Mobilitat i docència d’excel·lència: Masters Erasmus Mundus, Programes mobilitat doctorat internacional (ITN-H2020)

Objectius :

Contribuir a la internacionalització de la recerca, la divulgació i la docència d’excel·lència a través de mantenir i continuar creant consorcis internacionals que en donin suport, així com potenciar la seva promoció a través de la formació de joves investigadors en un context de xarxes internacionals d’excel·lència (“Marie-Curie training networks” entre d’altres) que estimuli la cooperació internacional, la mobilitat, la recerca interdisciplinar i l’adquisició de competències transversals que incrementin la seva futura ocupabilitat. Per tal d’assolir aquest objectiu, comptem ja amb dos projectes finançats per la Comissió Europea en el marc del programa “H2020-
Marie Curie training network” (HAEMMETABOLOME i MOGLYNET) en el marc dels quals s’han iniciat vuit tesis doctorals co-dirigides per membres del grup i professors de les Universitats de Frankfurt, Milan, Birmingham, Groningen i Leiden. Està previst que aquestes tesis es llegeixin durant l’any 2019 en el marc d’aquests projectes interdisciplinaris orientats a investigar la reprogramació metabòlica associada a la progressió tumoral i a la disfunció de les cèl·lules endotelials. El fet que en aquests consorcis hi participin empreses del sector farmacèutic, biotecnològic i bioinformàtic té un alt valor afegit, doncs tots els estudiants tenen l’oportunitat de realitzar-hi estades i participen en cursos co-organitzats per les empreses, desenvolupant així competències transversals en emprenedoria i innovació que complementen la seva formació com a investigadors d’excel·lència i futurs professionals. La missió d’aquests projectes és no només dur a terme una recerca multidisciplinària d’excel·lència a nivell internacional sinó també formar doctors altament qualificats, amb habilitats transferibles,amb un alt compromís social i la necessària experiència multicultural i multidisciplinària que els faci altament competitius cara a la seva futura ocupació en el mercat de treball. A través d’aquests consorcis i d’altres iniciatives organitzades des del nostre Departament i la SEBBM, hem participat i seguirem participant en esdeveniments de divulgació a nivell internacional com el “PhD
Day” coordinat per la UB, “Bojos per la Bioquímica”, “I tu? Jo, Bioquímica” (enfocats a la difusió de la ciència a secundaria), activitats de difusió de la recerca en bioquímica a la societat com el simposi organitzat per la fundació Ramon Areces “Siguiendo el camino de Alberto Sols” i activitats de divulgació de la Bioquímica que organitzarem en el marc del congrés de la SEBBM el proper Octubre. A nivell de Màster també tenim previst continuar impulsant la creació de màsters internacionals finançats per la EC tal com hem fet en els darrers anys amb la creació del Màster
“Erasmus Mundus-Biohealth Computing”, finançat per la EC. Aquest any hem presentat una nova proposta a la EC amb el mateix consorci internacional coordinat per la Universitat de Grenoble Alpes per a la creació d’un nou Màster Erasmus Mundus titulat “Health for Life Engineering Master Programme”.

Investigadors involucrats :

 • L. Baldomà

 • E. Vilaseca

 • M. Cascante

 • S. Madurga

 • M. Mitjans

 • P. de Atauri

 • M.D. Pujol

 • J. Rubio

 • F. Mas

 • M.P Vinardell

 • M.S. Tomas

 • M.C. Moran

 • S. Marín

 • J.J. Centelles

 • M. Mitjans

 • J. Badia