18. Leisure

Lleure

Léser

bar
bar
bar
beach
platja
plaja
call (to)
trucar
telefonar
celebrate (to)
celebrar
hestejar
cinema
cinema
cinèma
coffee
cafè
cafè
concert
concert
concèrt
dance (to)
ballar
dançar
exhibition
exposició
exposicion
fall in love (to)
enamorar-se
enamorar-se
football
futbol
fotbòl
friend
amic, amiga
amic, amiga
give a present (to)
regalar
hèr un present
go for a walk (to)
passejar
passejar
go out (to)
sortir
gésser
group of friends
colla
còlha
gym
gimnàs
gimnàs
have breakfast (to)
esmorzar
esdejoar
have lunch (to)
dinar
dinar
have supper (to)
sopar
sopar
have tea (to)
berenar
vrespalhar
hiking
excursionisme
excursionisme
know (to)
conèixer
conéisher
love (to)
estimar
estimar
make an appointment (to)
quedar
trobar-se
meet (to)
trobar-se
trapar-se
museum
museu
musèu
music
música
musica
music bar
bar musical
bar musicau
night-club
discoteca
discotèca
pizzeria
pizzeria
pizzeria
play (to)
jugar
jogar
race
cursa
corsa
restaurant
restaurant
restaurant
sandwich
entrepà
entrepan
sport
esport
espòrt
study (to)
estudiar
estudiar
swimming pool
piscina
piscina
talk (to)
parlar
parlar
talk to (to)
dir-se
dider-se
theatre
teatre
teatre
ticket
entrada
entrada
trip
excursió
excursion
work (to)
treballar
trabalhar

