14. At the post office

Correus

 
address
adreça
buy (to)
comprar
collect (to)
recollir
collection
col·lecció
envelope
sobre
urgent
fill in (to)
omplir
form
imprès
letter
carta
mail
correu
money order
gir
notice
avís
parcel
paquet
plane
avió
post box
bústia
postage
franqueig
postcard
postal
postcode
codi postal
rate
tarifa
receive (to)
rebre
receiver
refund
reembossament
registered
certificat
seal
precinte
seal (to)
precintar
sell (to)
vendre
send (to)
enviar
sender
remitent
stamp
segell
telegram
telegrama
weigh (to)
pesar
weight
pes
window
finestreta

Sending and receiving letters or parcels

Enviar i rebre cartes o paquets

I would like to register
- this parcel
- this letter
Voldria certificar
- aquest paquet
- aquesta carta
I would like to send
- this letter
by air-mail
special delivery
- this parcel
by air-mail
special delivery
Voldria enviar
- aquesta carta
per avió
per correu urgent
- aquest paquet
per avió
per correu urgent
What is
- the cheapest
- the safest
- the quickest
way?
Quina és la manera
- més barata?
- més segura?
- més ràpida?
Do I have to write the sender's name
- on this letter?
- on this delivery?
- on this parcel?

- En aquesta carta
- En aquesta tramesa
- En aquest paquet
hi he de posar el nom del remitent?
I am expecting
- a cash on delivery parcel
- a registered parcel
Will you notify me at home?
Espero
- un reembossament.
- un certificat.
M'avisaran a casa?
I am here to pick up
- a registered parcel
- a parcel
- a registered letter
Vinc a recollir
- un certificat
- un paquet
- una carta certificada
May another person come to fetch
- a registered letter for me?
- a parcel for me?
Pot venir una altra persona a recollir
- una carta certificada?
- un paquet?

Forms

Impresos

I would like some
- registered mail
- special delivery
- cash on delivery
forms
Where it says...
- what does that mean?
- what do I have to write?
On diu...,
- què vol dir?
- què hi he de posar?

Buying stamps

Comprar segells

I would like some stamps
- for local mail
- for national mail
- for international mail
Voldria segells per a correu
- local
- interprovincial
- internacional
I would like some
- 25 cent stamps
- 50 cent stamps
- 75 cent stamps
Voldria segells
- de 25 (vint-i-cinc)
- de 50 (cinquanta)
- de 75 (setanta-cinc)
cèntims

Period of time

Terminis

Signs

Rètols

Forms
Impresos
Local mail
Correu urbà
EU countries
Països UE