click tracking

Gabinet Tècnic del Rectorat

El Gabinet Tècnic del Rectorat s'encarrega de donar suport tècnic als òrgans de govern de la Universitat de Barcelona

Funcions

 • Donar suport tècnic als processos institucionals dels òrgans de govern en els diferents àmbits.
 • Actuar com a interlocutor per a les qüestions relatives a informació estadística i institucional tant internament com per als diferents organismes externs que ho sol·licitin.
 • Donar suport tècnic, metodològic i documental als processos de planificació estratègica de la universitat i fer-ne el seu seguiment.
 • Coordinar i gestionar el procés d'avaluació de l'activitat docent del professorat.
 • Dur a terme el disseny, anàlisi i recollida d’informació per elaborar estudis d’opinió sobre aspectes institucionals.
 • Gestionar, analitzar i tractar les dades de les enquestes institucionals.
 • Mantenir les sèries estadístiques de les principals variables de la universitat en els diferents àmbits.
 • Elaborar documents institucionals, estudis i informes per als òrgans de govern.
 • Analitzar dades i indicadors sobre el conjunt de l’activitat universitària.

 

Directori

Documents institucionals

 

Dades i indicadors

 

Resultats d'enquestes

 

Avaluació professorat

 

Contacte

 • Gabinet Tècnic del Rectorat
 •  
 • Universitat de Barcelona
 • Gran Via de les Corts
 • Catalanes, 585
 • 08007 Barcelona
 •  
 • Telèfon 934 035 371
 • gtr@ub.edu
excel HUBc BKC
 • Universitat de Barcelona
 • Gabinet Tècnic del Rectorat