• Català
  • English
  • Español
653
652
651
650
649
647
646
645
644
89

Elements clau de l'ApS

Necessitats

L’aprenentatge servei és una metodologia que parteix de necessitats, problemes o reptes reals que presenta l’entorn proper, i també llunyà. L’aprenentatge servei comença amb un exercici d’anàlisi de la realitat i de crítica per determinar quina intervenció poden dur a terme els i les estudiants per millorar les deficiències detectades.

 

Aprenentatge

L’aprenentatge servei es preocupa d’impulsar l’adquisició de continguts i competències lligades als coneixements acadèmics dels estudis que cursen els i les estudiants. Es tracta de buscar i generar els sabers que han de permetre intervenir sobre les necessitats detectades d’acord amb un marc teòric i amb una proposta pràctica ben argumentades.

 

Servei

L’aprenentatge servei és una metodologia que no es limita a detectar necessitats i adquirir coneixements, sinó que implica els i les estudiants en la prestació d’un servei a la comunitatPer servei entenem la realització d’una activitat lligada a la futura professió que produeix un que s’entrega gratuïtament en benefici de la comunitat.

 

Partenariat

L’aprenentatge servei requereix una intensa col·laboració entre les entitats socials i la universitat per tal que conjuntament sigui possible enfrontar-se a necessitats de l’entorn, definir espais de servei socialment útils i realitzar recerques que aprofitin les potencialitats d’uns i d’altres.

 

Reflexió

La reflexió és un mecanisme d'aprenentatge basat en la consideració de l'experiència viscuda i orientat a optimitzar la comprensió i l'acció sobre la realitat. La reflexió és una operació que apunta al sentit social de l’acció realitzada, a l’impacte emocional i personal que pot provocar, i a l’avaluació de les teories que s’han considerat, els plans d’acció aplicats i els resultats obtinguts.

 

Reconeixement

L’ApS, en tant que metodologia docent, ha de tenir el mateix tractament que qualsevol activitat formativa. Els i les estudiants són avaluats i reben com a reconeixement del seu aprenentatge els crèdits o les qualificacions que corresponguin.

XARXES SOCIALS

UNIVERSITAT DE BARCELONA

TENS DUBTES? CONTACTA'NS

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.