Beques i ajuts als estudiants

    2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 % de variació presentació gràfica
Concessions de beques de primer i segon cicles, graus i màsters universitaris. Convocatòria general i de mobilitat 9.696 10.448 11.544 12.101 12.346 11.861 22,3%
% de concessions sobre sol·licituds 56,53% 56,21% 61,00% 62,10% 61,90% 59,72% 5,65%
% de concessions sobre total d'estudiants (cicles, graus i màsters) 18,32% 20,36% 23,03% 24,55% 25,26% 24,44% 33,40%
Indicador