6. Idiomes

Idiòmes

alemany
alemand
anglès
anglés
aprendre
apréner
aprovar
aprovar
apunts
nòtes
àrab
arab
aranès
aranés
assistència
assisténcia
aula
sala
avaluar
avalorar
basc
basc
calendari
calendari
carnet
carnet
castellà
castelhan
català
catalan
centre d'autoaprenentatge
centre d'autoaprendissatge
certificat
certificat
classe
classa
conversa
convèrsa
coordinador, coordinadora
coordinador, coordinadora
correcció
correccion
crèdit acadèmic
crèdit academic
curs
cors
danès
danés
data
data
dictat
dictat
dossier
dossièr
entendre
compréner
escriure
escríuer
espanyol
espanhòu
examen
examen
exercicis
exercicis
extensiu, extensiva
extensiu, extensiva
fonètica
fonetica
francès
francés
gallec
galhèc
grec
grèc
idioma
idiòma
imprès
formulari
intensiu, intensiva
intensiu, intensiva
italià
italian
japonès
japonés
laboratori d'idiomes
laboratòri d'idiòmes
lèxic
lexic
llengua
lengua
llibre de text
libre de tèxte
matrícula
matricula
millorar
mielhorar
neerlandès
neerlandés
nivell
nivèu
noruec
noroèc
nota
nòta
pagament
pagament
parlar
parlar
perfeccionar
perfeccionar
portuguès
portugués
practicar
practicar
professor, professora
professor, professora
programa
programa
pronunciació
prononciacion
prova
pròva
quadern d'exercicis
quadèrn d'exercicis
redacció
redaccion
rus
rus
secretaria
secretariat
suec
suèc
suspendre
suspéner
traducció
traduccion
tutor, tutora
tutor tutora
vocabulari
vocabulari
xinès
chinés

Aprendre idiomes

Apréner idiòmes

Voldria estudiar idiomes
Voleria estudiar idiòmes
Voldria matricular-me d'un curs
- d'alemany
- de català
- d'espanyol
Voleria matricular-me en un cors
- d'alemand
- de catalan
- d'espanhòu
Voldria fer un curs inicial de...
Voleria hèr un cors elementau de...
Voldria ampliar els meus coneixements de...
Voleria mielhorar es mies coneishences de...
Vull continuar estudiant...
Voi seguir estudiant...
Vull fer un curs de conversa
Voi hèr un cors de convèrsa
Voldria fer un curs de perfeccionament
- escrit
- oral
Voleria hèr un cors de perfeccionament
- escrit
- orau
He de fer una prova de nivell?
Me cau hèr ua pròva de nivèu?
Quants nivells hi ha?
Guairi nivèus i a?
Hi ha cursos
- intensius?
- extensius?
I a corsi
- intensius?
- extensius?
M'estic preparant per al nivell...
Estúdii entath nivèu...
He fet el nivell... a la meva universitat
È hèt eth nivèu... ena mia universitat
Tinc un bon nivell
È un bon nivèu
Quants alumnes hi ha
- per grup?
- per classe?
Guairi estudiants i a
- per grop?
- per classa?
Hi ha
- centre d'autoaprenentatge de llengües?
- laboratori d'idiomes?
I a
- centre d'autoaprendissatge de lengües?
- laboratòri d'idiòmes?
Puc fer intercanvi de conversa?
Pogui hèr escambi de convèrsa?
Hi ha algun fitxer d'intercanvi de conversa?
I a quauqua lista d'escambi de convèrsa?
Puc parlar amb
- el professor...?
- la professora...?
Pogui parlar damb
- eth professor?
- era professora?
Voldria parlar amb
- el tutor de llengua
- la coordinadora del curs
Voleria parlar damb
- eth tutor de lengua
- era coordinadora de cors
Doni'm el número de telèfon, sisplau
Datz-me eth numèro de telefòn, se vos platz

Horaris i calendari

Oraris e calendari

Voldria veure
- els horaris
- el calendari
Voleria veir
- es oraris
- eth calendari
Quins horaris hi ha?
Quini oraris i a?
Voldria el calendari
- dels cursos intensius
- dels cursos extensius
- dels cursos d'estiu
Voleria eth calendari
- des corsi intensius
- des corsi extensius
- des corsi d'ostiu
Quantes hores de classe hi ha a la setmana?
Guaires ores de classa i a per setmana?
De quantes hores són els cursos?
De guaires ores son es corsi?
Vull fer un curs intensiu
- d'anglès
- d'italià
Voi hèr un cors intensiu
- d'anglés
- d'italian
Vull fer un curs
- intensiu de tres hores setmanals
- de dues hores diàries
Voi hèr un cors de
- tres ores setmanaus
- dues ores diàries
Voldria l'horari dels cursos
- del matí
- del migdia
- de la tarda
- del vespre
Voleria er orari des corsi
- deth maitin
- deth meddia
- dera tarde
- deth vèspe
Puc canviar de grup?
Pogui cambiar de grop?
L'horari no em va bé. Hi ha algun altre grup?
Aguest orari non me conven. I a quauque aute grop?
Em va més bé
- al matí
- a la tarda
- al vespre
M'estimi mès
- ath maitin
- ena tarde
- ath vèspe

