Activitat internacional

      2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 % de variació presentació gràfica
  Nombre de convenis internacionals 1.630 1.730 1.787 2.342 2.856 3.117 91,2%
               
% PDI de nacionalitat estrangera 3,3% 3,5% 3,4% 3,2% 3,4% 3,8% 14,0%
Estudiants de nacionalitat estrangera 9.202 9.759 9.910 9.486 10.446 10.981 19,3%
Estudiants estrangers de cicle / total estudiants de cicle 4,5% 4,9% 5,1% 4,7% 4,7% 4,9% 9,7%
Estudiants estrangers de grau / total estudiants de grau 6,1% 6,0% 5,7% 5,6% 5,4% 5,7% -6,9%
Estudiants estrangers de màster universitari / total estudiants de màster universitari 26,5% 28,3% 27,4% 27,3% 25,2% 37,3% 40,8%
Investigadors en formació estrangers / total investigadors en formació 31,7% 33,6% 32,2% 31,1% 31,5% 30,9% -2,6%
Estudiants estrangers de màsters propis / total estudiants de màsters propis 23,1% 23,6% 22,3% 24,7% 26,0% 25,2% 9,1%
               
Estudiants de nacionalitat estrangera acollits en programes d’intercanvi 1.829 1.926 1.929 1.736 1.749 1.761 -3,7%
% d'estudiants estrangers acollits en programes d'intercanvi sobre total d'estudiants de cicles, graus i màsters universitaris 3,4% 3,6% 3,8% 3,5% 3,5% 3,6% 6,0%
Estudiants de la UB a l’estranger en programes d’intercanvi 1.072 1.187 1.322 1.197 1.111 1.255 17,1%
% d'estudiants de la UB que fan estades a l'estrangers mitjançant  programes d'intercanvi sobre total d'estudiants de cicles, graus i màsters universitaris 2,0% 2,2% 2,6% 2,4% 2,3% 2,6% 28,9%
Professorat de nacionalitat estrangera acollit en programes d’intercanvi 120 187 8 114 183 205 70,8%
% de professorat estranger acollit en programes d'intercanvi sobre total de professorat 2,3% 3,5% 0,2% 2,2% 3,4% 3,7% 62,0%
Professorat de la UB a l’estranger en programes d’intercanvi 200 170 44 67 50 111 -44,5%
% de professorat UB que fan estades a l'estrangers mitjançant programes d'intercanvi sobre total de professorat 3,8% 3,2% 0,8% 1,3% 0,9% 2,0% -47,4%
Indicador