Establishing new relationships

Relacionar-se amb els companys i companyes

Préner contacte damb es companhs e es companhes

Hello!
Hola!
Òla!
Good morning
Bon dia
Bon dia
Good afternoon
Bona tarda
Bona tarde
Good evening/night
Bona nit
Bona net
What is your name?
Com et dius?
Com te dides?
My name is
- Antoni
- Antònia
Em dic
- Antoni
- Antònia
Me digui
- Antòni
- Antònia
How are you?
Com estàs?
Com te va?
Where are you from?
D'on ets?
D'a on ès?
I am
- from France
- from Germany
Sóc
- de França
- d'Alemanya
- de Geòrgia
Que sò
-de França
-d'Alemanha
I am
- Italian
- Italian
- Swedish
- Swedish
Sóc
- italià
- italiana
- suec
- sueca
- georgià
- georgiana
Que sò
- italian
- italiana
- suèc
- suèca
How long have you been
- in Barcelona?
- in Lleida?
Quant fa que ets
- a Barcelona?
- a Lleida?
Guaire temps hè qu'ès
- en Barcelona?
- en Lleida?
Where do you live?
On vius?
A on viues?
I live
- in Girona
- in Granollers
Visc a
- Girona
- Granollers
Viui en
- Girona
- Granollers
I live
- in Carrer Muntaner
- in Plaça Joanic
Visc
- al carrer Muntaner
- a la plaça Joanic
Demori
- en carrèr Muntaner
- ena plaça Joanic
What are you studying?
Què estudies?
Qué estúdies?
I study
- Maths
- in the Faculty of Philology
Estudio
- Matemàtiques
- a la Facultat de Filologia
Estúdii
- Matematiques
- ena Facultat de Filologia
What year are you in?
Quin curs fas?
Quin cors hès?
I'm in
- my third year
- my fourth year
Faig
- tercer curs
- quart curs
Hèsqui
- tresau cors
- quatau cors
I'm doing my thesis
Faig el projecte
Hèsqui eth projècte
Will you be in Barcelona for long?
T'estaràs molt temps a Barcelona?
Guaire temps demoraràs en Barcelona?
Could we meet in class?
Podríem trobar-nos a classe?
Poderíem trobar-mos en classa?
How are you doing in class?
Et van bé les classes?
Te van ben es classes?
I find the language a bit difficult
Em costa una mica l'idioma
Me còste un shinhau er idiòma
Please could you lend me your notes?
Podries deixar-me els apunts, sisplau?
Me poderies deishar es nòtes de cors, se te platz?
May I photocopy your notes?
Podré fotocopiar els teus apunts?
Poderè fotocopiar es tues nòtes?
Do you have a telephone?
Tens telèfon?
As telefòn?
My telephone number is...
El meu telèfon és el...
Eth mèn telefòn qu'ei eth...
I will call you
- this morning
- at midday
- this afternoon
- tonight
Et trucaré
- aquest matí
- aquest migdia
- aquesta tarda
- aquesta nit
Te telefonarè
- aguest maitin
- aguest meddia
- aguesta tarde
- aguesta net
Call me
Truca'm
Telefona-me
Do not phone me
- very late
- very early
No truquis
- gaire tard
- gaire d'hora
Non telefònes
- massa tard
- massa d'ora
Do you know any more people in Barcelona?
Coneixes algú més, a Barcelona?
Coneishes a quauaquarrés en Barcelona?
I do not know anybody else in Barcelona
No conec ningú més a Barcelona
Non coneishi arrés en Barcelona
Do you want to meet tomorrow?
Vols que ens trobem demà?
Vòs que mos trobem deman?
We could have lunch or go for a walk...
Podem dinar o passejar?
Podem anar a dinar o a passejar...
What time do you
- have breakfast?
- have lunch?
- have tea?
- have dinner?
A quina hora
- esmorzes?
- dines?
- berenes?
- sopes?
Tà quina ora
- esdéjoes?
- dines?
- vrespalhes?
- sopes?
I have breakfast at 8
Esmorzo a les 8 (vuit)
Esdéjoi tàs 8 (ueit)
I have lunch at 12
Dino a les 12 (dotze)
Dini entàs 12 (dotze)
I have tea at 5
Bereno a les 5 (cinc)
Vrespalhi tàs 5 (cinc)
I have dinner at 9
Sopo a les 9 (nou)
Sopi entàs 9 (nau)
What time would you like to have lunch?
A quina hora voldràs dinar?
Tà quina ora voleràs dinar?
I want to have lunch at 12
Vull dinar a les dotze
Voi dinar entàs 12 (dotze)
It's very
- early!
- late!
És molt
- d'hora!
- tard!
Qu'ei massa
- d'ora!
- tard!
Where do you work?
On treballes?
A on trabalhes?
What do you do?
Quina feina fas?
De qué trabalhes?
Do you go out
- at night?
- in the evening?
- on weekends?
Surts
- algun vespre?
- alguna nit?
- algun cap de setmana?
Gesses
- quauqua tarde?
- quauqua net?
- quauqua dimenjada?
Do you feel like going out one night?
Vols sortir algun vespre?
Vòs gésser quauque vèspe?
I would like to go
- with you
- with your group of friends
M'agradaria venir
- amb tu
- amb la teva colla
M'agradarie vier
- damb tu
- damb era tua còlha
We'll arrange to meet
Ja quedarem
Que seram en contacte
Do you like
- music?
- the cinema?
- the theatre?
- football?
- hiking?
- going to the beach?
T'agrada
- la música?
- el cinema?
- el teatre?
- el futbol?
- l'excursionisme?
- la platja?
T'agrade
- era musica?
- eth cinèma?
- eth teatre?
- eth fotbòl?
- er excursionisme?
- era plaja?
What kind of music do you like?
Quin tipus de música t'agrada?
Quina musica t'agrade?
What kind of films do you prefer?
Quines pel·lícules prefereixes?
Quines pellicules t'estimes mès?
Do you play any sport?
Practiques algun esport?
Hès quauque espòrt?
Do you go
- to the gym?
- to the swimming pool?
Vas
- al gimnàs?
- a la piscina?
Vas
- entath gimnàs?
- entara piscina?
- What sport
- What sports
do you do?
- Quin esport
- Quins esports
practiques?
- Quin espòrt
- Quini espòrts
hès?
What do you do on weekends?
Què fas els caps de setmana?
Qué hès es dimenjades?
What do you do in summer?
Què fas els estius?
Qué hès en ostiu?
Do you like to travel?
T'agrada viatjar?
T'agrade viatjar?
Have you ever been
- to Italy?
- to Germany?
- to France?
Has estat mai
- a Itàlia?
- a Alemanya?
- a França?
As estat jamès
- en Itàlia?
- en Alemanha?
- en França?
What countries have you been to?
Quins països coneixes?
Quini païsi coneishes?
What cities have you been to?
Quines ciutats coneixes?
Quines viles coneishes?
Will we see each other again?
Ens tornarem a veure?
Mos tornaram a veir?
Goodbye!
Adéu!
Adiu!
See you soon!
Fins aviat!
Entà lèu!
See you tomorrow!
Fins demà!
Entà deman!
So long!
A reveure!
Entà ua auta!

