Beques

Beques de col·laboració en serveis

Servei Beques convocades Sol·licituds presentades Import (euros)
Activitats Institucionals i Protocol 1 27 6.787
Agència de Polítiques de Qualitat 1 11 5.380
Àrea d'Organització i Recursos Humans 2 29 11.800
Àrea de Tecnologies  90 661 459.074
Bars i restaurants  2 12 13.574
Campus d'alimentació de Torribera 3 41 6.186
Centre de Documentació  Biodiversitat Vegetal 1 8 1.949
Centres Científics i Tecnològics 27 340 155.978
Comissionat per al Parc de les Humanitats i de les Ciències Socials 5 5 2.468
Comptabilitat 14 50 13.574
CRAI  80 1.567 260.834
Entorns WEB  7 60 30.356
Escola d’Idiomes Moderns  3 59 13.574
Esports  27 544 49.492
Facultat de Dret 2 18 8.736
Facultat d'Economia i Empresa 4 30 11.326
Facultat d'Educació 2 11 4.386
Facultat de Farmàcia 1 18 419
Facultat de Física 1 46 4.936
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 5 64 28.880
Facultat de Química 3 62 6.149
Fundació Banc de Sabadell 1 15 6.787
Gabinet Tècnic del Rectorat 2 11 6.910
Gestió de la Recerca 4 82 20.978
Hotel d’Associacions  4 63 1.419
Hub-Campus d'Excel.lència Internacional 1 1 4.936
Imatge Corporativa i Màrqueting  2 9 7.404
Institut Biomedicina 8 20 25.174
Institut de la Matemàtica (IMUB) 1 12 6.170
Institut de Nanociència i Nanotecnologia 7 14 23.706
Litoteca 2 19 3.897
Museu de la Farmàcia Catalana 1 10 6.787
Observatori Bioètica i Dret 1 10 6.787
Observatori de l'Estudiant 1 17 4.936
Oficina de Contractació Administrativa 1 9 6.170
Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat  5 156 23.734
Oficina de Mobilitat i Projectes Institucionals  28 434 117.128
Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient  3 33 15.795
Real Acadèmica de les Ciències i Arts de Barcelona  2 14 6.787
Secretaria General - Unitat de Gestió Documental i Arxiu  20 164 128.953
Servei d'Atenció a l’Estudiant (SAE)  70 1.565 89.281
Servei Meteorològic de Catalunya  8 123 44.062
Serveis Jurídics 3 27 4.319
Serveis Lingüístics  22 267 74.114
Unitat de Comunicació  2 70 13.122
Vicerectorat de Administració i Organització 3 28 5.940
Vicerectorat de Política Acadèmica i Qualitat 3 34 12.416
Vicerectorat de Política Docent 18 72 94.292
Vicerectorat de Projecció i Internacionalització 2 14 7.799
Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cultura 1 25 6.787
Vicerectorat de Transformació Digital 2 3 12.340
Voluntariat UB 1 24 5.954
Total 510 7.008 1.890.741