21. The time: hours and timetables

Expressió del temps: hores i horaris

Eth temps: ores e oraris

 

times of the day

Parts del dia

Es parts deth dia

day
el dia
eth dia
morning
el matí
eth maitin
midday
el migdia
eth meddia
afternoon
la tarda
evening
el vespre
eth vèspe
night
la nit
era net

days of the week

Dies de la setmana

Es dies dera setmana

Monday
dilluns
deluns
Tuesday
dimarts
dimars
Wednesday
dimecres
dimèrcles
Thursday
dijous
dijaus
Friday
divendres
diuendres
Saturday
dissabte
dissabte
Sunday
diumenge
dimenge

months of the year

Mesos de l'any

Es mesi der an

January
gener
gèr
February
febrer
hereuèr
March
març
març
April
abril
abriu
May
maig
mai
June
juny
junh
July
juliol
junhsèga
August
agost
agost
September
setembre
seteme
October
octubre
octobre
November
novembre
noveme
December
desembre
deseme

seasons of the year

Estacions de l'any

Es sasons der an

spring
primavera
primauèra
summer
estiu
ostiu
autumn
tardor
tardor
winter
hivern
iuèrn

Expressions of time

Expressions temporals

Expressions de temps

When?
Quan?
Quan?
Today
Avui
Aué
Tomorrow
Demà
Deman
Yesterday
Ahir
Ager
The next day
L'endemà
A londeman
Now
Ara
Ara
Before
Abans
Abans
Eleven o'clock
Les onze
Es onze
By eleven
Cap a les onze
Entàs onze
Later
Després
Dempús
Often
Sovint
Soent
Early
Aviat
Lèu
Soon
D'hora
D'ora
Late
Tard
Tard
Never
Mai
Jamès
Always
Sempre
Tostemps
Then
Aleshores
Alavetz
Immediately
De seguida
De seguit
In a while
En ua estona
In a month
En un mes
In a year
En un an
Next year
L'any que ve
Er an que ven
Last year
L'any passat
Est'an passat

The time

L'hora

Era ora

One hour
Una hora
Ua ora
One minute
Un minut
Ua menuta
One second
Un segon
Un segon

Telling the time

Preguntar l'hora

Demanar era ora

Són les vuit
Son es ueit

Asking about opening times

Preguntar l'horari

Demanar er orari

Could you please tell me
- the advisor's
- the advisor's
- the secretary's
- the secretary's
- the librarian's
- the librarian's
- the tutor's
- the tutor's
- the director's
- the director's
timetable?
Em pot dir l'horari
- de l'assessor,
- de l'assessora,
- del secretari,
- de la secretària,
- del bibliotecari,
- de la bibliotecària,
- del tutor,
- de la tutora,
- del director,
- de la directora,
sisplau?
Me podetz díder er orari
- der assessor,
- dera assessora,
- deth secretari,
- dera secretària,
- deth bibliotecari,
- dera bibliotecària,
- deth tutor,
- dera tutora,
- deth director,
- dera directora,
se vos platz?
What are the business hours
- of this bank?
- of this branch?
Quin és l'horari
- d'aquest banc?
- d'aquesta agència?
Quin ei er orari
- d'aguest banc?
- d'aguesta agència?
What time do you open
- on working days?
- on public holidays?
- at weekends?
A quina hora obren
- els dies de feina?
- els dies de festa?
- els caps de setmana?
Tà quina ora dauritz
- es dies d'obrèr?
- es dies de hèsta?
- es dimenjades?
Are you open
- on weekends?
- on Saturdays?
- on Sundays?

- El cap de setmana,
- El dissabte,
- El diumenge,
tenen obert?
Ei dubèrt
- era dimenjada?
- eth dissabte?
- eth dimenge?
Up until what time can
- deposits be made?
- payments be made?
- refunds be made?
- loans be made?
Fins a quina hora es poden fer
- ingressos?
- pagaments?
- devolucions?
- prèstecs?
Enquia quina ora se pòt hèr
- depòsits?
- pagaments?
- remborsaments?
- prèstes?
When does
- the secretariat
- the school
- the centre
close?
A quina hora tanquen
- a la secretaria?
- a la facultat?
- al centre?
Tà quina ora barre
- eth secretariat?
- era facultat?
- eth centre?