Suggesting leisure activities

Suggerir activitats de lleure

Prepausar activitats de léser

We could go
- to have a cup of coffee
- for a drink
- to have a sandwich
- to have an ice cream
- to a restaurant
Podríem anar
- a fer un cafè
- a fer una copa
- a fer un entrepà
- a fer un gelat
- a algun restaurant
Poderíem anar
- a préner un cafè
- a béuer ua copa
- a minjar un entrepan
- a minjar un gelat
- entà un restaurant
Why don't we go
- to the cinema?
- to the theatre?
- to the discotheque?
- to a football match?
Per què no anem
- al cine?
- al teatre?
- a la discoteca?
- al futbol?
Perqué non vam
- entath cinèma?
- entath teatre?
- entara discotèca?
- entath fotbòl?
I feel like
- going for a walk
- going to the beach
- going shopping
Tinc ganes
- d'anar a passejar
- d'anar a la platja
- d'anar a comprar
È ganes
- d'anar a passejar
- d'anar entara plaja
- d'anar a crompar
I would like
- to go out on the town
- to go to the port
- to go out of the city
- to go on a trip
- to go to Port Aventura
- to be able to see Barça
- to travel through the Pyrenees
- to run the marathon
M'agradaria
- sortir de marxa
- anar al port
- sortir fora de la ciutat
- fer alguna excursió
- anar a Port Aventura
- poder veure el Barça
- fer una ruta pel Pirineu
- córrer la marató
M'agradarie
- gésser de hèsta
- anar entath pòrt
- gésser dehòra dera vila
- anar a hèr quauqua excursion
- anar entà Port Aventura
- poder anar a veir eth Barça
- hèr ua excursion pes Pirenèus
- córrer eth maraton
What bars are trendy?
Quins bars estan de moda?
Quini son es bars de mòda?
Do you know
- any bars with live music?
- any bars with entertainment?
Coneixeu algun bar on hi hagi
- música en directe?
- actuacions?
Coneishetz quauque bar a on i age
- musica en dirècte?
- actuacions?
Are there any
- gay
- lesbian
nightclubs?
Hi ha algun local
- d'ambient gai?
- d'ambient lèsbic?
I a quauque locau
- d'ambient gai?
- d'ambient lesbian?
What restaurants are there in this neighbourhood?
Quins restaurants hi ha en aquest barri?
Quini restaurants i a en aguest barri?
Are there any restaurants with Catalan food?
Hi ha algun restaurant de cuina catalana?
I a quauque restaurant de codina catalana?
Where can I find a cheap restaurant?
On es pot menjar bé de preu?
A on se pòt minjar a bon prètz?
In which cinema is the film... being shown?
A quin cine fan la pel·lícula...?
En quin cinèma hèn era pellicula...?
Where can we find some information
- about shows?
- about concerts?
On podem trobar informació
- sobre espectacles?
- sobre concerts?
A on podem trobar informacion
- d'espectacles?
- de concèrts?
Where can I buy some tickets
- for the theatre?
- for the... concert?
On es compren les entrades
- per al teatre?
- per al concert de...?
A on se crompen es entrades
- entath teatre?
- entath concèrt de...?

