Assajos in vitro e in situ (biologia molecular i cel·lular)

Objectius de Recerca:

Validar les possibles dianes terapèutiques identificades en els estudis integrats de les xarxes metabòliques. Amb tal fi, som experts en tècniques que ens permeten fer una bona caracterització pre-clínica que facilita el desenvolupament de patents, la transferència al sector productiu i la col·laboració amb empreses.  Es realitzaran assatjos de silenciament de gens mitjançant tècniques de biologia molecular (siRNA, shRNA, etc.) i s’estudiarà les conseqüències d’aquest silenciament a nivell cel·lular. També es realitzarà l’assaig de les molècules candidates sintetitzades en models cel·lulars in vitro, que s’ajustaran en funció de la diana seleccionada. Així mateix, s’analitzarà l’efecte d’aquests compostos sobre hepatòcits in vitro i in vivo amb estudis utilitzant rates resistents a la insulina alimentades amb una dieta rica en carbohidrats i greix.

Investigadors involucrats:

 • J. Badia

 • L. Baldomà

 • J.J. Centelles

 • M. Cascante
 • M. Basellini

 • C. Hernández

 • I. Baptista
 • L.C. Cordero

 • S. Imperial

 • Y. Olivo

 • S. Martínez

 • A. Farràs

 • W. Kurniavan