Carles Dorce i Polo

Professor Associat

Departament de Probabilitat, Lògica i Estadística
Facultat de Matemàtiques
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
E-08007 Barcelona
cdorce@ub.edu

Interessos de recerca

L’evolució de les idees matemàtiques al llarg de la història, l’aplicació de la història de les matemàtiques a la didàctica de l’ensenyament.

Publicacions representatives

  • Història de la matemàtica. Des del segle XVII fins a l’inici de l’època contemporània, Publicacions UB, Barcelona, 2014. .
  • “Un paseo histórico por la invención de los logaritmos”, SUMA, Revista sobre Enseñanaza y Aprendizaje de las Matemáticas, 75, 33-42.
  • “El Joc del 1089 en l’ensenyament dels nombres decimals i la introducció del llenguatge algebraic”, Noubiaix, 33, octubre de 2013, 22-35.
  • Història de la matemàtica: des de Mesopotàmia al Renaixement, Publicacions UB, Barcelona, 2013.
  • “Les Lleis de Kepler en un tractat astronòmic espanyol del segle XVIII: el Compendio mathematico de Tomàs Vicenç Tosca (1715)”, Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica, 2009, 2 (1), 113-125.
  • Azarquiel: el astrónomo andalusí, Nívola, Madrid, 2008. . Fermat y su teorema, El Rompecabezas, Madrid, 2007. . Ptolomeo, el astrónomo de los círculos, Nívola, madrid, 2006.