1. Everyday phrases and sentences

Frases usuals

Frases que didem soent

Greetings and showing gratitude

Salutacions i agraïments

Salutacions e arregraïments

Hello
Hola
Òla
Good morning
Bon dia
Bon dia
Good afternoon
Bona tarda
Bona tarde
Good evening Good night
Bona nit
Bona net
Thank you
Gràcies
Gràcies
Thank you very much
Moltes gràcies
Fòrça gràcies
Please
Sisplau
Se vos platz
Excuse me
Perdoni
Desencusatz-me
I'm sorry
Em sap greu
Me sap de grèu
Goodbye
Adéu
Adiu / Adishatz / Andocien
See you tomorrow
Fins demà 
Entà deman
See you later
Fins després
Entà dempús
See you soon
Fins ara
Entà lèu
We'll be in touch
Ja ens veurem
Entà un aute còp
Take care!
Que vagi bé
Hè'c a anar ben

Help

Ajuda

Ajuda

I don't understand
No ho entenc
Non ac compreni
Could you please help me?
Em pot ajudar, sisplau;
Me podetz ajudar, se vos platz?
Help me!
Ajudi'm!
Ajudatz-me!
Please, speak slowly
Parli més a poc a poc, sisplau
Parlatz mès a pòga pòc, se vos platz
I don't understand you
No l'entenc
Non vos compreni
I am lost
M'he perdut
Me sò perdut
I can't find the street...
No trobo el carrer...
Non tròbi eth carrèr...
I can't find the square...
No trobo la plaça...
Non tròbi era plaça...
I can't find this address
No trobo aquesta adreça
Non tròbi aguesta adreça...
Excuse me
Perdoni
Desencusatz-me

Affirmations

Afirmacions

Afirmacions

Yes, I would like some
Sí que en vull
Òc que ne voi
Yes
Òc
Yes, I've got some
Sí que en tinc
Òc que n'è
Yes, there are some
Sí que n'hi ha
Òc que n'i a
All right
D'acord
D'acòrd
OK
Entesos
D'acòrd

Negatives

Negacions

Negacions

No
No
Non
I don't know
No ho sé
Non ac sabi
I don't understand
No ho entenc
Non ac compreni pas
I can't
No puc
Non pogui
I haven't got any
No en tinc
Non n'è pas
There aren't any
No n'hi ha
Non n'i a pas
I don't want any
No en vull
No'n voi pas
It's not necessary
No cal
Non cau
Not at all
De cap manera
Que non