Presentació

HCUB està constituït per les investigadores i els investigadors de la Universitat de Barcelona que es dediquen a la Història de la Ciència. És una xarxa de caràcter transversal, on tenen cabuda persones que pertanyen a grups de recerca de diferents facultats i àrees.

L’esperit d’aquesta xarxa és donar visibilitat a la recerca i docència d’Història de la Ciència que es fa a la nostra Universitat. L’immens abast d’aquesta disciplina -que inclou camps molt variats, i s’estén a èpoques i espais molt diversos- la converteix en un exemple paradigmàtic d’interdisciplinarietat. És per això que resulta útil i necessari connectar persones investigadores de facultats pertanyents a diferents àrees.

En aquest web trobareu les dades bàsiques dels membres adscrits a la xarxa HCUB, tots ells dedicats o interessats en la Història de la Ciència. Hem inclòs una breu descripció dels temes en què treballen, així com, si escau, informació sobre col·laboradors o altres llocs web d’interès.

[esborrany]