Beques

Resum de beques i ajuts concedits

Beques concedides Nombre Import (€)
Convocatòria general i de mobilitat 11.861 28.684.816
Col·laboració amb departaments 114 228.000
Col·laboració amb serveis de la UB 510 1.890.741
Col·laboració amb centres 420 948.936
Pràctiques en empresa 236 336.460
   
Ajuts concedits Nombre Import (€)
Programa DRAC 12 2.708
Programa de mobilitat 465 110.600
Ajuts de la Xarxa EUROLIFE 10 5.000
Santander Iberoamèrica 30 90.000
Ajuts Els Juliols 30 2.100
Ajut Càtedra d'empreneduria. Ajuts Barcelona-Montreal 1 3.500
Programa bkUB 426  
Beca Equitat 9.807