Beques i ajuts als estudiants

 

    2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 % de variació presentació gràfica
Concessions de beques de primer i segon cicles, graus i màsters universitaris. Convocatòria general i de mobilitat 8.463 9.696 10.448 11.544 12.101 12.346 45,9%
% de concessions sobre sol·licituds 57,14% 56,53% 56,21% 61,00% 62,10% 61,90% 8,33%
% de concessions sobre total d'estudiants (cicles, graus i màsters) 15,73% 18,32% 20,36% 23,03% 24,55% 25,26% 60,58%
Indicador