20. Serveis mèdics

Medical attention

 
peroxide
alcohol
allergy
al·lèrgia
allergic
analgèsic
painkiller
anàlisi
analysis
angines
sore throat
antibiòtic
antibiotic
anticonceptiu
contraceptive
asma
asthma
aspirina
aspirin
assegurança
insurance
bena
bandage
braç
arm
bronquitis
bronchitis
brossa
speck
callista
tranquillizer
calmant
chiropodist
cama
bed
canellera
wristband
cap
head
clínica
coll
neck
colpejar-se
knock (to)
colze
elbow
compresa
sanitary pad
constipat
cold
consultori
cotó fluix
cotton wool
crema
cream
cremada
burn
curar
cure (to)
dent
tooth
dentista
dentist
desinfectant
disinfectant
diarrea
diarrhoea
dispensari
clinic
documentació
documentation
dolor
ache
embarassada
pregnant
embenar
bandage (to)
emborratxar-se
get drunk (to)
enguixar
plaster (to)
esparadrap
esquena
back
estómac
stomach
faixa
girdle
faringitis
pharyngitis
farmàcia
chemist's
farmaciola
medicine chest
febre
fever
fer mal
hurt (to)
ferida
injury
fractura
fracture
galteres
mumps
gases
gauzes
genoll
knee
genollera
knee bandage
gra
spot
greu
serious
grip
flu
hemorràgia
haemorrhage
hepatitis
hepatitis
hospital
hospital
nurse
injecció
injection
insolació
sunstroke
insomni
insomnia
insulina
insulin
laxant
laxative
lleu
slight
hand
mal
pain
malalt
ill
malalta
ill
malaltia
illness
mareig
dizziness
marejar-se
medicament
medicine
medicina
doctor
operació
operation
operar
operate (to)
orella
ear
pastilla
tablet
penicil·lina
penicillin
peu
foot
picada
sting
picor
itch
pòlio
polio
pòlissa
policy
pols
pulse
pomada
ointment
preservatiu
condom
pulmonia
pneumonia
punt
stitch
queixal
molar
radiografia
x-ray
recepta
prescription
refredat
cold
remei
remedy
restrenyiment
constipation
salut
health
sentir-hi
hear (to)
supositori
suppository
tall
cut
termòmetre
thermometer
tètanus
tetanus
tireta
band-aid
torçar
twist (to)
torn
shift
tos
cough
tuberculosi
tuberculosis
turmellera
ankle support
ull
eye
urticària
hives
ventre
abdomen, belly
veure-hi
see (to)
vòmit
vomit
xarampió
measles
zona
zone

Demanar assistència

Asking for medical assistance

Necessito
- un metge
- un medicament
- una farmàcia
I need
- a doctor
- some medicine
- a chemist's
Voldria anar al
- dentista
- ginecòleg
- psiquiatre
I would like to go to
- the dentist's
- the gynaecologist's
- the psychiatrist's
Voldria que em visités
- un oftalmòleg
- un otorinolaringòleg
I would like to see
- an ophthalmologist
- an ENT specialist
M'he de fer
- una anàlisi
- una radiografia
I have to have
- an analysis
- an X-ray

Anar a cal metge

Going to the doctor's

Tinc febre
I have a fever
I feel sick
Em fa mal
- l'orella
- el queixal
- el genoll
- el peu
I have
- earache
- toothache
My knee aches
My foot hurts
Tinc
- mal de cap
- mal de coll
- mal d'estómac
- mal de ventre
- mal d'esquena
My
- head
- neck
- stomach
- abdomen
- back
aches
M'he torçat
- el braç
- el peu
- el genoll
- la cama
I have twisted
- my arm
- my foot
- my knee
- my leg
No puc
- anar de ventre
- dormir
Sóc al·lèrgic
- a l'esparadrap
- a la penicil·lina
I am allergic
- to sticking plaster
- to penicillin
Sóc
- diabètic
- diabètica
I am
- diabetic
- diabetic
Em pot receptar
- aquest medicament?
- un medicament per a...?
Could you give me a prescription for
- this medicine?
- a medicine for...?

Comprar medicaments

Buying medicine

Voldria
- alcohol
- cotó fluix
- tiretes
- preservatius
- una crema solar
I would like
- alcohol
- cotton wool
- some band-aids
- some condoms
- a suntan cream
Necessito
- una turmellera
- una canellera
- una faixa
Em puc emprovar
- la genollera?
- la colzera?
Can I try
- the knee bandage
- the elbow guard
on?
Tenen algun remei per
- al mal de queixal?
- a la urticària?
- a la diarrea?
Do you have a remedy
- for toothaches?
- for hives?
- for diarrhoea?

Assegurança

Insurance

Rètols

Signs