18. Leisure

Lleure

 
bar
bar
beach
platja
call (to)
trucar
celebrate (to)
celebrar
cinema
cinema
coffee
cafè
concert
concert
dance (to)
ballar
exhibition
exposició
enamorar-se
football
futbol
friend
amic, amiga
regalar
passejar
go out (to)
sortir
colla
gym
gimnàs
esmorzar
dinar
sopar
have tea (to)
berenar
hiking
excursionisme
know (to)
conèixer
love (to)
estimar
meet (to)
trobar-se
museum
museu
music
música
music bar
bar musical
night-club
discoteca
pizzeria
pizzeria
play (to)
jugar
race
cursa
restaurant
restaurant
sandwich
entrepà
sport
esport
study (to)
estudiar
swimming pool
piscina
talk (to)
parlar
talk to (to)
dir-se
theatre
teatre
ticket
entrada
trip
excursió
work (to)
treballar

Establishing new relationships

Relacionar-se amb els companys i companyes

Hello!
Hola!
Good morning
Bon dia
Good afternoon
Bona tarda
Bona nit
My name is
- Antoni
- Antònia
Em dic
- Antoni
- Antònia
How are you?
Com estàs?
D'on ets?
I am
- from France
- from Germany
Sóc
- de França
- d'Alemanya
- de Geòrgia
I am
- Italian
- Italian
- Swedish
- Swedish
Sóc
- italià
- italiana
- suec
- sueca
- georgià
- georgiana
How long have you been
- in Barcelona?
- in Lleida?
Quant fa que ets
- a Barcelona?
- a Lleida?
On vius?
I live
- in Girona
- in Granollers
Visc a
- Girona
- Granollers
I'm in
- my third year
- my fourth year
Faig
- tercer curs
- quart curs
I will call you
- this morning
- at midday
- this afternoon
- tonight
Et trucaré
- aquest matí
- aquest migdia
- aquesta tarda
- aquesta nit
Call me
Truca'm
Do not phone me
- very late
- very early
No truquis
- gaire tard
- gaire d'hora
What time do you
- have breakfast?
- have lunch?
- have tea?
- have dinner?
A quina hora
- esmorzes?
- dines?
- berenes?
- sopes?
It's very
- early!
- late!
És molt
- d'hora!
- tard!
Do you go out
- at night?
- in the evening?
- on weekends?
Surts
- algun vespre?
- alguna nit?
- algun cap de setmana?
I would like to go
- with you
- with your group of friends
M'agradaria venir
- amb tu
- amb la teva colla
Do you like
- music?
- the cinema?
- the theatre?
- football?
- hiking?
- going to the beach?
T'agrada
- la música?
- el cinema?
- el teatre?
- el futbol?
- l'excursionisme?
- la platja?
Do you go
- to the gym?
- to the swimming pool?
Vas
- al gimnàs?
- a la piscina?
- What sport
- What sports
do you do?
- Quin esport
- Quins esports
practiques?
Have you ever been
- to Italy?
- to Germany?
- to France?
Has estat mai
- a Itàlia?
- a Alemanya?
- a França?
Goodbye!
Adéu!
See you soon!
Fins aviat!
Fins demà!
So long!
A reveure!

Suggesting leisure activities

Suggerir activitats de lleure

Per què no anem
- al cine?
- al teatre?
- a la discoteca?
- al futbol?
Coneixeu algun bar on hi hagi
- música en directe?
- actuacions?
Are there any
- gay
- lesbian
nightclubs?
Hi ha algun local
- d'ambient gai?
- d'ambient lèsbic?
Where can we find some information
- about shows?
- about concerts?
On podem trobar informació
- sobre espectacles?
- sobre concerts?
Where can I buy some tickets
- for the theatre?
- for the... concert?
On es compren les entrades
- per al teatre?
- per al concert de...?

Wishing somebody a happy Saint's day or Birthday

Felicitar pel sant o l'aniversari

Did you enjoy
- your saint's day?
- your birthday?
Com has passat el dia del
- teu sant?
- teu aniversari?
How did you celebrate
- your saint's day?
- your birthday?
Com has celebrat
- el sant?
- l'aniversari?

Chatting up

Lligar

You are wearing
a very beautiful
a very elegant
a very original
- shirt
a very beautiful
a very elegant
a very original
- blouse
a very beautiful
a very elegant
a very original
- T-shirt
a very beautiful
a very elegant
a very original
- skirt
Portes
- una camisa
molt bonica
molt elegant
molt original
- una brusa
molt bonica
molt elegant
molt original
- una samarreta
molt bonica
molt elegant
molt original
- una faldilla
molt bonica
molt elegant
molt original
- This hairstyle
- This coat
- This jacket
really suits you
Et queda molt bé
- aquest pentinat
- aquest abric
- aquesta jaqueta
- These earrings
- These trousers
- These glasses
really suit you
Et queden molt bé
- aquestes arracades
- aquests pantalons
- aquestes ulleres
You speak
- English
- Italian
- German
- Catalan
very well
Parles molt bé
- l'anglès
- l'italià
- l'alemany
- el català
Ets molt
- amable
- simpàtic
- simpàtica
- divertit
- divertida
- atractiu
- atractiva
- carinyós
- carinyosa
- intel·ligent
I am
- happy
- happy
to be here
Estic
- content
- contenta
d'estar aquí
Estic
- enamorat
- enamorada
de tu
Shall we go
- to a quieter place?
- to my place?
- to your place?
Vols que anem
- a un lloc més tranquil?
- a casa meva?
- a casa teva?
I love you
T'estimo

Buying tickets

Comprar entrades

Vull tres entrades
- a platea
- al primer pis
- en una llotja
- de pista

Leisure activities at the university

Activitats de lleure de la Universitat

Do you have
- today's
- this week's
- this month's
activity calendar?
Tenen un calendari de les activitats
- d'avui?
- d'aquesta setmana?
- d'aquest mes?
Quin dia és la festa
- de benvinguda?
- de comiat?
Where do the coaches
- to Sitges
- to la Molina
leave from?
D'on surten els cotxes cap a
- Sitges?
- la Molina?