7. Bookshop and the stationers

Llibreria i papereria

Libreria e papereria

 
(index) card
fitxa
ficha
adhesive tape
cel·lo
cinta adesiva
black
negre, negra
nere, nera
blue
blau, blava
blu, blua
book
llibre
libre
buy (to)
comprar
crompar
cartolina
carton
catalogue
catàleg
catalòg
diary , agenda
agenda
agenda
down payment
paga i senyal
acompde
drawing pin
xinxeta
tacheta
envelope
sobre
envolòpa
eraser
gòma
folder
carpeta
carpeta
glue
pega
ink
tinta
tinta
label
etiqueta
etiqueta
letter box
bústia
boèta
magazine
revista
revista
map
mapa
mapa
newspaper
diari
diari
order
comanda
comanda
order (to)
encarregar
encomanar
paquet
pad
bloc
blòc
paperclip
clip
clip
pen
bolígraf
boligraf
pencil
llapis
creion
plan
plànol
plan
postcard
postal
postau
red
ring binder
arxivador
archivador
ruled paper
paper ratllat
papèr reglat
scissors
tisores
estalhants
sell (to)
vendre
véner
sheet of paper
full
huelha
stamp
segell
sagèth
staple
grapa
grapa
stapler
grapadora
subscription
subscripció
abonament
timetable
horari
orari
Tipp-Ex
Tipp-Ex
Tipp-Ex
wrap (to)
embolicar
envolopar

Buying office stationary

Comprar material d'escriptori

Crompar materiau de burèu

Posi'm una llibreta
- amb espiral
- de paper quadriculat
- de paper ratllat
Dongue'm un quadèrn
- damb espirau
- de papèr quadrilhat
- de papèr reglat
I would like
- some scissors
- a stapler
- a ring binder
- a... refill
- a diary
Voldria
- unes tisores
- una grapadora
- un arxivador
- un recanvi de...
- una agenda
Voleria
- uns estalhants
- ua maquina de grapar
- un archivador
- un recambi de...
- ua agenda
I would like
- this folder
- that postcard
Voi
- aguesta carpeta
- aquera postau

Buying books

Comprar llibres

Crompar libres

I would like
- a horror novel
- an erotic novel
Voldria una novel·la
- de terror
- eròtica
Voleria ua novèlla
- de terror
- erotica
On puc trobar llibres
- il·lustrats?
- per regalar?
- vells?
A on pogui trobar libres
- illustrats?
- entà hèr un present?
- vielhs?
I would like to take out a subscription to the
- ...newspaper
- ...magazine
Voldria subscriure'm
- al diari...
- a la revista...
Me voleria abonar
- ath diari...
- ara revista...
Quant val?
Guaire còste?

Ordering books

Encarregar llibres

Encomanar libres

May I order
- a dictionary?
- a book?
Puc encarregar
- un diccionari?
- un llibre?
Pogui encomanar
- un diccionari?
- un libre?