Notice: Trying to access array offset on value of type null in /dades/www/altres/prod/ub/guies/funcs.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /dades/www/altres/prod/ub/guies/funcs.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /dades/www/altres/prod/ub/guies/funcs.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /dades/www/altres/prod/ub/guies/funcs.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /dades/www/altres/prod/ub/guies/funcs.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /dades/www/altres/prod/ub/guies/funcs.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /dades/www/altres/prod/ub/guies/funcs.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /dades/www/altres/prod/ub/guies/funcs.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /dades/www/altres/prod/ub/guies/funcs.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /dades/www/altres/prod/ub/guies/funcs.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /dades/www/altres/prod/ub/guies/funcs.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /dades/www/altres/prod/ub/guies/funcs.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /dades/www/altres/prod/ub/guies/funcs.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /dades/www/altres/prod/ub/guies/funcs.php on line 106
A University Phrase Book

5. At the Library

Biblioteca

 
article
article
ask for (to)
demanar
atlas
atles
author
autor
book
llibre
bookcase
prestatgeria
booked
tornar
armariet
card (index)
fitxa
carnet
cart, trolley
carret
cassette
casset
catalogue
catàleg
CD-ROM
chair
cadira
desk
taulell
dictionary
diccionari
disk
disc
edition
edició
encyclopaedia
enciclopèdia
extension
pròrroga
fill in (to)
emplenar
hanger
penja-robes
index
índex
key
tecla
loan
préstec
lose (to)
perdre
magazine
revista
microfilm
microfilm
newspaper
diari
editorial
read (to)
llegir
reference
referència
room
sala
section
apartat
shelf
prestatge
study (to)
estudiar
table
taula
thesis
tesi
title
títol
video tape
vídeo
volume
volum

Before entering

Abans d'entrar

Where can I leave
- my coat?
- my cardigan?
- my umbrella?
On puc deixar
- l'abric?
- la jaqueta?
- el paraigua?
Where can I leave
- my belongings?
- my helmet?
- my bag?
- my rucksack?
On puc deixar
- les meves coses?
- el casc?
- la bossa?
- la motxilla?
Are these lockers
- free?
- occupied?
Aquests armariets,
- estan lliures?
- estan ocupats?
How can I
- open
- close
this locker?
Aquests armariets,
- com s'obren?
- com es tanquen?
No hi ha lloc

Asking for books

Demanar llibres

Is there an index
- of authors?
- of subjects?
Hi ha índex
- d'autors?
- de matèries?
Where are the books
- on mathematics?
- on economics?
- on medicine?
On són els llibres
- de matemàtiques?
- d'economia?
- de medicina?
Are there any books
- in German?
- in English?
- in French?
Hi ha llibres
- en alemany?
- en anglès?
- en francès?

Other services at the library

Altres serveis de la biblioteca

How are
- the video tapes
- the discs
- the CD-ROMs
- the cassettes
- the dictionaries
classified?
Com estan classificats
- els vídeos?
- els discos?
- els CD-ROM? (ce de rom)
- les cassets?
- els diccionaris?
I can't find
- the book...
- the... room
- the photocopier
No trobo
- el llibre...
- la sala de...
- la fotocopiadora
Should I leave the books
- on the trolleys?
- on the table?
Els llibres, s'han de deixar
- als carrets?
- sobre la taula?

The card

El carnet

I am a
- pharmacy
- mathematics
- biology
student
Sóc estudiant
- de Farmàcia
- de Matemàtiques
- de Biologia
Estudio a la Facultat
- de Filologia
- de Dret
- de Filosofia

Lending service

Préstec

Can I borrow
- books
- magazines
- video tapes
- compact discs
- CD-ROMs
with this card?
Amb aquest carnet, em puc emportar
- llibres?
- revistes?
- vídeos?
- discos compactes?
- CD-ROM? (ce de rom)
I would like to keep this book
- one more week
- some more days
- until next Monday
Voldria tenir aquest llibre
- una setmana més
- uns quants dies més
- fins dilluns que ve

Signs

Rètols

Private
Privat
Photocopies
Fotocòpies