OBJECTIUS

Química, Biologia i Medicina de Sistemes amb finalitats biomèdiques i biotecnològiques

Projectes alineats amb les prioritats dels programes Horizon Europe (horizon), EIT-Health, RETOS-MICINN i participació empreses

Coordinació: M. Cascante (integració computacional-experimental), S. Marín (experimental) i S. Madurga (computacional)

Identificació de biomarcadors i validació de dianes

Projectes alineats amb les prioritats dels programes Horizon Europe (horizon), EIT-Health, RETOS-MICINN i participació empreses

Coordinació: L. Baldomà (assajos in vivo i microbiota), JJ. Centelles (assajos in vitro e in situ), M.D. Pujol (síntesi d’inhibitors) i J. Rubio (modelatge molecular)

 Transferència, internacionalit., divulgació i docència d’excel·lència

Col·laboracions amb sector empresarial i clínic, creació consorcis internacionals (suport a recerca, transferècia i mobilitat)

Coordinació: F. Mas i M.P. Vinardell (transferència a empresses i sector clínic), M. Cascante (internalització i divulgació) i J. Badia (mobilitat i docència d’excel·lència)