Personal docent i investigador

Professorat per centre i categoria (2021)

Centre Total  % dones CU CEU TU TEU CL PA PL PCOLp ASS ASS Med Invest Emèrit PV PDI equivalent a temps complet
Facultat de Belles Arts 214 49% 10   30   1 16 16 3 136   1 1   166,9
Facultat de Biologia 384 46% 51   74   7 71 20   118   33 10   293,1
Facultat de Ciències de la Terra 96 37% 13   23   2 17 11 1 19   6 4   80,1
Facultat de Dret 421 37% 49   64 15   34 13   240   4 2   261,1
Facultat d'Economia i Empresa 611 38% 47 8 110 34 3 52 32 6 298   8 3 10 446,9
Facultat d'Educació 591 66% 11 1 52 13 1 44 27 16 419   4 3   415,5
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 360 60% 59   55   3 37 20 4 147 26 9     254,5
Facultat de Filologia i Comunicació 323 61% 31   69 2 1 57 19   126   6 6 6 259,1
Facultat de Filosofia 67 33% 8   10 1 1 7 4   30   5 1   48,6
Facultat de Física 260 19% 50   32   9 44 16   70   29 10   186,5
Facultat de Geografia i Història 282 45% 31   46   5 48 24 4 93   20 11   221,3
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals 77 49% 1   10 7 1 8 8 3 38   1     55,6
Facultat de Matemàtiques i Informàtica 112 21% 20   22 2 3 11 7 2 35   9 1   83,8
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 1.598 50% 58 2 72 9 26 98 25 21 443 817 18 9   758,1
Facultat de Psicologia 315 62% 19 1 40 1 8 36 12 2 140 46 6 4   211,9
Facultat de Química 252 33% 56   48 1 5 38 12   71   16 5   205,8
Total UB 5.963 48% 514 12 757 85 76 618 266 62 2.423 889 175 70 16 3.948,8
% de dones 48% - 29% 67% 43% 51% 33% 52% 49% 65% 51% 52% 40% 21% 56% 48%
PDI equivalent a temps complet (ETC) 3.948,8 48% 500,4 12,0 744,3 84,0 70,9 605,3 266,0 62,0 1.266,6 260,9 43,8 17,5 15,3  
 
CU: Catedràtics d'universitat
CEU: Catedràtics d'escola universitària
TU: Titulars d'universitat
TEU: Titulars d'escola universitària
CL: Catedràtic d'universitat laboral
PA: Professors agregats
PL: Professors lectors
PCOLp: Professors col·laboradors permanents
ASS: Associats
ASS Med: Associats mèdics
Invest: investigadors
PV: Professors visitants