Beques

Beques de col·laboració en centres

Administració de Centre Beques convocades Sol·licituds presentades Import (euros)
Administració de Centre de Belles Arts 6 19 14.808
Administració de Centre de Medicina i C. de la Salut (Bellvitge) 10 23 28.787
Administració de Centre de Biblioteconomia i Documentació 5 35 12.480
Administració de Centre de Biologia i Ciències de la Terra 31 59 63.769
Administració de Centre de Dret 57 195 139.804
Administració de Centre de Economia i Empresa 61 179 199.490
Administració de Centre de Farmàcia i C. de l'Alimentació 20 71 28.475
Administració de Centre de Filologia 14 161 14.344
Administració de Centre de Filosofia i Geografia i Història 38 105 78.429
Administració de Centre de Física i Química 66 147 111.208
Administració de Centre de Matemàtiques i Informàtica 9 20 19.780
Administració de Centre de Medicina i C. de la Salut (Clínic) 12 35 41.601
Administració de Centre de Mundet 81 246 172.484
Institut de Ciències de l'Educació  10 33 23.476
Total 420 1328 948.936