18. Leisure

Lleure

Léser

 
bar
bar
bar
beach
platja
plaja
call (to)
trucar
telefonar
celebrate (to)
celebrar
hestejar
cinema
cinema
cinèma
coffee
cafè
cafè
concert
concert
concèrt
dance (to)
ballar
dançar
exhibition
exposició
exposicion
enamorar-se
enamorar-se
football
futbol
fotbòl
friend
amic, amiga
amic, amiga
regalar
passejar
passejar
go out (to)
sortir
gésser
colla
còlha
gym
gimnàs
gimnàs
esmorzar
esdejoar
dinar
dinar
sopar
sopar
have tea (to)
berenar
vrespalhar
hiking
excursionisme
excursionisme
know (to)
conèixer
conéisher
love (to)
estimar
estimar
quedar
trobar-se
meet (to)
trobar-se
trapar-se
museum
museu
musèu
music
música
musica
music bar
bar musical
bar musicau
night-club
discoteca
discotèca
pizzeria
pizzeria
pizzeria
play (to)
jugar
jogar
race
cursa
corsa
restaurant
restaurant
restaurant
sandwich
entrepà
entrepan
sport
esport
espòrt
study (to)
estudiar
estudiar
swimming pool
piscina
piscina
talk (to)
parlar
parlar
talk to (to)
dir-se
dider-se
theatre
teatre
teatre
ticket
entrada
entrada
trip
excursió
excursion
work (to)
treballar
trabalhar

Establishing new relationships

Relacionar-se amb els companys i companyes

Préner contacte damb es companhs e es companhes

Hello!
Hola!
Òla!
Good morning
Bon dia
Bon dia
Good afternoon
Bona tarda
Bona tarde
Bona nit
Bona net
My name is
- Antoni
- Antònia
Em dic
- Antoni
- Antònia
Me digui
- Antòni
- Antònia
How are you?
Com estàs?
Com te va?
D'on ets?
D'a on ès?
I am
- from France
- from Germany
Sóc
- de França
- d'Alemanya
- de Geòrgia
Que sò
-de França
-d'Alemanha
I am
- Italian
- Italian
- Swedish
- Swedish
Sóc
- italià
- italiana
- suec
- sueca
- georgià
- georgiana
Que sò
- italian
- italiana
- suèc
- suèca
How long have you been
- in Barcelona?
- in Lleida?
Quant fa que ets
- a Barcelona?
- a Lleida?
Guaire temps hè qu'ès
- en Barcelona?
- en Lleida?
On vius?
A on viues?
I live
- in Girona
- in Granollers
Visc a
- Girona
- Granollers
Viui en
- Girona
- Granollers
Demori
- en carrèr Muntaner
- ena plaça Joanic
Estúdii
- Matematiques
- ena Facultat de Filologia
I'm in
- my third year
- my fourth year
Faig
- tercer curs
- quart curs
Hèsqui
- tresau cors
- quatau cors
I will call you
- this morning
- at midday
- this afternoon
- tonight
Et trucaré
- aquest matí
- aquest migdia
- aquesta tarda
- aquesta nit
Te telefonarè
- aguest maitin
- aguest meddia
- aguesta tarde
- aguesta net
Call me
Truca'm
Telefona-me
Do not phone me
- very late
- very early
No truquis
- gaire tard
- gaire d'hora
Non telefònes
- massa tard
- massa d'ora
What time do you
- have breakfast?
- have lunch?
- have tea?
- have dinner?
A quina hora
- esmorzes?
- dines?
- berenes?
- sopes?
Tà quina ora
- esdéjoes?
- dines?
- vrespalhes?
- sopes?
It's very
- early!
- late!
És molt
- d'hora!
- tard!
Qu'ei massa
- d'ora!
- tard!
Do you go out
- at night?
- in the evening?
- on weekends?
Surts
- algun vespre?
- alguna nit?
- algun cap de setmana?
Gesses
- quauqua tarde?
- quauqua net?
- quauqua dimenjada?
I would like to go
- with you
- with your group of friends
M'agradaria venir
- amb tu
- amb la teva colla
M'agradarie vier
- damb tu
- damb era tua còlha
Do you like
- music?
- the cinema?
- the theatre?
- football?
- hiking?
- going to the beach?
T'agrada
- la música?
- el cinema?
- el teatre?
- el futbol?
- l'excursionisme?
- la platja?
T'agrade
- era musica?
- eth cinèma?
- eth teatre?
- eth fotbòl?
- er excursionisme?
- era plaja?
Do you go
- to the gym?
- to the swimming pool?
Vas
- al gimnàs?
- a la piscina?
Vas
- entath gimnàs?
- entara piscina?
- What sport
- What sports
do you do?
- Quin esport
- Quins esports
practiques?
- Quin espòrt
- Quini espòrts
hès?
Have you ever been
- to Italy?
- to Germany?
- to France?
Has estat mai
- a Itàlia?
- a Alemanya?
- a França?
As estat jamès
- en Itàlia?
- en Alemanha?
- en França?
Goodbye!
Adéu!
Adiu!
See you soon!
Fins aviat!
Entà lèu!
Fins demà!
Entà deman!
So long!
A reveure!
Entà ua auta!