Wishing somebody a happy Saint's day or Birthday

Felicitar pel sant o l'aniversari

Desirar un bon sant o aniversari

Happy Birthday!
Per molts anys!
Erós aniversari!
Congratulations!
Congratulations!
Felicitats!
Moltes felicitats!
Compliments!
Compliments!
I have brought you a present
T'he portat un regal
T'è portat un present
Did you enjoy
- your saint's day?
- your birthday?
Com has passat el dia del
- teu sant?
- teu aniversari?
E com t'a anat eth dia deth
- tòn sant?
- tòn aniversari?
Did you get any presents?
T'han fet regals?
T'an portat presents?
What did you get?
Què t'han regalat?
Quini presents t'an portat?
How did you celebrate
- your saint's day?
- your birthday?
Com has celebrat
- el sant?
- l'aniversari?
Com as hestejat
- eth sant?
- er aniversari?

Chatting up

Lligar

Gojatejar

You are wearing
a very beautiful
a very elegant
a very original
- shirt
a very beautiful
a very elegant
a very original
- blouse
a very beautiful
a very elegant
a very original
- T-shirt
a very beautiful
a very elegant
a very original
- skirt
Portes
- una camisa
molt bonica
molt elegant
molt original
- una brusa
molt bonica
molt elegant
molt original
- una samarreta
molt bonica
molt elegant
molt original
- una faldilla
molt bonica
molt elegant
molt original
Pòrtes
- ua camisa
fòrça polida
de tria
fòrça originau
- ua blosa
fòrça polida
de tria
fòrça originau
- ua samarreta
fòrça polida
de tria
fòrça originau
- ua pelha
fòrça polida
de tria
fòrça originau
- This hairstyle
- This coat
- This jacket
really suits you
Et queda molt bé
- aquest pentinat
- aquest abric
- aquesta jaqueta
T'està plan
- aguest pientat
- aguest abric
- aguesta giqueta
- These earrings
- These trousers
- These glasses
really suit you
Et queden molt bé
- aquestes arracades
- aquests pantalons
- aquestes ulleres
T'estàn plan
- aguestes plendengues
- aguesti pantalons
- aguestes lunetes
You speak
- English
- Italian
- German
- Catalan
very well
Parles molt bé
- l'anglès
- l'italià
- l'alemany
- el català
Parles fòrça ben
- er anglés
- er italian
- er alemand
- eth catalan
You have very beautiful eyes
Tens uns ulls molt bonics
As uns uelhs fòrça polits
Do you want to dance
Vols ballar amb mi?
Vòs dançar?
I like you (very much)
M'agrades (molt)
M'agrades (fòrça)
You're
- very kind
- very nice
- very nice
- very funny
- very funny
- very attractive
- very attractive
- very affectionate
- very affectionate
- very intelligent
Ets molt
- amable
- simpàtic
- simpàtica
- divertit
- divertida
- atractiu
- atractiva
- carinyós
- carinyosa
- intel·ligent
Ès
- fòrça amable, amabla
- simpatic
- simpatica
- charmant
- charmanta
- sedusent
- sedusenta
- afectuós
- afectuosa
- intelligent, intelligenta
I feel very good with you
Estic molt bé amb tu
Me i tròbi fòrça ben damb tu
I really have a good time when I am with you
M'ho passo molt bé quan estic amb tu
M'ac passi fòrça ben quan sò damb tu
II like it when you tell me things
M'agrada que m'expliquis coses
M'agrade que me condes causes
I am
- happy
- happy
to be here
Estic
- content
- contenta
d'estar aquí

- erós
- erosa
d'èster ací
You and I always agree
Tu i jo sempre estem d'acord en tot
Tu e jo qu'èm tostemps d'acòrd en tot
We could meet some other time
Ens podríem tornar a veure
Mos poderíem tornar a veir
We should meet more often
Ens hauríem de veure més sovint
Mos auríem de veir mès soent
I am falling in love with you
M'estic enamorant de tu
Que comenci a enamorar-me de tu
- I am in love with you
- I am in love with you
Estic
- enamorat
- enamorada
de tu

- enamorat
- enamorada
de tu
Shall we go
- to a quieter place?
- to my place?
- to your place?
Vols que anem
- a un lloc més tranquil?
- a casa meva?
- a casa teva?
Vòs qu'anem
- entà un lòc mès tranquil?
- entà casa mia?
- entà casa tua?
I love you
T'estimo
T'estimi

