9. Computer science

Informàtica

Informatica

 
antivirus
antivirus
antivirus
bold
negreta
letra grassa
code
codi
còdi
computer
ordinador
ordinador
connect (to)
connectar
connectar
connection
connexió
connexion
copy (to)
copiar
copiar
database
base de dades
basa de dades
delete (to)
esborrar
esfaçar
desconnectar
desconnectar
disk drive
disquetera
document
document
document
E-mail
edit (to)
editar
editar
file
fitxer, arxiu
file (to)
arxivar
archivar
floppy disk
disquet
disquet
format (to)
formatar
formatar
graphic
gràfica
grafic
hard disk
disc dur
disc dur
key
tecla
tecla
keyboard
teclat
teclat
laser
làser
làser
letter
lletra
letra
memory
memòria
memòria
monitor
monitor
monitor
mouse
ratolí
arrat
network
xarxa
hilat
print (to)
imprimir
imprimir
printer
impressora
impressora
programme
programa
programa
screen
pantalla
pantalha
search (to)
buscar
cercar
sheet of paper
full
huelha
tancar
amortar
start up (to)
engegar
tabulator
tabulador
tabulador
underline (to)
subratllar
soslinhar
virus
virus
virus
wire
cable
cable

Computer courses

Cursos d'informàtica

Corsi d'informatica

Will
- the Economics
- the Physics
- the Law
School card do?
Em serveix el carnet de la Facultat
- d'Econòmiques?
- de Física?
- de Dret?
Servís eth carnet dera Facultat
- d'Economiques?
- de Fisica?
- de Dret?
Are any
- certificates
- credits
given at the end of the course?
En acabar, donen algun
- certificat?
- crèdit?
Ara fin deth cors, dan quauque
- certificat?
- crèdit?
I want to know the computer course
- timetables
- syllabus
- contents
Vull saber
- l'horari
- el programa
- el contingut
dels cursos d'informàtica
Voi saber
- er orari
- eth programa
- eth contengut
des corsi d'informatica

The computer classroom

Aula d'informàtica

Sala d'informatica

Where can I find
- the instructor?
- the instructor?
On puc trobar
- el monitor?
- la monitora?
A on pogui trobar
- ath monitor?
- ara monitora?
I need
- a mouse,
- a keyboard,
please
Necessito
- un ratolí,
- un teclat,
sisplau
È de besonh
- un arrat,
- un teclat,
se vos platz
Are these diskettes
- high density?
- double density?
- formatted?
I would like to learn how to
- make a database
- make graphics
- copy
- change the type of letter
Voleria apréner
- a hèr ua basa de dades
- a hèr grafics
- a copiar
- a cambiar de letra
I am looking for
- a document
- a programme
- a file
Busco un
- document
- programa
- arxiu
Cerqui un
- document
- programa
- archiu
I would like to
- delete
- edit
a document
Voldria
- esborrar
- editar
un document
Voleria
- esfaçar
- editar
un document
When I finish, do I have to
- leave the computer on?
- switch the computer off?
Quan acabi, he de deixar l'ordinador
- engegat?
- apagat?
Quan acaba, è de deishar er ordinador
- connectat?
- amortat?
Are you connected to
- other universities?
- Internet?
Hi ha connexió amb
- altres universitats?
- Internet?
I a connexion
- damb d'autes universitats?
- d'Internèt?

Printing

Imprimir

Imprimir

Please could you give me
- a sheet of paper?
- some sheets of paper?
Em pot donar
- un full de paper,
- uns quants fulls de paper,
sisplau?
Me podetz dar
- ua huelha de papèr,
- quauques huelhes de papèr,
se vos platz?
I would like
- bigger
- smaller
letters
Voldria una lletra de mida
- més gran
- més petita
Voleria ua letra de mida
- mès gròssa
- mès petita
Hi ha impressora
- làser?
- en color?
I a impressora
- làser?
- en color?

Signs

Rètols

Panèus

No smoking
No fumeu
Non humetz