Rendiment

     2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 % de variació presentació gràfica
Taxa de rendiment. Graus 78,77 83,99 84,07 84,14 83,92 84,00 6,6%
Taxa de rendiment. Màsters universitaris 92,89 92,24 91,93 90,51 90,02 93,70 0,9%
           
           
Taxa d'eficiència dels titulats. Graus - 96,45 93,41 92,26 92,12 91,85 -4,8%
Taxa d'eficiència dels titulats. Màsters universitaris - 96,74 97,40 97,89 98,10 98,01 1,3%
           
Nota mitjana a l'expedient. Graus 7,37 7,42 7,24 7,21 7,23 7,20 -2,3%
Nota mitjana a l'expedient. Màsters universitaris 8,18 8,20 8,21 8,26 8,24 8,25 0,9%
Taxa d'abandonament. Graus 11,39 9,03 9,08 8,38 - - -26,4%
Taxa d'abandonament. Màsters universitaris 10,86 9,45 10,70 9,30 8,42 - -22,5%
           
Taxa d'abandonament de primer any (deserció). Graus 18,33 16,68 18,52 17,66 17,98 - -1,9%
Taxa de rendiment: crèdits ordinaris superats / crèdits ordinaris matriculats
Taxa d'eficiència dels titulats: crèdits teòrics de l'ensenyament / crèdits matriculats dels titulats
Taxa d'abandonament: estudiants que no es matriculen als dos cursos següents (grau) o al curs següent (màster universitari) / estudiants totals matriculats
Taxa d'abandonament de primer any: estudiants que abandonen l'ensenyament després del primer any / estudiants totals matriculats
Indicador