click tracking

Gabinet Tècnic del Rectorat

El Gabinet Tècnic del Rectorat s'encarrega de donar suport tècnic als òrgans de govern de la Universitat de Barcelona

Funcions

 • Donar suport tècnic als òrgans de govern en els processos institucionals dels diferents àmbits.
 • Actuar com a interlocutor intern i extern (nacional i internacional) per a les qüestions relatives a informació estadística i metodologia de dades, rànquings, indicadors i enquestes.
 • Dirigir i gestionar el procés d'avaluació de l'activitat docent del professorat.
 • Dissenyar i gestionar les enquestes institucionals i dur a terme el seu tractament per elaborar els informes de resultats.
 • Elaborar models d'anàlisi per a facilitar la presa de decisions als òrgans de govern en els diferents àmbits (econòmic, personal, professorat, organitzatiu....).
 • Donar suport tècnic, metodològic i documental als processos de planificació estratègica de la universitat i fer-ne el seu seguiment.
 • Mantenir les sèries estadístiques de les principals variables de la universitat en els diferents àmbits.
 • Elaborar la Memòria de la UB, altres documents institucionals, estudis, informes estadístics, indicadors i anàlisi de dades sobre el conjunt de l'activitat universitària.
 • Col·laborar en la formació sobre l'ús de dades, indicadors i enquestes en els diferents àmbits.

 

Directori

Documents institucionals

 

Dades i indicadors

 

Resultats d'enquestes

 

Avaluació professorat

 

Contacte

 • Gabinet Tècnic del Rectorat
 •  
 • Universitat de Barcelona
 • Gran Via de les Corts
 • Catalanes, 585
 • 08007 Barcelona
 •  
 • Telèfon 934 035 371
 • gtr@ub.edu
excel HUBc BKC
 • Universitat de Barcelona
 • Gabinet Tècnic del Rectorat