Buying tickets

Comprar entrades

Crompar entrades

I would like two tickets for the... show
Voldria dues entrades per a la sessió de...
Voleria dues entrades entara session de...
Are there any tickets left for tomorrow?
Per demà, queden entrades?
Auetz entrades tà deman?
I want three tickets
- for the stalls
- for the first floor
- for the box
I want three standing-room tickets
Vull tres entrades
- a platea
- al primer pis
- en una llotja
- de pista
Voi tres entrades
- ena platea
- en prumèr pis
- ena lòtja
- ena pista
How much are they?
Quin preu tenen?
Guaire còsten?
Where do I go to collect the tickets?
Les entrades, on les he de recollir?
A on è d'anar a remassar es entrades?
Until when can I come to pick up my tickets?
Fins a quina hora puc passar a recollir les entrades?
Enquia quina ora pogui passar a remassar es entrades?

Leisure activities at the university

Activitats de lleure de la Universitat

Activitats de léser ena Universitat

I would like to have some information on the AEGEE (European General Studies Association) activities
Volia informació de les activitats de l'AEGEE (Associació d'Estudis Generals dels Estats d'Europa)
Volia informacion des activitats dera AEGEE (Associacion d'Estudis Generaus des Estats d'Euròpa)
Does the association organize
- sports activities?
- cultural activities?
- guided tours of the city?
- evening outings to shows?
L'associació organitza
- activitats esportives?
- activitats culturals?
- visites a la ciutat?
- anades a espectacles?
Era associacion organize
- activitats esportiues?
- activitats culturaus?
- visites ena ciutat?
- anades entà espectacles?
Do you have
- today's
- this week's
- this month's
activity calendar?
Tenen un calendari de les activitats
- d'avui?
- d'aquesta setmana?
- d'aquest mes?
An quauque calendari des activitats
- d'aué?
- d'aguesta setmana?
- d'aguest mes?
When is
- the sports weekend?
- the cultural sightseeing tour?
- the evening outing?
En quines dates hi ha
- cap de setmana esportiu?
- recorregut cultural?
- sortida nocturna?
Quini dies i a
- dimenjades esportives?
- trajèctes culturaus?
- gessudes de net?
When is
- the welcoming party?
- the farewell party?
Quin dia és la festa
- de benvinguda?
- de comiat?
Quin dia ei era hèsta
- de benvenguda?
- de fin de cors?
Where is the meeting point?
On és el punt de trobada?
A on ei eth punt de trobada?
What time are we meeting?
A quina hora ens trobem?
Tà quina ora mos podem veir?
What time does the Gaudí­ tour begin?
A quina hora comença el recorregut de Gaudí?
Tà quina ora comence eth trajècte sus Gaudí?
What time do the parties finish on Saturdays?
A quina hora acaben les festes del dissabte?
Tà quina ora s'acaben es hèstes, eth dissabte?
How long does the evening outing take?
Quant dura la sortida nocturna?
Guaire dure era gessuda de net?
I want to visit the Olympic Village and Montjuïc
Vull veure la Vila Olímpica i Montjuïc
Voi veir era Vila Olímpica e Montjuïc
How much are the activities?
Les activitats, quin preu tenen?
Guaire còsten es activitats?
Are there any discounts or grants?
Hi ha descomptes o beques?
I a descompdes o bèques?
Do you rent fancy dress costumes?
Hi ha lloguer de disfresses?
Se pòt logar vestits de disfresses?
Where does the party takeplace?
On se celebra la festa?
A on se hè era hèsta?
Will there be group transport to go to...?
Hi haurà transport col·lectiu per anar a...?
I aurà transpòrt collectiu entà anar entà...?
Is there any way to share transport?
Hi ha transport compartit?
I a transpòrt compartit?
Where do the coaches
- to Sitges
- to la Molina
leave from?
D'on surten els cotxes cap a
- Sitges?
- la Molina?
D'a on gessen es coches entà
- Sitges?
- La Molina?
Where can I catch a train to...?
On s'agafen els trens cap a...?
A on me cau préner eth tren entà...?
How can I come back from Sitges?
Per tornar de Sitges, com es fa?
Com m'ac cau hèr tà tornar de Sitges?