12. Sport

Servei d'esports

Es espòrts

 
(gold) chain
cadena
cadia
carnet
carnet
aerobics
aeròbic
aerobic
armband
braçalet
braçalet
athletics
atletisme
atletisme
bag
bossa
bossa
ball
pilota
pilòta
bar
barra
barra
basket
cistella
basquet
basketball
bàsquet
basquet
bathing suit
banyador
vestit de banh
perdre
pèrder
bicycle
bicicleta
biciclèta
bodybuilding
musculació
musculacion
book (to)
reservar
reservar
cap
gorra
casqueta
climbing
escalada
escalada
closet
armari
armari
cycling
ciclisme
ciclisme
earrings
arracada
plendenga
field, pitch
terreny de joc
folder
carpeta
carpeta
football
futbol
fotbòl
game
joc
jòc
ulleres
lunetes
goal
porteria
porteria
gymnasium
gimnàs
gimnàs
gymnastics
gimnàstica
gimnastica
hall
sala
sala
handball
handbol
handbòl
hockey
hoquei
hòquei
hurdle
tanca
obstacle
jacket
jaqueta
giqueta
key
clau
clau
leave (to)
deixar-se
deishar-se
light
llum
lum
line
línia
linha
locker room
vestidors
vestiaris
mat
matalàs
matalàs
match
partit
partit
mountaineering
muntanyisme
montanhisme
net
xarxa
hilat
parallel bars
paral·leles
parallèles
play (to)
jugar
jogar
pole
perxa
pèrcha
practise (to)
practicar
practicar
race
cursa
corsa
racket
raqueta
raqueta
recover (to)
recuperar-se
recuperar
referee
arbitre
ring
anell
anèth
rope
corda
còrda
sail
vela
vela
satchel, sack
cartera
pòrtabilhets
sauna
sauna
sauna
shoes
sabates
sabates
shorts
shower
dutxa
docha
skates
patins
patins
ski
esquí
esquí
sneakers
sabatilles
soap
sabó
sabon
socks
mitjons
michons
sports
esport
espòrt
sports field
camp d'esports
sports hall
pavelló
stick
estic
estic
stopwatch
cronòmetre
cronomètre
swim (to)
nedar
nadar
swimming
natació
natacion
swimming pool
piscina
piscina
T-shirt
samarreta
samarreta
table tennis
tenis de taula
team
equip
equip
tennis
tennis
tenis
towel
tovallola
tovalhòla
track, court
pista
pista
tracksuit
xandall
train (to)
entrenar-se
entrainar-se
volleyball
voleibol
voleibòl
wall bars
espatlleres
espatlères
watch
rellotge
relòtge
whistle
xiulet
shiulet
yoga
ioga
iòga

Asking for information

Demanar informació

Demanar informacion

I want to practise
- athletics
- basketball
- cycling
- football
Vull practicar
- atletisme
- bàsquet
- ciclisme
- futbol
Voi practicar
- atletisme
- basquet
- ciclisme
- fotbòl
Are there any
- aerobics
- yoga
- keep-fit
classes?
Hi ha classes
- d'aeròbic?
- de ioga?
- de gimnàstica de manteniment?
I a corsi
- d'aerobic?
- de iòga?
- de gimnastica de manteniment?
Where do I have to go
- to swim?
- to play tennis?
- to sail?
On he d'anar per fer
- natació?
- tennis?
- vela?
A on è d'anar entà hèr
- natacion?
- tenis?
- vela?
Where can I get information about
- adventure sports?
- hockey?
- rhythmic gymnastics?
On m'informaran per fer
- esports d'aventura?
- hoquei?
- gimnàstica rítmica?
A on me pòden informar entà hèr
- espòrts d'aventura?
- hòquei?
- gimnastica ritmica?
Can I bring
- a friend with me?
- a friend with me?
Puc portar
- un amic?
- una amiga?
Pogui portar
- un amic?
- ua amiga?
How can I get to
- the marina?
- the stadium?
- the swimming pool?
- the hall?
Com es va
- al port?
- a l'estadi?
- a la piscina?
- al pavelló?

Sports facilities

Instal·lacions

Installacions

I am enrolled
- in swimming
- in football
- in athletics
Estic apuntat
- a natació
- a futbol
- a atletisme
M'è inscrit
- en natacion
- en fotbòl
- en atletisme
I am enrolled
- in swimming
- in football
- in athletics
Estic apuntada
- a natació
- a futbol
- a atletisme
M'è inscrit
- en natacion
- en fotbòl
- en atletisme

Asking for equipment

Demanar material

Demanar materiau

I need
- a ball
- a rope
- a hurdle
- a pole
- a net
Vull
- una pilota
- una corda
- una tanca
- una perxa
- una xarxa
Voi
- ua pilòta
- ua còrda
- un obstacle
- ua pèrcha
- un hilat
Could you please lend me
- a stopwatch?
- a whistle?
Em poden deixar
- un cronòmetre,
- un xiulet,
sisplau?
Me podetz deishar
- un cronomètre,
- un shiulet,
se vos platz?
I have left
- my shorts
- my tracksuit
- my bathing suit
- my towel
- my sneakers
at home

Incidents

Incidències

Incidéncies

I have lost
- my bathing suit
- an earring
- a ring
- a pair of shoes
- my watch
- my bag
He perdut
- el banyador
- una arracada
- un anell
- unes sabates
- el rellotge
- la bossa
Qu'è perdut
- eth vestit de banh
- ua plendenga
- un anèth
- ues sabates
- eth relòtge
- era bossa
I left
- my card
- my jacket
- my shower gel
- my folder
- my glasses
here yesterday
Ahir em vaig deixar
- el carnet
- la jaqueta
- el sabó de la dutxa
- una carpeta
- les ulleres
Ager me deishè
- eth carnet
- era giqueta
- eth sabon de docha
- ua carpeta
- es lunetes
Han trobat
- algun...?
- alguna...?
An trobat
- quauque...?
- quauqua...?

Booking a time

Reservar hora

Reservar ora

I would like to book
- the track
for one hour
for two hours
- the field
for one hour
for two hours
Voldria reservar
- la pista
una hora
dues hores
- el camp
una hora
dues hores
Voleria reservar
- era pista
tà ua ora
tà dues ores
- eth terrenh
tà ua ora
tà dues ores
I want to book
- for Monday
- for Tuesday
- for Wednesday
- for next week
Vull reservar hora
- per a dilluns
- per a dimarts
- per a dimecres
- per a la setmana que ve
Voi reservar ora
- entà deluns
- entà dimars
- entà dimèrcles
- entara setmana que ven
Are there any hours free
- for tomorrow?
- for the day after tomorrow?
- for today?
- for this afternoon?
Queden hores lliures
- per demà?
- per demà passat?
- per avui?
- per aquesta tarda?
I a ores liures
- entà deman?
- tà deman passat?
- entà aué?
- entad aguesta tarde?
How many hours can I book
- per day?
- per week?
Quantes hores puc reservar
- al dia?
- a la setmana?
Guaires ores pogui reservar
- per dia?
- per setmana?