1. Everyday phrases and sentences

Frases usuals

Frases que didem soent

 

Greetings and showing gratitude

Salutacions i agraïments

Salutacions e arregraïments

Hello
Hola
Òla
Good morning
Bon dia
Bon dia
Good afternoon
Bona tarda
Bona tarde
Bona nit
Bona net
Thank you
Gràcies
Gràcies
Please
Sisplau
Se vos platz
Excuse me
Perdoni
Desencusatz-me
I'm sorry
Em sap greu
Goodbye
Adéu
Fins demà 
Entà deman
See you later
Fins després
Entà dempús
See you soon
Fins ara
Entà lèu
Take care!
Que vagi bé

Help

Ajuda

Ajuda

Help me!
Ajudi'm!
Ajudatz-me!
I am lost
M'he perdut
Me sò perdut
Excuse me
Perdoni
Desencusatz-me

Affirmations

Afirmacions

Afirmacions

Yes
Òc
All right
D'acord
D'acòrd
OK
Entesos
D'acòrd

Negatives

Negacions

Negacions

No
No
Non
I don't know
No ho sé
Non ac sabi
I can't
No puc
Non pogui
No en tinc
Non n'è pas
No n'hi ha
Non n'i a pas
No en vull
No'n voi pas
No cal
Non cau
Not at all
De cap manera
Que non