1. Frases usuals

Everyday phrases and sentences

 

Salutacions i agraïments

Greetings and showing gratitude

Hola
Hello
Bon dia
Good morning
Bona tarda
Good afternoon
Gràcies
Thank you
Sisplau
Please
Perdoni
Excuse me
Em sap greu
I'm sorry
Adéu
Goodbye
Fins demà 
Fins després
See you later
Fins ara
See you soon
Que vagi bé
Take care!

Ajuda

Help

Ajudi'm!
Help me!
M'he perdut
I am lost
Perdoni
Excuse me

Afirmacions

Affirmations

Yes
D'acord
All right
Entesos
OK

Negacions

Negatives

No
No
No ho sé
I don't know
No puc
I can't
No en tinc
No n'hi ha
No en vull
No cal
De cap manera
Not at all