Joaquim Sales Cabré

Catedràtic EmèritJ.Sales

Departament de Química Inorgànica
Facultat de Química
Martí i Franquès, 1.
E-08028 Barcelona
+34934021266
joaquim.sales@ub.edu

Interessos de recerca

Els químics a l’Espanya del segle XX.

Publicacions seleccionades

  • L’electronegativitat: Pauling i molts d’altres. Joaquim Sales. Butlletí de les Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia, 1996, XVI, 1-128.
  • On books and chemical elements. Santiago Álvarez, Joaquim Sales, Miquel Seco. Foundations of Chemistry, 2008, 10, 79-100.
  • Els elements i el sistema periòdic. Santiago Álvarez, Joaquim Sales, Miquel Seco. Revista de la Societat Catalana de Química, 2010, 9, 51-65.
  • Sobre una nova sèrie de compostos orgànics que contenen metalls, d’Edward Frankland. Traducció, introducció i comentaris de Joaquim Sales. Clàssics de la Química, núm. 5. Societat catalana de Química, 2010.
  • La química a la Universitat de Barcelona. Joaquim Sales. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2011.
  • Determinació de pesos moleculars de gasos pel mètode de les densitats límit. Traducció, introducció i comentaris de Joaquim Sales i Agustí Nieto-Galan. Clàssics de la Química, núm. 7. Societat Catalana de Química, 2013.
  • Enric Moles i Ormella (1883-1953): un gran científic i un gran desconegut. Joaquim Sales i Agustí Nieto-Galan. Revista de la Societat Catalana de Química, 2013, 12, 7-21.
  • Enrique Moles (1883-1953): Esplendor y represión de la ciencia en España. Joaquim Sales i Agustí Nieto-Galan. Anales de Química, 2014, 110 (2), en premsa.