Beques

Imatge de diagramació,Imatge de diagramació
Beques de col·laboració amb departaments 
     
Àmbits Beques Import (euros)
Arts i Humanitat 27 54.000
Ciències 33 66.000
Ciències de la Salut 26 52.000
Enginyeria i Arquitectura 5 10.000
Socials i Jurídiques 23 46.000
Total 114 228.000
     
Beques de col·laboració amb departaments    
     
Departament Beques Import (euros)
Antropologia social 1 2.000
Arts Visuals i Disseny 4 8.000
Arts i Conservació-Restauració 2 4.000
Biologia Cel·lular,  Fisiologia i Immunologia  4 8.000
Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals 2 4.000
Biologia, Sanitat i Medi Ambient 1 2.000
Biomedicina 5 10.000
Bioquímica i Biomedicina Molecular 1 2.000
Bioquímica i Fisiologia 4 8.000
Ciència dels  Materials i Química Física 4 8.000
Ciències Clíniques-Bellvitge 1 2.000
Ciències Fisiològiques 1 2.000
Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació 5 10.000
Dret  Administratiu, Dret Procesal i Dret Financer i Tributari  1 2.000
Didàctica de les Ciències Socials, l'Educació Musical, l'Educació Física i l'Educació Visual i Plàstica 1 2.000
Didàctica i Organització Educativa 2 4.000
Dinàmica de la Terrra i  de l'Oceà 1 2.000
Econometria, Estadística i Economia Aplicada 2 4.000
Economia 2 4.000
Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica 1 2.000
Empresa 1 2.000
Enginyeria Química i Química Analítica 2 4.000
Enginyeries: Secció d' Electrònica 4 8.000
Farmàcia i Tecnologia Farmaceùtica i Fisicoquímica 2 4.000
Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica 1 2.000
Filologia Catalana i Lingüística General 2 4.000
Filologia Grega, Filologia Llatina, Filologia  Romànica i Filologia Semítica 2 4.000
Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació 2 4.000
Filosofia 5 10.000
Física Quàntica i Astrofísica 4 8.000
Física de la Màteria Condensada  1 2.000
Genètica, Microbiologia i Estadística 6 12.000
Geografia 1 2.000
Història de l'Art 4 8.000
Història i Arqueologia 8 16.000
Llengües i Literatures Modernes d'Estudis Anglesos 2 4.000
Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial 2 4.000
Matemàtiques i Informàtica 4 8.000
Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada 1 2.000
Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia 1 2.000
Odontoestamatologia 1 2.000
Psicologia Clínica i Psicobiologia 3 6.000
Psicologia Social i Psicologia Quantitativa 5 10.000
Química Inorgànica i Orgànica 2 4.000
Sociologia 2 4.000
Unitat de Formació i Recerca de Treball Social 1 2.000
Total 114 228.000