Beques

Ajuts complementaris per als programes de mobilitat

  Beques convocades Sol·licituds presentades Ajuts concedits Import (euros)
A la Unió Europea 443 1.052 443 88.600
A la resta del món 22 145 22 22.000
Total 465 1.197 465 110.600