16. Transports públics

Public transport

 
abonament
season ticket
andana
platform
autobús
bus
autocar
coach
avaria
breakdown
avió
plane
baixar
get off (to)
bitllet
ticket
wheelchair
cap d'estació
stationmaster
cobrar
charge (to)
driver
consigna
cotxe
car
coach
data
date
daytime
engegar
start (to)
enllaç
link
entrada
entrance
equipatge
luggage
estació
station
facturar
check in (to)
frenar
brake (to)
funicular
funicular
horari
timetable
itinerari
itinerary
línia
line
lliure
for hire
maleta
suitcase
mapa
map
metro
metro
moto
motorbike
multa
fine
night
pagar
pay (to)
parada
stop
parar
stop (to)
plànol
map
pujar
get on (to)
rebut
receipt
reclamació
claim
retard
delay
conductor
rodalia
suburban
seient
seat
sortida
exit
sotrac
air pocket
taquilla
ticket counter
targeta
card
tarifa
fare
taxi
taxi
taxímetre
taximeter
telefèric
cable car
transbord
change
tren
train
vagó
vaixell
ship

Demanar informació sobre transports

Asking for information about transport

Voldria una guia dels transports
- de la ciutat
- de rodalia
I would like a
- city transport
- suburban transport
guide
Doni'm un plànol
- del metro,
- de la ciutat,
sisplau
Please, give me a map
- of the metro
- of the city
Com puc anar al campus de
- Bellvitge?
- Mundet?
- Diagonal?
How can I get to the
- Bellvitge
- Mundet
- Diagonal
campus, please?
Per anar a Badalona,
- he de canviar de metro?
- he de fer transbord?
Em pot dir on és
- l'estació de metro?
- l'estació de Sants?
- la parada d'autobús?
Could you please tell me where
- the metro station is?
- Sants' station is?
- the bus stop is?
On és
- la parada de taxis
- l'estació de metro
més propera?
Where is the nearest
- taxi rank?
- metro station?
Quin és l'horari del metro
- els dies de feina?
- els dies de festa?
What is the tube timetable
- on working days?
- on public holidays?
I would like to know the timetable for
- the train to Sitges
- the coach to Figueres
Em podria dir a quina hora surt
- el tren?
- l'autocar?
Could you tell me what time
- the train
- the coach
leaves?
Voldria saber el telèfon
- de RENFE
- de la Cooperativa del Taxi
I would like to know the
- RENFE (Spanish railways)
- the Taxi Cooperative
telephone number

Comprar bitllets

Buying tickets

On venen bitllets
- de metro?
- d'autobús?
- per als trens de rodalia?
Where do they sell tickets for the
- metro?
- bus?
- suburban train?
Hi ha targetes
- d'un dia?
- de dos dies?
- d'una setmana?
Are there
- daily
- two-day
- one-week
cards?
Hi ha abonaments
- mensuals?
- turístics?
Are there
- monthly
- tourist
season tickets?
Amb aquesta targeta puc agafar
- el telefèric de Montjuïc?
- el funicular del Tibidabo?
- els autobusos nocturns?
Can I go on
- the Montjuïc cable car
- the Tibidabo funicular
- the night buses
with this card?
On es compren
- els bitllets d'autobús?
- les targetes?
- els abonaments?
Where can I buy
- bus tickets?
- cards?
- season tickets?

Agafar un taxi

Taking a taxi

Taxi!
Taxi!
Està lliure?
Are you free?
Porti'm a
- l'estació de...,
- l'hotel...,
- l'hospital...,
- l'agència de viatges...,
sisplau
Please, take me to
- the... station
- the... hotel
- the... hospital
- the... travel agency
Quant val?
Què li dec?

Rètols

Signs

Taquilla
Ticket counter
Bitllets
Tickets
Horari
Timetable
Andana
Platform
Night fare
Tarifa diürna
Daytime fare
Special fare
Entrada
Entrance
Sortida
Exit
Aparcament
Car park
Abonaments
Season tickets
Paperera
Litter bin