Desenvolupament i aplicació d’eines bioinformàtiques per al disseny de fàrmacs basades en tècniques de modelatge molecular i síntesis d’inhibidors específics

Objectius de Recerca:

Ens proposem dissenyar, mitjançant eines bioinformàtiques de modelatge molecular, molècules potencialment farmacològiques dirigides a inhibir de manera específica la proteïna o enzim que volem validar com a diana, i síntesi de les mateixes. Volem aprofitar l’experiència que tenim en el modelatge del metabolisme tumoral per construir models del metabolisme d’altres tipus cel·lulars rellevants per a l’estudi de la diabetis, l’obesitat, el síndrome metabòlic i els efectes de les intervencions nutricionals. Això ens ajudarà a entendre els mecanismes que regulen les relacions entre microbiota, diabetis i càncer que s’han descrit en els últims anys. Concretament, ens proposem modelar, en el marc de la nostra col·laboració en projectes europeus, la reprogramació metabòlica que acompanya el procés de diferenciació dels adipòcits i l’efecte d’àcids grassos insaturats i/o compostos biodisponibles presents en la dieta sobre aquest procés.

Investigadors involucrats:

 • M.D. Pujol

 • M.S. Tomás

 • M.J. Fabrega

 • J. Rubio

 • N. de Moya

 • C. Privat

 • D. Jahanidargahi

 • M. Viñas

 • J. Ginard

 • M.N. Peralta

 • J. Vilardell