13. Fotografia

Photography

 
àlbum
album
ampliació
enlargement
ampliar
enlarge (to)
blanc, blanca
white
bombeta
light bulb
expired
camera
video tape
color
colour
còpia
copy
corretja
strap
diafragma
diaphragm
diapositiva
slide
exposició
exposure
filtre
filter
flaix
flash
format
format
foto
photo
fotografia
fotografiar
photographer
funda
case, cover
marc
frame
mat
matt
negatiu
negative
negre, negra
black
objectiu
lens
obturador
shutter
paper
paper
pel·lícula
film
pila
battery
reparació
repair
resguard
ticket
revelar
developing
revelatge
develop (to)
sensitivity
submergible
waterproof
trípode
tripod
velar-se
vídeo
video

Fer-se fotos de carnet

Passport-size photos

Necessito 4 (quatre) fotos
- per al passaport
- per al carnet de la universitat
I need 4 photos
- for my passport
- for my university card
Voldria les fotos
- en color
- en blanc i negre
- més grans
- més petites
I would like my photos
- in colour
- in black and white
- bigger
- smaller
La màquina
- no va bé
- no funciona
- no fa cap senyal

Rètols de les màquines de fotos de carnet

Signs at the phone box

Monedes
Coins
Eye level
- Alci
- Abaixi
el seient
Move the seat
- up
- down
Esperi
Wait
Triï
- foto carnet
- foto passaport
- DNI
Fora de servei
Out of order

Comprar material fotogràfic

Buying photographic material

Voldria un rodet
- de 12 (dotze)
- de 24 (vint-i-quatre)
- de 36 (trenta-sis)
exposicions
I would like a
- 12 exposure
- 24 exposure
- 36 exposure
roll of film
Voldria pel·lícula de sensibilitat
- 100 (cent) ASA
- 200 (dos-cents) ASA
- 400 (quatre-cents) ASA
I would like a
- 100 ASA
- 200 ASA
- 400 ASA
film
Tenen
- marcs?
- àlbums?
Do you have
- frames?
- albums?
Voldria
- una pila
- una bombeta
- un flaix
- un objectiu
- un filtre
- una corretja
- una funda
I would like
- a battery
- a light bulb
- a flash
- a lens
- a filter
- a strap
- a case
Vull una cinta
- de 30 (trenta)
- de 60 (seixanta)
- de 90 (noranta)
minuts
I want
- a 30 minute tape
- a 60 minute tape
- a 90 minute tape

Revelar

Developing

Vull un revelat
- setinat
- mat
- en color
- en blanc i negre
- normal
Voldria les fotos
- d'aquesta mida
- de 10 x 15 (deu per quinze)
- més grans

Preus i terminis

Prices and period of time

Quant
- val?
- valdrà?
How much
- is it?
- will it be?
Vaig fer l'encàrrec
- ahir
- abans-d'ahir
- la setmana passada
I made the order
- yesterday
- the day before yesterday
- last week.