Books

  • Rafels, C.; Izquierdo, J.M.; Marín-Solano, J.; Martínez de Albéniz, F.J.; Núñez, M.; Ybern, N. (1999). Teoria de Jocs cooperatius i aplicacions econòmiques.  Edicions de la Universitat de Barcelona.   ISBN: 84-8338-122-2.