Past projects

These are research projects or grants that have already been completed by members of our research group:

 • 2017 – 2017. Xarxa de Referència d’R+D+I en Economia Aplicada XREAP 2017. (Xarxes de Referència). Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Ref.: 309155. PI: Marti Parellada Sabata
 • 2016-2017. Red Española de Elección Social. Ministerio de Economía y Competitividad. Ref.:ECO2015-70119-REDT. PI: Jordi Massó Carreras
 • 2015-2017. Cooperación en problemas de distribución de recursos y mercados de asignación. Ministerio de Economía y Competitividad. Ref.:ECO2014-52340-P. PI: Marina Núñez Oliva and Carles Rafels Pallarola.
 • 2014 – 2016. Teoria de Jocs i Mercats d’Assignació.  Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR. Ref.: 2014SGR40. PI: Marina Nuñez Oliva
 • 2014 – 2015. Xarxa de Referència d’R+D+I en Economia Aplicada XREAP 2013. (Xarxes de Referència). Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Ref.: 307191. PI: Marti Parellada Sabata
 • 2012 – 2014. Decisiones cooperativas y mercados de asignación. (Economía (ECON)). Ministerio de Ciencia e Innovación. Ref.: ECO2011-22765. PI: Marina Nuñez Oliva
 • 2013 – 2013. Short Term Scientific Mission in the Academy of Sciences of Hungary. (Sense especificar). COST Action IC1205. Ref.: COST-STSM-ECOST-STSM-IC1205-031213-037910. PI: Marina Nuñez Oliva
 • 2009 – 2014. Xarxa de Referència d’R+D+I en Economia Aplicada XREAP 2009-2013. (Xarxes de Referència). Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Ref.: 307191. PI: Marti Parellada Sabata
 • 2012 – 2014. Decisiones cooperativas y mercados de asignación. (Economía (ECON)). Ministerio de Ciencia e Innovación. Ref.: ECO2011-22765. PI: Marina Nuñez Oliva
 • 2011 – 2011. Subvenció per a estada en centres estrangers, inclòs programa ‘Salvador de Madariaga’. Estada a European University Institute (Itàlia).. (Ajuts a la Recerca). Ministerio de Educación . Ref.: SM2010-0006. PI: Marina Nuñez Oliva
 • 2009 – 2013. Teoria de jocs, investigació operativa i optimització. (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ). Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR. Ref.: 2009SGR960. PI: Carlos Rafels Pallarola
 • 2009 – 2010. Negociació i monotonia en jocs cooperatius i mercats d’assignació. (Projectes de recerca per a grups precompetitius). Universitat de Barcelona . PI: Pedro Calleja Cortes
 • 2008 – 2011. Decisiones cooperativas: negociación, monotonía y mercados de asignación. (Programa Nacional de Investigación Fundamental ). Ministerio de Educación y Ciencia . Ref.: ECO2008-02344/ECON. PI: Carlos Rafels Pallarola
 • 2008 – 2009. Red Española de Elección Social. (Programa Nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas). Ministerio de Educación y Ciencia . Ref.: SEJ2007-30297-E/ECON. PI: Jordi Masó carreras
 • 2008 – 2009. Barcelona Jocs. (Programa Nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas). Ministerio de Educación y Ciencia . Ref.: SEJ2007-30231-E/ECON. PI: Marina Nuñez Oliva
 • 2005 – 2009. Grup d’Economia del Benestar: Teoria i apliacions. (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ). Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI. Ref.: 2005SGR00984. PI: Antonio Manresa Sanchez
 • 2005 – 2008. Fundamentos y extensiones del núcleo en decisiones cooperativas y mercados de asignación. (Programa Nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas). Ministerio de Educación y Ciencia . Ref.: SEJ2005-02443/ECON. PI: Carlos Rafels Pallarola
 • 2002 – 2005. Grup d’Economia del Benestar: Teoria i Aplicacions. (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ). Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya.. Ref.: 2001SGR00029. PI: Antonio Manresa Sanchez
 • 2002 – 2005. Convexidad e indivisibilidades en problemas de intercambio, asignación, demanda y producción . (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento). Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ref.: BEC2002-00642. PI: Juan Enrique Martinez Legaz
 • 2000 – 2002. Barcelona Jocs . (Xarxes temàtiques). Direcció General de Recerca. Generalitat de Catalunya. Ref.: XT99-0010. PI: Carlos Rafels Pallarola
  1999 – 2002.
 • Juegos cooperativos y estructuras económicas: convexidad, monotonía y generalizaciones. (Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento. Infraestructura). Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo. Ref.: PB98-0867. PI: Juan Enrique Martinez Legaz
 • 1998 – 1998. Third Spanish Meeting on Game Theory and Applications. (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ). Universitat de Barcelona . PI: Carlos Rafels Pallarola
 • 1998 – 1998. Third Spanish Meeting on Game Theory and Applications. (Ajuts a la Recerca). Direcció General de Recerca. Generalitat de Catalunya. Ref.: 1998ARCS00014. PI: Carlos Rafels Pallarola
 • 1998 – 1998. Third Spanish Meeting on Game Theory and Applications. (Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento. Infraestructura). Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Ref.: CO97-0010. PI: Carlos Rafels Pallarola
 • 1997 – 1998. Jocs cooperatius i aplicacions econòmiques. (Ajuts a la Recerca). Gabinet d’Avaluació i Innovació Universitària. Generalitat de Catalunya . PI: Carlos Rafels Pallarola
 • 1996 – 1998. Convexidad e Indivisibilidad en Juegos Cooperativos: Teoría y Aplicaciones económicas. (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento). Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Ref.: PB95-0679. PI: Juan Enrique Martinez Legaz
 • 1994 – 1996. Funciones supermodulares en análisis económico: Indivisibilidades y no convexidad. (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento). Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Ref.: PB92-0615. PI: Juan Enrique Martinez Legaz
 • 1991 – 1992. Políticas de reparto de los rendimientos o costes financieros y actuariales mediante la Teoría de Juegos cooperativos. (Projectes de recerca per a grups precompetitius). Universitat de Barcelona . Ref.: 02-5–13-00. PI: Carlos Rafels Pallarola