Aules i departaments

Sales e departaments

A quina aula he d'anar?
Entà quina sala me cau anar?
Com puc anar a l'aula...?
Com pogui anar entara sala...?
On és l'aula del nivell...?
A on ei era sala deth nivèu...?
On són els Serveis Lingüístics, sisplau?
A on son es Servicis Lingüistics, se vos platz?
On és l'Escola d'Idiomes, sisplau?
A on ei era Escòla d'Idiòmes, se vos platz?
On és el Departament de Filologia
- Hispànica?
- Anglesa?
- Clàssica?
- Germànica?
A on ei eth Departament de Filologia
- Ispanica?
- Anglesa?
- Classica?
- Germanica?
Com es va al Departament de...?
Coma se va entath Departament de...?
Hi ha
- centre d'autoaprenentatge?
- laboratori d'idiomes?
I a
- centre d'autoaprendissatge?
- laboratòri d'idiòmes?
Com es va
- al centre d'autoaprenentatge?
- al laboratori d'idiomes?
Coma pogui anar entath
- centre d'autoaprendissatge?
- laboratòri d'idiòmes?

Exàmens, crèdits i certificats

Examens, crèdits e certificats

Hi ha examen final?
I a examen finau?
La nota final s'especificarà?
S'especificarà era nòta finau?
Aquest curs, a quants crèdits equival?
Aguest cors, a guairi crèdits equivau?
Necessito
- un certificat amb la nota final
- un certificat d'assistència
Me cau
- un certificat damb era nòta finau
- un certificat d'assisténcia
Em poden enviar el certificat
- a la meva adreça?
- a la meva universitat?
Me pòden enviar eth certificat
- entara mia adreça?
- entara mia universitat?

Preus

Prètzi

Quin preu té el curs?
Guaire còste eth cors?
Per als estudiants d'intercanvi, els cursos són gratuïts?
Son de franc es corsi entàs estudiants d'escambi?
Tinc algun descompte
- com a professor d'intercanvi?
- com a estudiant d'intercanvi?
È quauque descompde
- coma professor d'escambi?
- coma estudiant d'escambi?
Quins altres avantatges tinc?
Quini d'auti avantatges è?
Puc pagar la matrícula en dos terminis?
Pogui pagar era matricula en dus còps?
Quant val l'imprès de matrícula?
Guaire còste eth formulari de matricula?
S'ha de pagar alguna altra cosa?
Cau pagar quauquarren mès?
On he d'anar a pagar?
A on m'ac cau anar a pagar?
Puc domiciliar el pagament?
Pogui domiciliar eth pagament?
Què he de portar per pagar?
Qué me cau portar entà pagar?
Per pagar, he de portar
- el passaport?
- la carta de la beca?
- el carnet?
Cau que pòrta
- eth passapòrt
- era carta dera bèca
- eth carnet
en moment de pagar?
A quin preu són
- les correccions?
- les traduccions?
Guaire còsten
- es correccions?
- es revirades?
Quant val el vocabulari
- de matemàtiques?
- de física?
- de biologia?
Guaire còste eth vocabulari
- de matematiques?
- de fisica?
- de biologia?
Quant valen
- els exercicis?
- els apunts?
Guaire còsten
- es exercicis?
- es nòtes de cors?
Quant val
- el dossier?
- el llibre de text?
- el quadern d'exercicis?
Guaire còste
- eth dossièr?
- eth libre de tèxte?
- eth quadèrn d'exercicis?
Quant val
- la correcció
d'aquest full?
d'aquest treball?
d'aquest document?
d'aquesta tesi?
d'aquesta carta?
- la traducció
d'aquest full?
d'aquest treball?
d'aquest document?
d'aquesta tesi?
d'aquesta carta?
Guaire còste
- era correccion
d'aguesta plana?
d'aguest trabalh?
d'aguest document?
d'aguesta tèsi?
d'aguesta carta?
- era traduccion
d'aguesta plana?
d'aguest trabalh?
d'aguest document?
d'aguesta tèsi?
d'aguesta carta?

Serveis lingüístics

Servicis linguistics

Hi ha servei de
- correcció?
- traducció?
I a servici de
- correccion?
- traduccion?
Com funciona el servei
- de correccions?
- de traduccions?
Coma foncione eth servici
- de correccion?
- de traduccion?
Voldria
- veure vocabularis de
biologia
física
matemàtiques
química
dret
- comprar vocabularis de
biologia
física
matemàtiques
química
dret
Voleria
- guardar vocabularis de
biologia
fisica
matematiques
quimica
dret
- crompar vocabularis de
biologia
fisica
matematiques
quimica
dret
Voldria fer una consulta terminològica
Voleria hèr ua consulta terminologica

Rètols

Panèus

Horari
Orari
Horari d'estiu
Orari d'ostiu
Obert de 9 (nou) a 12 (dotze)
Dubèrt de 9 (nau) a 12 (dotze)
Tancat
Barrat
Tornem de seguida
Tornam lèu
Matrícula oberta
Matriculacion dubèrta
Aula 2 (dos)
Sala 2 (dus)