Rendiment

 

     2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 % de variació presentació gràfica
Taxa de rendiment. Graus 84,00 84,20 84,71 88,64 87,02 84,24 0,3%
Taxa de rendiment. Màsters universitaris 93,70 94,76 95,14 95,27 93,50 91,81 -2,0%
             
             
Taxa d'eficiència dels titulats. Graus 91,74 91,65 91,44 91,00 91,49 91,17 -0,6%
Taxa d'eficiència dels titulats. Màsters universitaris  98,05 98,16 98,00 97,50 97,85 97,83 -0,2%
             
Nota mitjana a l'expedient dels titulats. Graus 7,20 7,21 7,24 7,26 7,30 7,37 2,4%
Nota mitjana a l'expedient dels titulats. Màsters universitaris 8,25 8,26 8,28 8,31 8,37 8,33 1,0%
 
Taxa d'abandonament. Graus 8,42 8,50 8,11 6,71 - - -20,3%
Taxa d'abandonament. Màsters universitaris 8,09 7,10 7,51 7,15 7,90 - -2,3%
             
Taxa d'abandonament de primer any (deserció). Graus 17,34 17,40 17,10 14,90 15,70 - -9,5%
Taxa de rendiment: crèdits ordinaris superats / crèdits ordinaris matriculats
Taxa d'eficiència dels titulats: crèdits teòrics de l'ensenyament / crèdits matriculats dels titulats
Taxa d'abandonament: estudiants que no es matriculen als dos cursos següents (grau) o al curs següent (màster universitari) / estudiants totals matriculats
Taxa d'abandonament de primer any: estudiants que abandonen l'ensenyament després del primer any / estudiants nous matriculats
Indicador
Indicador considerat en el càlcul del finançament variable per objectius que la Generalitat de Catalunya transfereix a la Universitat de Barcelona