Rendiment

     2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 % de variació presentació gràfica
Taxa de rendiment. Cicles (títols homologats) 73,00 73,00 75,00 71,00 61,00 100,00 37,0%
Taxa de rendiment. Graus 75,25 78,77 83,99 84,07 84,14 83,92 11,5%
Taxa de rendiment. Màsters universitaris 94,67 92,89 92,24 91,93 90,51 90,02 -4,9%
           
           
Taxa d'eficiència dels titulats. Ensenyaments de cicle (títols homologats) 79,40 78,70 - - - - -
Taxa d'eficiència dels titulats. Graus - - 96,45 93,41 92,26 92,12 -4,5%
Taxa d'eficiència dels titulats. Màsters universitaris - - 96,74 97,40 97,89 98,10 1,4%
           
Taxa d'abandonament. Cicles 11,24 7,30 - - - - -
Taxa d'abandonament. Graus 13,65 11,39 9,03 9,08 nd nd -33,5%
Taxa d'abandonament. Màsters universitaris 10,24 10,86 9,45 10,70 9,30 nd -9,2%
           
Taxa d'abandonament de primer any (deserció). Graus 19,23 18,75 15,56 18,45 17,50 - -9,0%
Taxa de rendiment: crèdits ordinaris superats / crèdits ordinaris matriculats
Taxa d'eficiència dels titulats: crèdits teòrics de l'ensenyament / crèdits matriculats dels titulats
Taxa d'abandonament: estudiants que no es matriculen als dos cursos següents (grau) o al curs següent (màster universitari) / estudiants totals matriculats
Taxa d'abandonament de primer any: estudiants que abandonen l'ensenyament després del primer any / estudiants totals matriculats
Indicador
Indicador considerat en el càlcul del finançament variable per objectius que la Generalitat de Catalunya transfereix a la Universitat de Barcelona