Roser Puig Aguilar

MédiHAL<br /> medihal-00708202, version 1 - 21 Jul 1921

Detall d’Observatoire Alger.

Professora Titular

Departament de Filologia Semítica (Àrab)
Facultat de Filologia
Edifici Històric / Pati de Lletres
Gran Via Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Despatx E21
roserpuig@ub.edu

 

Interessos de recerca

Les línies de recerca principals en història de la ciència són: ciència i tècnica a l’Andalus; astronomia àrab medieval teòrica i aplicada: observatoris i astrònoms araboislàmics; instruments astronòmics àrabs i europeus, les seves connexions i interferències; i circulació i difusió de les idees científiques a través de la Mediterrània medieval..

Publicacions seleccionades

  • Calvo, E.; Puig, R.: “The universal plate revisited”. A: Muzaffar Iqbal (ed.), New Perspectives on the History of Islamic Science, vol. 3, Ashgate Publishing LTD, London 2012, pp. 411-455.
  • Puig, R.; Bejarano, I. (eds.): Geografies / Jugrafiyyat. Homenatge a Francesc Castelló, Publicacions i Edicions UB, Barcelona 2012.
  • Puig, R.: “Nota sobre un punt fonamental de l’astronomia islàmica: predir la visió del creixent lunar”, Ausa, XXV, 169 (2012), pp. 717-723.
  • Calvo, E.; Comes, M.; Puig, R.; Rius, M. (eds.): A Shared Legacy. Islamic Science East and West, Publicacions i Edicions UB, Barcelona 2008.
  • Puig, R.: “Un mar de arena, un mar de estrellas y un mar para navegar: árabes y navegación”, Cuadernos del CEMYR, 15 (2007), pp.77-90
  • Puig, R.: “Three astronomical treatises on the safiha of the Andalusian astronomer Ibn al-Zarqalluh (d.1100) at the al-Asad National Library in Damascus”, Journal for the History of Arabic Sciences, vol. 13, 1-2 (2005), pp. 3-20.
  • Puig, R.: “El filohelenismo abbasí en ciencias y filosofía”. A: J. Signes et alt. (eds.): Antiquae Lectiones. El legado clássico desde la antigüedad hasta la revolución francesa, ed. Cátedra, Madrid 2005, pp. 203-209.