, I. i Bayona, J. (2013) “Transformaciones territoriales y segregación demográfica en las regiones metropolitanas de Madrid y Barcelona: la creciente dicotomía entre centros y periferias“ XI Congreso Español de Sociología. Madrid. 10, 11, 12 julio. 
 • 2012: Garcia-Coll, A.; López Villanueva, C.; Pujadas, I. El impacto de la crisis económica en el proceso de metropolitanización. El nuevo rol del urbanismo disperso en la Región Metropolitana de Barcelona. XIII. Congreso de Población Española. Santander 12-14 setembre.
 • 2012: Pujadas, I., Bayona, J., Gil, F. “Diferenciación espacial en los comportamientos demográficos: el caso de la fecundidad en la Región Metropolitana de Barcelona (1986-2010)”. XIII Congreso de Población Española. Santander 12-14 setembre
 • 2010: López Villanueva, C. “Morfología y contenido de los hogares en los distritos de la ciudad de Barcelona. Una aproximación desde el Padrón”. XII Congreso de la Población Española organitzat pel Grupo de Población de la AGE. Barcelona. 8-10/07/2010.
 • 2010:Pujadas, I., López Villanueva. “Hogares unipersonales en España. Evolución, características y territorios”. X Congreso Español de Sociología. Grup: Sociología de la Población y demografía. Pamplona. 1,2 i 3/07/2010.
 • 2010: Alabart, A.; López Villanueva, C. “Crisis económicas, mercado de la vivienda y estrategias familiares”. X Congreso Español de Sociología, al grup de treball Sociología Económica. Pamplona.1,2 i 3/07/2010
 • 2008: “Los hogares unipersonales en España. Composición y pautas territoriales”. XI Congreso de la Población Española. AGE. León. 18-20/09/2008
 • 2007: Alabart, A. López Villanueva, C.; “Vida cotidiana y relaciones sociales en la ciudad dispersa”. Congreso de Sociología de la FES. Barcelona el 13/09/2007
 • 2007: López Villanueva, C. “Estructuras adaptativas y nuevos comportamientos de los hogares. El caso paradigmático de la ciudad de Barcelona”. Congreso de Sociología de la FES. Barcelona el 13/09/2007
 • 2006:Pujadas I.; López Villanueva “Hogares, viviendas y personas en los procesos de movilidad residencial. El caso de la Región Metropolitana de Barcelona”. X Congreso de la Población Española. AGE. Pamplona el 29/06/2006

 

 

Grup de Recerca Territori, Població i Ciutadania - UB
Universitat de Barcelona