Activitat internacional

      2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 % de variació presentació gràfica
  Nombre de convenis internacionals 1.730 1.787 2.342 2.856 3.117 3.376 95,1%
               
% PDI de nacionalitat estrangera 3,5% 3,4% 3,2% 3,4% 3,8% 4,4% 24,1%
Estudiants de nacionalitat estrangera 9.759 9.910 9.486 10.446 10.981 11.278 15,6%
Estudiants estrangers de grau i cicle / total estudiants de grau i cicle 5,6% 5,6% 5,6% 5,4% 5,7% 5,8% 2,7%
Estudiants estrangers de màster universitari / total estudiants de màster universitari 28,3% 27,4% 27,3% 25,2% 37,3% 37,0% 30,9%
Investigadors en formació estrangers / total investigadors en formació 33,6% 32,2% 31,1% 31,5% 30,9% 29,9% -10,9%
Estudiants estrangers de màsters propis / total estudiants de màsters propis 23,6% 22,3% 24,7% 26,0% 25,2% 25,7% 9,3%
               
Estudiants de nacionalitat estrangera acollits en programes d’intercanvi 1.926 1.929 1.736 1.749 1.761 1.754 -8,9%
% d'estudiants estrangers acollits en programes d'intercanvi sobre total d'estudiants de cicles, graus i màsters universitaris 3,6% 3,8% 3,5% 3,5% 3,6% 3,6% -1,4%
Estudiants de la UB a l’estranger en programes d’intercanvi 1.187 1.322 1.197 1.111 1.255 1.293 8,9%
% d'estudiants de la UB que fan estades a l'estrangers mitjançant  programes d'intercanvi sobre total d'estudiants de cicles, graus i màsters universitaris 2,2% 2,6% 2,4% 2,3% 2,6% 2,6% 18,0%
Professorat de nacionalitat estrangera acollit en programes d’intercanvi 187 8 114 183 205 145 -22,5%
% de professorat estranger acollit en programes d'intercanvi sobre total de professorat 3,5% 0,2% 2,2% 3,4% 3,7% 2,5% -28,0%
Professorat de la UB a l’estranger en programes d’intercanvi 170 44 67 50 111 134 -21,2%
% de professorat UB que fan estades a l'estrangers mitjançant programes d'intercanvi sobre total de professorat 3,2% 0,8% 1,3% 0,9% 2,0% 2,3% -26,8%
Indicador