Suggesting leisure activities

Suggerir activitats de lleure

Prepausar activitats de léser

Per què no anem
- al cine?
- al teatre?
- a la discoteca?
- al futbol?
Perqué non vam
- entath cinèma?
- entath teatre?
- entara discotèca?
- entath fotbòl?
È ganes
- d'anar a passejar
- d'anar entara plaja
- d'anar a crompar
Coneixeu algun bar on hi hagi
- música en directe?
- actuacions?
Coneishetz quauque bar a on i age
- musica en dirècte?
- actuacions?
Are there any
- gay
- lesbian
nightclubs?
Hi ha algun local
- d'ambient gai?
- d'ambient lèsbic?
I a quauque locau
- d'ambient gai?
- d'ambient lesbian?
Where can we find some information
- about shows?
- about concerts?
On podem trobar informació
- sobre espectacles?
- sobre concerts?
A on podem trobar informacion
- d'espectacles?
- de concèrts?
Where can I buy some tickets
- for the theatre?
- for the... concert?
On es compren les entrades
- per al teatre?
- per al concert de...?
A on se crompen es entrades
- entath teatre?
- entath concèrt de...?

Wishing somebody a happy Saint's day or Birthday

Felicitar pel sant o l'aniversari

Desirar un bon sant o aniversari

Did you enjoy
- your saint's day?
- your birthday?
Com has passat el dia del
- teu sant?
- teu aniversari?
E com t'a anat eth dia deth
- tòn sant?
- tòn aniversari?
How did you celebrate
- your saint's day?
- your birthday?
Com has celebrat
- el sant?
- l'aniversari?
Com as hestejat
- eth sant?
- er aniversari?

Chatting up

Lligar

Gojatejar

You are wearing
a very beautiful
a very elegant
a very original
- shirt
a very beautiful
a very elegant
a very original
- blouse
a very beautiful
a very elegant
a very original
- T-shirt
a very beautiful
a very elegant
a very original
- skirt
Portes
- una camisa
molt bonica
molt elegant
molt original
- una brusa
molt bonica
molt elegant
molt original
- una samarreta
molt bonica
molt elegant
molt original
- una faldilla
molt bonica
molt elegant
molt original
Pòrtes
- ua camisa
fòrça polida
de tria
fòrça originau
- ua blosa
fòrça polida
de tria
fòrça originau
- ua samarreta
fòrça polida
de tria
fòrça originau
- ua pelha
fòrça polida
de tria
fòrça originau
- This hairstyle
- This coat
- This jacket
really suits you
Et queda molt bé
- aquest pentinat
- aquest abric
- aquesta jaqueta
T'està plan
- aguest pientat
- aguest abric
- aguesta giqueta
- These earrings
- These trousers
- These glasses
really suit you
Et queden molt bé
- aquestes arracades
- aquests pantalons
- aquestes ulleres
T'estàn plan
- aguestes plendengues
- aguesti pantalons
- aguestes lunetes
You speak
- English
- Italian
- German
- Catalan
very well
Parles molt bé
- l'anglès
- l'italià
- l'alemany
- el català
Parles fòrça ben
- er anglés
- er italian
- er alemand
- eth catalan
Ets molt
- amable
- simpàtic
- simpàtica
- divertit
- divertida
- atractiu
- atractiva
- carinyós
- carinyosa
- intel·ligent
Ès
- fòrça amable, amabla
- simpatic
- simpatica
- charmant
- charmanta
- sedusent
- sedusenta
- afectuós
- afectuosa
- intelligent, intelligenta
I am
- happy
- happy
to be here
Estic
- content
- contenta
d'estar aquí

- erós
- erosa
d'èster ací
Estic
- enamorat
- enamorada
de tu

- enamorat
- enamorada
de tu
Shall we go
- to a quieter place?
- to my place?
- to your place?
Vols que anem
- a un lloc més tranquil?
- a casa meva?
- a casa teva?
Vòs qu'anem
- entà un lòc mès tranquil?
- entà casa mia?
- entà casa tua?
I love you
T'estimo
T'estimi

Buying tickets

Comprar entrades

Crompar entrades

Vull tres entrades
- a platea
- al primer pis
- en una llotja
- de pista
Voi tres entrades
- ena platea
- en prumèr pis
- ena lòtja
- ena pista

Leisure activities at the university

Activitats de lleure de la Universitat

Activitats de léser ena Universitat

L'associació organitza
- activitats esportives?
- activitats culturals?
- visites a la ciutat?
- anades a espectacles?
Era associacion organize
- activitats esportiues?
- activitats culturaus?
- visites ena ciutat?
- anades entà espectacles?
Do you have
- today's
- this week's
- this month's
activity calendar?
Tenen un calendari de les activitats
- d'avui?
- d'aquesta setmana?
- d'aquest mes?
An quauque calendari des activitats
- d'aué?
- d'aguesta setmana?
- d'aguest mes?
Quin dia és la festa
- de benvinguda?
- de comiat?
Quin dia ei era hèsta
- de benvenguda?
- de fin de cors?
Where do the coaches
- to Sitges
- to la Molina
leave from?
D'on surten els cotxes cap a
- Sitges?
- la Molina?
D'a on gessen es coches entà
- Sitges?
- La Molina?