Desenvolupament i aplicació d’eines bioinformàtiques per a la modelització de xarxes metabòliques a escala genòmica per la quantificació de fluxos metabòlics i la identificació de biomarcadors i dianes

Objectius de Recerca:

Desenvolupar una plataforma oberta i estandarditzada (e-infraestructura) que doni suport al
processat i a l’anàlisi de les dades resultants d’estudis metabòlics a escala molecular utilitzant diferents tecnologies “òmiques” i diferents eines computacionals d’integració de dades i modelització. Per tal d’assolir aquest objectiu hem aconseguit ja finançament en el marc del projecte H2020 PHENOMENAL en el que coordinem el paquet de treball corresponent al “workflow de fluxomics”. També tenim demanat finançament a nivell nacional al ISCIII com a node de metabolòmica i fluxòmica de la plataforma de bioinformàtica que finança el ISC

 

Investigadors involucrats:

  • M. Cascante

  • M. Fariñas

  • P. de Atauri

  • S. Madurga

  • S.P. Santhapuri

  • F. Mas

  • M. Shevelev

  • C. Hernández