5. Biblioteca

Bibliotèca

 
apartat
seccion
armariet
casièr
article
article
atles
atlas
autor
autor
cadira
cagira
carnet
carnet
carret
cariòt
casset
caisheta
catàleg
catalòg
demanar
demanar
diari
diari
diccionari
diccionari
disc
disc
edició
edicion
editorial
edicions
emplenar
aumplir
enciclopèdia
enciclopèdia
estudiar
estudiar
fitxa
ficha
guarda-roba
guarda-ròba
hemeroteca
emerotèca
índex
indèx
llegir
liéger
llibre
libre
microfilm
microfilm
penja-robes
penjader
perdre
pèrder
prestatge
estatgèra
prestatgeria
estatgères
préstec
prèst
pròrroga
alongament
referència
referéncia
revista
revista
sala
sala
taula
taula
taulell
taulèr
tecla
tecla
tesi
tèsi
títol
títol
tornar
tornar
vídeo
vidèo
volum
volum

Abans d'entrar

Abans d'entrar

On puc deixar
- l'abric?
- la jaqueta?
- el paraigua?
A on pogui deishar
- er abric?
- era giqueta?
- eth paraploja?
On puc deixar
- les meves coses?
- el casc?
- la bossa?
- la motxilla?
A on pogui deishar
- es mies causes?
- eth casc?
- era bossa?
- eth morralet?
Aquests armariets,
- estan lliures?
- estan ocupats?
Aguesti casièrs,
- son liures?
- son aucupadi?
Aquests armariets,
- com s'obren?
- com es tanquen?
Com
- se daurissen
- se barren
aguesti casièrs?
No hi ha lloc
Non i a lòc

Demanar llibres

Demanar libres

Hi ha índex
- d'autors?
- de matèries?
I a indèx
- d'autors?
- de matèries?
On són els llibres
- de matemàtiques?
- d'economia?
- de medicina?
A on son es libres
- de matematiques?
- d'economia?
- de medecina?
Hi ha llibres
- en alemany?
- en anglès?
- en francès?
I a libres
- en alemand
- en anglés?
- en francés?

Altres serveis de la biblioteca

D'auti servicis dera bibliotèca

Com estan classificats
- els vídeos?
- els discos?
- els CD-ROM? (ce de rom)
- les cassets?
- els diccionaris?
Coma son classificadi
- es vidèos?
- es disques?
- es CD-ROM? (ce de ròm)
- es caishetes?
- es diccionaris?
No trobo
- el llibre...
- la sala de...
- la fotocopiadora
Non tròbi
- eth libre...
- era sala de...
- era fotocopiadora
Els llibres, s'han de deixar
- als carrets?
- sobre la taula?
Cau deishar es libres
- enes cariòts?
- dessús dera taula?

El carnet

Eth carnet

Sóc estudiant
- de Farmàcia
- de Matemàtiques
- de Biologia
Sò estudiant
- de Farmàcia
- de Matematiques
- de Biologia
Estudio a la Facultat
- de Filologia
- de Dret
- de Filosofia
Estúdii ena Facultat
- de Filologia
- de Dret
- de Filosofia
Quan caduca?
Quan caduque?

Préstec

Prèst

Amb aquest carnet, em puc emportar
- llibres?
- revistes?
- vídeos?
- discos compactes?
- CD-ROM? (ce de rom)
Damb aguest carnet, me pogui emportar
- libres?
- revistes?
- vidèos?
- disques compactes?
- CD-ROM? (ce de ròm)
Voldria tenir aquest llibre
- una setmana més
- uns quants dies més
- fins dilluns que ve
Voleria auer aguest libre
- ua setmana mès
- quauqui dies mès
- enquiath deluns que ven

Rètols

Panèus

Privat
Privat
Fotocòpies
Fotocòpies