Estudiants

Estudiants titulats de màster universitari

 

 

 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 % de variació
Total de la UB 3.121 3.273 3.530 3.052 2.742 2.854 -8,7%
Facultat de Belles Arts 90 70 44 50 41 46 -48,9%
Facultat de Biologia 338 326 315 277 298 304 -10,1%
Facultat de Ciències de la Terra 45 50 47 44 32 38 -15,6%
Facultat de Dret 243 281 277 267 253 229 -5,8%
Facultat d'Economia i Empresa 309 295 332 292 265 252 -18,4%
Facultat d'Educació 595 581 934 644 550 554 -6,9%
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 181 188 160 153 145 167 -7,7%
Facultat de Filologia i Comunicació 134 163 150 134 92 118 -11,9%
Facultat de Filosofia 94 96 76 88 53 62 -34,0%
Facultat de Física 162 168 127 136 149 168 3,7%
Facultat de Geografia i Història 206 251 253 252 209 224 8,7%
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals 54 40 25 45 40 45 -16,7%
Facultat de Matemàtiques i Informàtica 19 27 34 35 35 34 78,9%
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 330 377 381 307 252 268 -18,8%
Facultat de Psicologia 177 213 215 186 196 180 1,7%
Facultat de Química 144 147 160 142 132 165 14,6%